Studentunionen SHK

Studenter er mer rammet av psykiske symptomplager enn resten av befolkningen, viser undersøkelse.

Over halvparten vurderer sin egen livskvalitet som middels eller litt under, og 14% melder om en dårlig eller svært dårlig livskvalitet. Disse tallene er fem prosentpoeng høyere enn for jevnaldrende i befolkningen (Studenthelse).

Det er krevende å være student i dag. Man skal etablere seg i et nytt miljø, innflytter eller ei, samtidig som det er forventet at man skal kunne prestere både faglig og sosialt. Mange studenter jobber ved siden av studiene i tillegg. De fleste hører vel rundt seg at det er viktig å ikke ta på seg for mye forpliktelser – og det er helt sant. Noen studenter får følelsen av at en må være med på alt, og opplever stadig at tilværelsen blir fylt av krav og veldig prestasjonsorientert. Det er viktig at man tar seg tid til å komme seg ut av denne sonen og gjør ting for sin egen del fremfor å hele tiden skulle være flink og prestere, eller å skulle møte andres forventninger.

Heldigvis er praten om mental helse i vinden og tabuet rundt temaet minker stadig. P3-Christines podcast Noia er det sikkert mange av studentene som har hørt på, eller i det minste hørt om. Christine Dancke har invitert gjester til sitt program for å slå et slag for åpenhet om mental helse, eller rettere sagt angst. Arbeid som dette bidrar til å gjøre flere bevisst, enten man er en som har slitt, sliter med eller kjenner noen som sliter med angst eller psykiske plager. Mer av dette!

Det blir stadig gjort tiltak for å bidra til bedre studenttilbud og viktig helseforsikring. Undersøkelsen Helt ærlig er studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018. Det er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnaden SiO, Sammen og SiT, utført av Folkehelseinstituttet. Bli med på undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel, og avdekker forhold som ellers kan være umulige å se. Det er nemlig vanskelig å gjenkjenne en person som sliter. Men likevel – husk å ta vare på hverandre, studenter!

Månedens opplevelse – Tunco

Tekst: Ayca Lingaas


 

Som et resultat av å bruke dagen før på å utsette mest mulig, hadde mandagsfølelsen forflyttet seg til denne tirsdagsmorgenen – og jeg følte meg absolutt ikke klar for ukas gjøremål. Til slutt dro jeg meg opp av senga og tasset inn på kjøkkenet for en trist skål med Bixit. Skulle jeg ta den en håpefull runde i mikroen for litt ekstra futt i hverdagen? Det var vel egentlig ikke verdt bryet så jeg slo meg til ro med den tradisjonelle romtempererte og tiltaksløse havreskåla. På vei til bussen merket jeg at måltidet var knapt og at det måtte mer til for å holde meg gående denne tirsdagen – spesielt etter at det tikket inn glemte oppgaver på mobilen min med tidsfrist samme kveld.

Les mer


Tekst: Marte Solheim


I forbindelse med Valentines vil vi rette lyset på et nylig forseglet forhold; Høyskolen Kristiania og Westerdals. Mange hadde aldri trodd at disse to skulle finne veien til hverandre, noen håper kanskje på en skilsmisse, mens andre har heiet på de hele veien. En ting er nå sikkert: HK + Westerdals = Sant.

(Informasjonen er hentet fra www.westerdals.kristiania.no)

Det har hersket mye usikkerheter rundt forholdet da det ikke har vært helt sikkert hvordan dette kommer til å fungere. Mange av bitene har nå falt på plass, og her kommer et forsøk på å oppklare litt for de uvitende og forvirrede.

 

Først og fremst: Hvorfor sammenslåingen?

