Bergen // Fortsatt ledige stillinger i Studentunionen


Tekst: Hege Nesheim Erichsen


Studentunionen søker etter DEG som:

Ønsker å engasjere deg på skolen og samtidig bygge CV og kompetanse ut i fra erfaring, samt skape et nettverk? Studentunionen har 4 ledige stillinger som passer for både bachelor og fagskole studenter.

Om du ønsker å søke!

Søknaden skal inneholde:

  1. Litt om deg selv
  2. Hvorfor du har søkt
  3. Hva du kan bidra med

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til rekruttering.bergen@studentunionen.no

SØKNADSFRIST: 21. JANUAR

 


Utvalg og stillingsbeskrivelser:

 

INTO Campus

Bookingansvarlig

Bookingansvarlig har det overordnede ansvaret for å booke og planlegge alt som er nødvendig for arrangementet. Dette vil være artister, lokaler og andre avtaler med eksterne aktører. Under selve fadderuken har Bookingansvarlig ansvar for artistene og oppfølging av disse. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt delta på ukentlige møter i utvalget.

 

Karrieredagene

Nestleder

Nestleder har ansvar for det administrative arbeidet i utvalget som involverer møteinnkallelser, referat og statusrapporter. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt delta på ukentlige møter i utvalget. Nestleder skal i samarbeid med koordinator utarbeide kjøreplan for hele arrangementet.

 

Malteriet

Bar ansvarlig

Bar- ansvarlig er ansvarlig for pubens eventuelle serverings- og skjenkebevillinger. Bar-ansvarlig skal til enhver tid ha kontroll på hvor mye Malteriet besitter av drikkevarer, samt innkjøp og påfyll av varer før eventer. I tillegg skal bar-ansvarlig tilegne seg nødvendige kunnskaper om utstyret, skjenkebevilgning og lover og regler om bar drift. En annen viktig del av vervet er å bistå utvalget der det trengs, samt delta på ukentlige møter

 

Kommunikasjonsavdelingen

Journalist

Journalist i kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å utforme tekstuell kommunikasjon for SHK. Du vil få mange typer oppdrag som intervjuer, artikler, blogginnlegg eller småtekster som skal publiseres på hjemmesiden til SHK, Instagram og Facebook. Noen av oppdragene kan være karrieredagene, Krafttak mot kreft og andre saker fra de ulike utvalgene. En annen viktig del av vervet består i å bistå utvalget ved planlegging og gjennomføring av arrangementet, samt delta på ukentlige møter i utvalget.