BARNEEKTESKAP

 

Plan International Norge og Into Campus setter søkelys på barneekteskap.

Hver dag blir 33 000 jenter gift som barn. Det blir 12 millioner jenter i løpet av et år. Konsekvensene er ofte svært alvorlige.

Barneekteskap er i dag en av de største hindringene for skolegang og likestilling for jenter, og for utvikling i fattige land. Det er et grovt brudd på Barnekonvensjonen og et enormt globalt problem.

Hvor vanlig er det?

Barneekteskap skjer i alle deler av verden. Det går på tvers land, kulturer, religioner og etnisk tilhørighet. Det rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden.

Barneekteskap er i dag mest vanlig i utviklingsland. Der blir én av tre jenter giftet bort før de er 18 – og én av sju før de er 15. Enkelte steder kan jentene være så unge som åtte år gamle.

Barneekteskap har også i lang tid forekommet i vestlige land. I Norge var det vanlig for bare noen generasjoner siden.

Hvorfor blir jenter barnebruder?

Årsakene til barneekteskap varierer fra land til land, men er ofte en konsekvens av fattigdom, kultur, tradisjon og svakt lovverk.

For mange familier handler barneekteskap om økonomi. Gifter de bort jenta si, har de én munn mindre å mette. Millioner av døtre har ikke annet valg for fremtiden enn å bli kone og mor.

Plan International Norge og Into Campus setter derfor søkelys på den urettferdigheten barnebrudene utsettes for.

Hva skjer når jentene er blitt gift som barn?

Når jenter blir gift som barn, mister de ofte skolegang og risikerer å bli utsatt for vold og overgrep i hjemmet. Mange opplever at de blir fratatt barndommen sin, og tvinges til å bli voksne alt for tidlig.

Mange barnebruder blir gravide før kroppen er klar for det. Graviditet og fødsel er en stor belastning for en ung kropp, derfor er det mange som får alvorlige skader eller dør. Komplikasjoner under graviditet og fødsel er den vanligste dødsårsaken blant jenter mellom 15 og 19 år i utviklingsland.

Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, det hindrer også utvikling og likestilling i verden, og opprettholder fattigdom.

En viktig forutsetning for å få bukt med barneekteskap, er å innføre 18-årsgrense for ekteskap. Forbud er ikke noen garanti for at de ikke skjer, men det er et viktig skritt på veien.

Plan jobber over hele verden med å få slutt på barneekteskap. Og arbeidet nytter!

Plan er til stede i mange land der barneekteskap er vanlig, og vi samarbeider med tusenvis av lokalsamfunn for å hindre at mindreårige jenter blir gift. Slik arbeider Plan:

1. Styrke jentene

Jenter som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for å få slutt på barneekteskap. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Plan støtter også ungdomsgrupper som jobber mot barneekteskap.

2. Mobilisere familier og lokalsamfunn

Barneekteskap er ofte en praksis med dype røtter i kultur. Derfor jobber Plan med å endre holdninger i lokalsamfunn. Vi snakker med foreldre og ledere i landsbyene, og forteller om ulempene ved barneekteskap. I samspill med lokalbefolkningen, utvikler og gjennomfører vi handlingsplaner mot barneekteskap.

3. Tilrettelegge for jenters utdanning, helse og sikkerhet

Fattigdom er en viktig årsak til barneekteskap, derfor gir Plan skolestipend til jenter fra familier med spesielt dårlig økonomi. Vi gjennomfører også tiltak som gir familier økte inntekter, slik at de ikke ser seg nødt til å gifte bort døtrene sine.

Plan arbeider også for et styrket barnevernssystem og sørger for at jenter får informasjon om helse og et tilstrekkelig helsetilbud for blant annet å forebygge uønsket graviditet og gi oppfølging til de som venter barn.

4. Styrke lovverk og politikk

Mange land har smutthull i lovverket og problemer med at lovene for ekteskap ikke håndheves. Derfor arbeider Plan for å innføre en absolutt 18-årsgrense for ekteskap og styrke lovverk som beskytter alle barn mot å bli giftet bort. Plan arbeider også for bedre registrering av fødsler og ekteskap der myndighetene, familiene og jentene selv ikke kan dokumentere alder.