Det ønskes å lage Norges mest spennende, innovative og praksisnære høyskole. Sammen er det mulig å videreutvikle kvaliteten innenfor forskning og undervisning, og løse samfunnsoppdraget enda bedre enn hva som kunne blitt klart alene. Høyskolen Kristiania og Westerdals vil forene styrkene i komplementære fagmiljø, tilby komplette utdanninger, utvide samarbeidet med arbeidslivet og bygge solide forskningsmiljø som står sterkere rustet til å hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse. Høyskole- og universitetssektoren er i rask endring, og preges av at mange institusjoner søker sammen for å skape mer robuste og slagkraftige enheter. Målet er å styrke fagmiljøene slik at de kan levere bedre undervisning og forskning, og styrke kontakten med samfunnet og arbeidslivet. Sammenslåingen vil også øke kvaliteten på utdanning og forskning, som vil gjøre skolen mer attraktive for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og gi den nye høyskolen større handlefrihet i et samfunn med raske endringer.

 

Struktur

Navnet på skolen vil være Høyskolen Kristiania, men Westedalsnavnet blir videreført gjennom Høyskolen Kristianias merkevarestruktur. Det vil se slik ut:

Under hvert av fagområdene vist over, finnes det institutter og under hvert institutt kommer de ulike studieretningene skolen tilbyr. I oversikten under finnes navnet på instituttene og hvilke bachelorprogram, masterprogram og årsstudium som kommer under hvert institutt:

Da skolene har slått seg sammen vil dette også si at alle lokalene til både Westerdals og Høyskolen Kristiania skal disponeres. Dette betyr at studieretninger som tidligere har tilhørt klasserom i Kirkegata eller Prinsens Gate i teorien kan bli flyttet over til Campus Fjerdingen, Campus Vulkan eller Campus Brenneriveien, og motsatt. Hvilke studieretninger tilhørende hvilken campus blir vedtatt 1.mars 2018. Ingen skal flyttes over før 1.august 2018.

 

For eksisterende studenter

Hva vil skje med studieprogrammet ditt når Høyskolen Kristiania og Westerdals slår seg sammen?

Studentene som har påbegynt et studium ved Westerdals Oslo ACT eller Høyskolen Kristiania skal gjennomføre sitt studieløp i henhold til eksisterende studieplan. Emne- og fagutvikling vil gjøres iht. kvalitetssikringssystem, som i dag.

 

Vil semesteravgiften endres?

Høyskolen justerer studieavgiften for kommende studieår årlig. Studentene har inngått en studiekontrakt som regulerer studieavgiften, og den er vi pliktige til å forholde oss til.

 

Kan man bytte fra en linje på Høyskolen Kristiania over på Westerdals?

Man kan ikke bytte mellom studieprogrammene. Men studenter fra alle høyskoler kan søke innpass til andre utdanninger på bakgrunn i sin tidligere utdanning. Dette gjøres etter gjeldende regler. Ta kontakt med studieadministrasjonen. Opptaksfrister og krav gjelder som før.

 

Hvilke konsekvenser vil dette ha for studietilbudet? Blir studier fjernet?

Hvert år starter vi opp nye studier, og andre legges ned, av forskjellige årsaker. For nåværende studenter vil studietilbudet forbli det samme og du har rett til å fullføre ditt studium som planlagt. Fremtidige studenter vil nyte godt av mulige nye studietilbud som oppstår som følge av sammenslåingen.

 

 

Håper dette var med på å oppklare spørsmål dere hadde! Vil dere ha mer informasjon besøk gjerne www.westerdals.kristiania.no.

Alpefølelse i Hemsedal

I anledning HK til Fjells 2018 er ikke det store spørsmålet hvorfor vi valgte en ny destinasjon, men muligens hvorfor vi valgte nettopp denne fjellandsbyen. I år sikter Idretten høyt for vakre Hemsedal. Vi ønsker å skape et uforglemmelig vinterarrangement – og dette med stil!

Hemsedal har blitt en tradisjon HK ønsker å bevare. Det er godt tilrettelagt for utvikling av både dag- og kveldsarrangementer. I år ønsker Idretten å øke fokus på aktiviteter for studentene. Med OL-tema på agendaen er hensikten å bygge fellesskap og sosialt samhold, etterfulgt av en stor fest.

