Bergen// Fortsatt ledige stillinger i Studentunionen 2017

Det er fortsatt noen ledige stillinger i Studentunionen 2017. Sjekk det ut, og SØKSØKSØK!

 


Tekst: Mia Louise Eikner

Foto: Anniken Narvesen Torp


Fotballansvarlig Damer
Fotballansvarlig dame har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper, i regi av damelaget i SHK. Vedkommende har ansvar for påmelding til både serie og cup, samt være damelagets kontaktperson. Vedkommende har også i samarbeid med fotballansvarlig herrer, ansvar for anskaffelse av treningstider til laget. Videre er han/hun med på møter i regi av Idretten, og har stemmerett ved beslutningssaker.

Fotballansvarlig damer sine oppgaver i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten, og/eller ved andre behov. Bør være fotballinteressert, kunne lede treninger, samt være strukturert og ansvarlig.

Volleyball Ansvarlig
Volleyballansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger og kamper, i regi av fotballaget/lagene i SHK. Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, påmelding til både serie og cup, samt være volleyballagets kontaktperson. Videre er han/hun med på møter i regi av Idretten, og har stemmerett ved beslutningssaker.

Volleyballansvarlig sine oppgaver i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten, og/eller ved andre behov. Bør være volleyballinteressert, kunne lede treninger, samt være strukturert og ansvarlig.

Kor-Ansvarlig
Koransvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av øvinger og eventuelle fremføringer. Du har også ansvar for anskaffelse av øvingstid og lokale. Du skal hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementene av Idretten. Du har ansvaret for at koret har det utstyr det trenger.
1 av 2 Bookingansvarlig i Into Campus
Som bookingansvarlig har du det overordnede ansvaret for å booke artister og lokaler, samt planlegge alt som er nødvendig for de ulike delene av arrangementet. Du er kontaktpersonen for byrået, turnéleder og manager til potensielle artister. Ditt ansvar er for å følge opp all dialog rundt artistenes konserter under oppstartsuka. Det vil si at det er bookingansvarlig som har ansvaret for all produksjon som skjer i forbindelse med scene og underholdningsinnslag. Du må lese rider, både teknisk rider og hospitality rider, booke eventuelle eksterne leverandører av lyd og lysutstyr. Det vil være en stor fordel om du har interesse av musikk, er god til å forhandle avtaler for Studentunionen, har teknisk kunnskap om sceneproduksjon og et godt øye for trender innen musikkbransjen. I denne stillingen lærer du mye gjennom arbeid i praksis og får nyttig erfaring i planlegging og gjennomføring av større eventer. Du vil være i tett dialog med arrangementansvarlig om gjennomføring av de ulike arrangementene.

Fordelen med denne stillingen er at du setter deg selv i kontakt med store og tunge aktører i markedet, som du kan bruke videre etter studietiden, eller som SHK kan bruke ved andre anledninger

Økonomimedarbeider
Økonomimedarbeideren skal holde orden på kontantstrømmen inn og ut av utvalget han/hun er ansvarlig for, vurdere hva det skal brukes penger på og hvor mye penger som skal benyttes. I tillegg til å delta på møter med økonomiavdelingen, vil økonomimedarbeideren også delta på møter med utvalget han/hun er ansvarlig for. Økonomimedarbeideren blir et viktig bindeledd mellom økonomiansvarlig og resten av utvalgene i Studentunionen.

Økonomimedarbeiderne har en viktig rolle i Studentunionen ved å videreformidle informasjon og ta del i avgjørelser som omhandler organisasjonens økonomi.
Økonomiansvarlig Hovedstyret
Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å sørge for at organisasjonens regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra forgående år foreligger. Regnskapet behøver ikke å revideres av en statsautorisert revisor da dette ikke er påkrevd for interesseorganisasjoner. Økonomiansvarlig er ansvarlig for at utarbeidelse av regnskap og budsjetter følger god regnskapsskikk. Han/hun skal til enhver tid sørge for at SHK har en sunn økonomi. Økonomiansvarlig er sammen med leder, økonomisk ansvarlig for SHK.

2 grafikere til kommunikasjonsavdelingen

Grafiker har ansvar for å fikse all grafisk fremstilling for Studentunionen. Dette innebærer å lage plakater, fikse bilder, filter på bilder osv.. Grafiker må ha god kontakt med de andre utvalgene og være flink å gjøre oppgavene sine til rett tid. Videre er han/hun med på møter i regi av kommunikasjonsavdelingen og har stemmerett ved beslutningssaker.

Fotograf til kommunikasjonsavdelingen

Fotograf har ansvar for å ta bilder/ videoer til journalistiske saker, arrangementer i regi av Studentunionen og diverse bilder til sosiale medier. Det er viktig at fotograf er tilgjengelig og kan delta på arrangementer, særlig Into Campus er et viktig event hvor man vil ha mange bilder og eventuelt videoer. Videre er han/hun med på møter i regi av kommunikasjonsavdelingen og har stemmerett ved beslutningssaker.

Journalist til kommunikasjonsavdelingen

Journalisten har ansvar for å skrive saker for Studentunionen. Det kan være alt fra 5 i heisen, til saker fra ulike arrangementer. Dessuten er det også viktig med saker som har viktig informasjon om Studentunionen, et viktig samarbeid eller et kommende arrangement. Journalisten må være forberedt på at det skal skrives en sak i uken. Videre er hun/ han med på møter i regi av kommunikasjonsavdelingen og har stemmerett ved beslutningssaker.

 

Vi håper det fortsatt er noen der ute, som har superlyst å engasjere seg og bli kjent med mange nye folk! 

Send mail til: rekruttering.bergen@studentunionen.no