Bergen// Møt det nye Hovedstyret

Hovedstyret har ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania blir driftet slik det står i vedtektene, som er festet av generalforsamlingen. Under generalforsamlingen 26.oktober, ble vårt nye Hovedstyret stemt frem. Vi gir deg sjansen til å bli bedre kjent med dem!


Tekst: Sirill Heimdal

Foto: John Gabriel Fløysand


LEDER

Hovedstyrets nye leder er Siv-Iren Saltveit Halleland. Siv-Iren har tidligere vært fagansvarlig for hovedstyret. Lederen i Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania fungerer etter generalforsamlingens vedtatte mål. Leder har mange ansvarsområder og skal også sørge for SHK jobber mot gitte felles planer.

Hvorfor søkte du på denne stillingen?
– Etter å ha vært fagansvarlig i Hovedstyret dette året, ville jeg absolutt ikke slutte. Året har vært givende, lærerikt og gøy. Valget om å prøve meg på stillingen som leder var skremmende og spennende på samme tid. Jeg er en naturlig ledertype og tar mye ansvar.

Hva vil du gjøre i din stilling som leder?
– Jeg har et par hjertesaker jeg ønsker å jobbe med dette året. Jeg vil øke vår studentpolitiske innflytelse fordi at vi er en naturlig del av studiebildet i Bergen. Jeg vil samarbeide med resten av Hovedstyret i Bergen, Oslo og Trondheim – og jeg håper på gode diskusjoner. Det er viktig at vi viser både innad og utad at vi er liten skole, men med en stor stemme. Jeg ønsker å videreføre det gde samarbeidet med alle medlemmene i SHK og administrasjonene. På den måten vil vi kunne få mest mulig ut av studietiden, både på det sosiale og faglige planet!

Hva tror du vil bli mest utfordrende?
– Det å få ut informasjon om avtaler, arrangementer ol. På en mest mulig effektiv måte som når flest mulig studenter. Vi må finne en balanse som gjør at vi er synlige uten å drukne blant alt annet vi må forholde oss til. For at organisasjonen skal fungere så godt som mulig, er vi avhengig av at alle drar sin del av lasset – så her vil jeg ha mye å lære.

Hva ser du mest frem til?
– Det er vanskelig å velge en spesifikk ting jeg ser mest frem til. Om jeg skal velge noe, så vil det bli å bli kjent med alle de aktive i SHK. Å jobbe sammen med så mange flinke folk som ønsker å vie fritiden sin til et frivillig verv, som skal være med å gjøre studiehverdagen vår, best mulig. Dette er kjempe motiverende og gøy! 

– Jeg vil forresten takke for tilliten og muligheten jeg har fått. Det å være leder for SHK er et stort ansvar, men jeg er klar for utfordringen og gleder meg til å ta fatt på 2017! 

hs6NESTLEDER

Nestleder er leders stedfortreder der leder selv ikke kan delta, og overtar samtidig leders ansvarsområde. Nestleder sitt mål med vervet, er å arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Vår nye nestleder er tidligere økonomiansvarlig, Carina Kase.

Hvorfor søkte du?
– Nå har jeg vært økonomiansvarlig og har blitt kjent med folk på tvers av linjer og klassen. Det har vært et lærerikt, givende og utfordrende år, og jeg har hatt det utrolig gøy på veien. Jeg følte meg ikke klar til å gi slipp på SHK og derfor valgte jeg å søke som nestleder.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Noe av det jeg ønsker å jobbe med i min stilling, er å være en støttespiller og sørge for at organisasjonen har en god utvikling i året som kommer. Jeg mener det er viktig å være tilgjengelig for studentene og ha et overblikk over organisasjonen. Det vil være viktig for meg å kunne avlaste leder og at vi har et godt samarbeid, spesielt i krevende perioder.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Det jeg tror kommer til å bli mest utfordrende, er å legge fra seg det gamle. Jeg har jobbet så mye med økonomien dette året, og det å skulle slippe den helt og gi fra seg ansvaret til noen andre, kan bli vanskelig. Likevel tror jeg at det er positivt at jeg er bevisst på det, slik at jeg kan forberede meg på å tre inn i en ny stilling. Jeg gleder meg jo selvfølgelig mye til å få prøve og jeg er veldig takknemlig!

 Hva ser du mest frem til?
– Jeg ser frem til nye utfordringer og nytt kjennskap med flinke og engasjerte studenter. En spesifikk ting jeg gleder meg veldig til er å ta i bruk studentpuben vår i løpet av neste år. Dette tror at jeg studentene vil sitte stor pris på, og som vil gjøre at vi samler oss enda mer. Å ha vår egen lokale og arena, vil kunne sette bedre kvalitet på arrangementer og studentmiljøet på skolen, både i form av quiz, spillkvelder og skolefester.

hs5HR-Ansvarlig

HR-ansvarlig i Hovedstyret har overordnede ansvaret for rekruttering som en helhet i samarbeid med nestleder i Hovedstyret. HR-ansvarlig skal sørge for at de aktive i SHK har et godt arbeidsforhold og gode rutiner. Vår nye HR-ansvarlig er Katrin Kristensen.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte som HR-ansvarlig hovedsakelig fordi jeg ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø i SHK. Jeg synes det er viktig å engasjere seg, slik at jeg har mulighet til å påvirke studiehverdagen vår her på Høyskolen Kristiania.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Jeg kommer til å jobbe intensivt for et godt samarbeid i organisasjonen. Vi er mange ulike mennesker som skal samarbeide og da er det viktig at vi klarer å skape et miljø der vi verdsetter de forskjellige synspunktene og spiller hverandre gode. Jeg er også veldig opptatt av at skolen har et godt rykte utad, slik at vi har gode muligheter når vi skal ut i arbeidslivet.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Jeg tror den største utfordringen vil bli å håndtere informasjonsflyten innad i organisasjonen.