 

Norges beste skidestinasjon

Som Norges mest populære alpinsenter byr Hemsedal på et helt rått skianlegg. Her inngår løyper for den forsiktige nybegynneren til bratte bakker for den erfarne offpiste-kjøreren. Hemsedal har et bredt utvalg av 49 bakker, herlige ski- og snowboardopplevelser samt et bredt løypetilbud for en hver skientusiast, hvilket er noe av bakgrunnen valg av destinasjon.

Studentene vil få tilgang på hytter av god standard med det meste av fasiliteter rett utenfor døren. Gode restauranter og hyggelige barer bidrar til å gjøre oppholdet til fjells komplett! I tillegg finner du grillbuer, skiutleie, dagligvarebutikker og sportsbutikker tilgjengelig.

I bunn av skisenteret ligger Stavkroa. Med afterski i verdensklasse vil Stavkroa overraske enhver med en fantastisk atmosfære. HK-studenter får tilgang på Stavkroa Afterski og Stavkroa Nightclub. Videre blir det organiserte bakkearrangementer, konkurranser, temafester og konserter. Med en partystemning som bare HK-studenter kan lage vil studentene være raske både i bakken og på rave. Vi skal ta en pinne for Hemsedal i kjent afterski-stil!

Vi sees 14-17 januar og gleder oss til å skape tidenes vinterarrangement!

 

Høstens generalforsamling er vel overstått, og det nye styret som overtar roret hos Studentunionen i Bergen er på plass. Det på tide å gjøre dere alle litt bedre kjent med det nye hovedstyret 2018!


Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Tobias Terjesen


Leder

Navn: Svein Erik Eide Askeland.
Studieretning/årskull: Markedsføring og salgsledelse / 2.året.
Stilling i hovedstyret: Leder.

Ansvarsområder: Leder i hovedstyret har det overordnede ansvar for at SHK fungerer etter generalforsamlingens vedtatte formål. Leder er juridisk ansvarlig og har ansvaret for at den daglige driften i SHK gjennomføres i henhold til vedtektene.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte lederstillingen fordi jeg ønsket å ta del i videreutviklingen av Studentunionen.
Samtidig ønsket jeg å tre ut av min egen komfortsone ved å søke et verv som innebærer et såpass stort ansvar.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Neste år blir et utrolig spennende og ikke minst lærerikt år! Jeg ser frem til å se hva alle de ulike utvalgene får til, og jeg gleder meg til å kunne ta del i Studentunionen som helhet. Som leder vil jeg gjøre mitt beste for at SHK skal fortsette den gode utviklingen av den daglige driften. Dette blir gøy!

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Jeg ønsker å få til et godt samarbeid på tvers av Oslo og Bergen da jeg mener at vi sammen kan få til mye positivt. Samtidig vil jeg legge til rette for at Studentunionen skal kunne opprettholde det brede spekteret av tilbud vedrørende fysisk og psykisk helse. Jeg ønsker også å sette et økt fokus på arrangementer av interesse for fagskolestudentene. Det er viktig at Studentunionen kan tilby noe som passer for alle studieløp her på skolen. 


Nestleder

Navn: Irene Hella.
Studieretning/årskull: HR– og personalledelse / 1.året.
Stilling i hovedstyret: Nestleder.

Ansvarsområder: Nestleder er leders stedfortreder, og i leders fravær overtar nestleder leders ansvarsområder. Nestleder er ansvarlig for god kommunikasjonsflyt og samarbeid mellom alle utvalg i SHK, samt at drift og koordinering mellom utvalgene fungerer tilfredsstillende.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte denne stillingen da jeg først og fremst ser på dette vervet som en stor mulighet til å kunne få et bredere nettverk både internt her på skolen, men også ute i arbeidslivet. Som nestleder får man anledning til å påvirke og utarbeide driften i SHK, noe som passet meg svært godt! Jeg er en person som liker å påta meg ansvar og ha en finger med i spillet. Samtidig innebærer nestleder-vervet at jeg får mulighet til å være med på neste års rekrutteringsprosess av styret, noe som gjorde at jeg også ønsket å søke.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg gleder meg til å samarbeide med de andre i hovedstyret. Som nevnt ser jeg også veldig frem til å få være med på rekrutteringsprosessen neste år. Ettersom jeg er HR-student vil jeg her få en mulighet til å kunne utøve teori i praksis, samt tilegne meg relevant jobberfaring. Samtidig gleder jeg meg til alt jeg har å lære!

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Jeg er svært opptatt av å opprettholde et godt studentmiljø, og vil derfor legge et økt fokus på å synliggjøre alle utvalgene i SHK ovenfor studentene her på skolen. Det er viktig at de vet at de kan komme til oss. Jeg vil i mitt verv også vektlegge at Bergen får like goder og blir vurdert på lik linje som andre skoler, – til tross for at vi er færre studenter her på skolen. Jeg ønsker også å tilrettelegge for et godt samarbeid mellom Høyskolen Kristiania Bergen, Trondheim og Oslo, og nå også Westerdals.


PR- og kommunikasjonsansvarlig

Navn: Julie Holck.
Studieretning/årskull: HR – og personalledelse / 1.året.
Stilling i hovedstyret: PR – og kommunikasjonsansvarlig.

Ansvarsområder: PR-og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for å profilere SHK internt og eksternt.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte denne stillingen da jeg ser på det som positivt med mer ansvar, samt at stillingen tilbyr en mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av trinn og linjer. Sistnevnte er jo en kjempefordel.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg ser frem til å lære masse, få et bredere nettverk og få mer ut av studietiden.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Jeg ønsker å opprettholde og videreutvikle god kommunikasjon internt mellom utvalgene, men også sørge for god kommunikasjon ut til studentene.


Markedsansvarlig

Navn: Tommy Jakob Håland.
Studieretning/årskull: Markedsføring og merkevareledelse / 2.året.
Stilling i hovedstyret: Markedsansvarlig.

Ansvarsområder: Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi organisasjonen faglig og økonomisk vinning. Det betyr at markedsansvarlig skal være bindeleddet mellom næringslivet og studentene, utenfor arrangementer i regi av SHK.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte denne stillingen fordi jeg mener vervet kan lære meg mye om markedsføring i praksis, – noe som er svært relevant for yrkeslivet senere. Samtidig ønsket jeg å kunne bidra med å skape noe gøy for mine medstudenter.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg gleder meg til å komme i gang med samarbeidspartneravtalene våres! Vi har allerede begynt å planlegge endel tiltak som skal komme studentene til gode. Jeg gleder meg også veldig til å kunne presentere skolen utad.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Først og fremst kommer jeg til å vektlegge intern kommunikasjon. Dette vil blant annet gjøres ved å aktivt eksponere de fantastiske samarbeidsavtalene vi allerede har, og også eventuelt nye, ut til alle studenter. Det er viktig at alle ved Høyskolen Kristiania både kjenner og benytter seg av avtalene da dette vil kunne skape nytteverdi for både SHK og våre samarbeidspartnere. Samtidig ønsker jeg å gi våre studenter noe mer enn kun en rabattprosent hos våre eksisterende og nye partnere. De to overnevnte punktene vil vel være hovedfokuset mitt når jeg inntar stillingen som markedsansvarlig.


HR-ansvarlig

Navn: Hege Nesheim Erichsen.
Studieretning/årskull: HR – og personalledelse/ 2.året.
Stilling i hovedstyret: HR-ansvarlig.

Ansvarsområder: HR-ansvarligsansvarlig har ansvar for å utvikle og opprettholde god kommunikasjon, effektive arbeidsmetoder og gode velferdstilbud til Studentunionen på et overordnet nivå. Dette arbeidet skal samlet sett bidra til å skape effektive, kvalitetsorienterte og motiverte medlemmer til Studentunion.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte stillingen som HR-ansvarlig fordi jeg først og fremst  liker å ta på meg verv, samt at det vil gi meg en personlig utvikling som jeg kan ta med meg videre. Jeg følte for å utfordre meg selv, og det vil jeg påstå at jeg gjør ved å ta på meg et verv som vil kreve et nokså stort ansvar. Jeg søkte også denne stillingen da jeg selv går HR-og personalledelse, og håper dermed at vervet vil kunne gi meg nyttig erfaring innenfor det jeg ønsker å jobbe med i fremtiden.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg ser frem til å lære mer om HR i praksis, samt det å skape gode nettverk.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Jeg vil legge vekt på det å skape et godt arbeidsmiljø innad i organisasjonen.