Hva ser du mest frem til?
– Jeg ser mest frem til samarbeidet med de andre engasjerte studentene, både innad i hovedstyret og ut mot de ulike utvalgene. Jeg gleder meg til å treffe alle de involverte å se hva vi klarer å utrette sammen fra januar.
hs9
MARKEDSANSVARLIG

Maredsansvarlig er leder for markedsansvarlig og har det overordnede ansvaret for markedsavtaler og sponsoravtaler med næringslivet. Bli kjent med vår nye markedansvarlig er Kristoffer Sneddon.
Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg føler jeg kan bidra i Hovedstyret med min kompetanse ang. Salg. I tillegg vil jeg ha en utfordring og gjøre noe jeg ikke har gjort før.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– I min stilling vil jeg ha fokus på tre satningsområder. Kort oppsummert så er det: Å ivareta relasjoner, jobbe videre med hva det tidligere styret har gjort. Jeg vil jobbe sammen med markedsmedarbeiderne for å få inn nye avtaler som er relevante for studenter. Det siste jeg vil, er å profilere Høyskolen Kristiania. Vi er en gjeng med mye forskjellig kompetanse og i Bergen er vi så liten skole at vi alle vil få et allsidig nettverk med dyktige medstudenter. Dette tror jeg blir attraktivt for bedrifter fremover, når kravene til omstilling blir tøffere og tøffere i de fleste bransjer.

Hva tror du kan bli utfordrende?
Det jeg tror kan bli utfordrende, er å sjonglere møtevirksomhet med studier og jobb, men jeg tror at vi klarer å finne en god løsning på dette.

Hva ser du mest frem til?
– Akkurat nå ser jeg mest frem til å bli bedre kjent med hovedstyret og få overblikk over de avtalene vi allerede har. Jeg gleder meg også selvfølgelig til å starte i den nye stillingen i januar.

 

hs7FAGANSVARLIG

Fagansvarlig er ansvarlig for at studentene blir hørt om hva som gjelder angående faglige rettigheter. Han/hun er leder for skolens tillitsutvalg, og er i jevnlig kontakt med skolens administrasjon, fagstab og ledelse. Fagansvarlig sitter som representant for Studentunionen på tillitsutvalgsmøter. Vår nye fagansvarlig er Therese Botten Moe.

Hvorfor søkte du?
– Grunnen til at jeg valgte å søke på stillingen som fagansvarlig, er ganske enkel. Jeg søkte på grunn av interesse og et ønske om å bidra mer i skolens kultur.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Det jeg vil gjøre i min stilling, er å prøve å bidra til mer flyt i leddene og gjøre det enklere for alle studentene på skolen.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Å være fagansvarlig er jo en stilling som kan bli utfordrende med tanke på objektivitet og at en må være behjelpelig. En fagansvarlig skal jo belyse områder og finne en løsning – og som sagt: koble sammen for en bedre flyt som fungerer for alle.

Hva ser du mest frem til?
– Akkurat nå gleder jeg meg mest til opplæringen i starten av desember. Jeg gleder meg også til å se hvordan det kommende året vil bli!

hs3PR- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

PR-og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for promoteringen av SHK mot næringslivet og jobber mye med det grafiske helhetsbildet av SHK. PR- og kommunikasjonsnasvarlig har også det overordnede ansvaret for kommunikasjonen internt i organisasjonen. Vår nye PR-og kommunikasjonsansvarlig er Maren Karla Halland.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte fordi jeg ville ha en ekstra utfordring dette året. Jeg vil sosialisere meg litt mer og det virker spennende å være en del av hovedstyret på skolen.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Jeg har veldig lyst til å bidra med det jeg kan for at stipendet skal bli et samlingssted for studentene. I tillegg ønsker jeg å gjøre det jeg kan for at det blir et godt samarbeid i Hovedstyret og mellom kommunikasjonsavdelingen.

Hva tror du kan bli utfordrende?
Jeg tror min største utfordring vil være at jeg skal være i en lederstilling. Jeg har aldri vært den som står mest frem og som bestemmer, men jeg tror at jeg kan lære mye av dette. Det blir spennende å se hvordan jeg utvikler meg på dette området.

Hva ser du mest frem til?
– Det jeg ser mest frem til, er å bli kjent med studentene i hovedstyret og i de andre gruppene. Jeg gleder meg til å lære fra andre og å se hvordan jeg selv utvikler meg.

hs2 STUDENTPOLITISK KOORDINATOR

Studentpolitisk koordinator har som hovedoppgave å informere hovedstyret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Bergen. Vår nye studentpolitiske koordinator er Hugo Rødli.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte på denne stillingen fordi at jeg ønsker å utrede noe for studentene. Jeg ønsker å få Høyskolen Kristiania på kartet i Bergen.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– I og med at denne stillingen bare har eksistert i ett år, er ting ganske uforutsigbart. Ut ifra nåværende standpunkt vil jeg fortsette å jobbe for fagskolestudentene sine rettigheter og samtidig det som dukker opp etterhvert. Jeg vil også se på avtalene vi har via SIB og se om dette kan utbedres til vår fordel.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Det som blir mest utfordrende er at vi blir opplevd som liten utad. Dette må vi gjøre om til noe godt og vi må vise Bergen hvem vi er!

Hva ser du mest frem til?
– Det jeg ser mest frem til er å ta del i styret. Jeg vil gjøre en forskjell for studentene og se om man kan få inkludert studentene i synspunktene som skulle dukke opp.

hs4

14859356_10154442933995399_682568520_o-png