Økonomiansvarlig

Navn: Ingelin Lygresten.
Studieretning/årskull: HR – og personalledelse/ 1.året.
Stilling i hovedstyret: Økonomiansvarlig.

Ansvarsområder: Økonomiansvarlig er ansvarlig for hele organisasjonens økonomi. Vedkommende har ansvar for at organisasjonens SHK sitt regnskap revideres eksternt så fort regnskapet fra foregående år foreligger. Økonomiansvarlig har også ansvar for å følge opp alle utvalg og ta økonomiske avgjørelser som er til det beste for Studentunionen og studentene på Høyskolen Kristiania.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte denne stillingen fordi jeg har interesse for økonomi, og det er noe av det jeg vil jobbe med når jeg er ferdig utdannet. Gjennom året som økonomiarbeider skjønte jeg at vervet som økonomiansvarlig var noe jeg kunne håndtere, samt trives svært godt i.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
I året som kommer ser jeg frem til å møte nye spennende utfordringer, bli kjent med flere på skolen, og lære enda mer om økonomi i praksis.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Det jeg vil vektlegge når jeg inntar vervet mitt er de punktene jeg la frem under appellen min på generalforsamlingen. Dette dreide seg om å tenke langsiktig slik at vi kan få mest mulig ut av studentenes penger, samt kutte unødvendige utgifter. Samtidig vil jeg styrke kommunikasjonen og tilgjengeligheten mellom økonomiavdelingen og resten av Studentunionen. Jeg tror disse punktene er nøkkelen til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig økonomi i Studentunionen.


Studentpolitisk koordinator

Navn: Selma Telle.
Studieretning/årskull: HR – og personalledelse / 1.året.
Stilling i hovedstyret: Studentpolitisk koordinator.

Ansvarsområder: Studentpolitisk koordinator har som hovedoppgave å informere hovedstyret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Bergen.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg ønsket å engasjere meg i noe utenfor generelle studier, samt være med på å påvirke studentenes hverdag her på Høyskolen Kristiania Bergen. I tillegg virket dette vervet som en mulighet til å skape meg et brede nettverk, – både internt og eksternt.

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg ser frem til å samarbeide med hovedstyret og ta del i utviklingen av organisasjonen. Samtidig gleder jeg meg til å lære mye nytt, og utvikle meg som person.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Jeg ønsker å jobbe for at Høyskolen Kristiania Bergen skal bli mer synlig eksternt slik at både skolen og våre studenter får en tydeligere stemme i de studentpolitiske institusjonene her i Bergen.


Fagansvarlig

Navn: Anniken Minde Nese.
Studieretning/årskull: Interiør / 1. året.
Stilling i hovedstyret: Fagansvarlig.

Ansvarsområder: I styret representerer fagansvarlig fagstudentene ved Høyskolen Kristiania.

Hvorfor søkte du akkurat denne stillingen?
Stillingen virket som en utfordrende og interessant stilling som jeg tror jeg kan vokse mye på. Jeg føler også at jeg kommer til å få bedre kjennskap til de andre linjene på skolen, noe som jeg ser på som svært positivt!

Hva ser du mest frem til i året som kommer?
Jeg ser frem til å bli mer involvert i hva som skjer på skolen og i de ulike klassene.

Hvilke saker vil du vektlegge når du inntar vervet ditt?
Siden jeg går interiør, som her i Bergen er fagskole, så vil jeg prøve å få fagskolen mer frem, samt få flere fra fagskolen til å involvere seg i Studentunionen.


Fra venstre: Hege Nesheim Erichsen, Selma Telle, Julie Holck, Svein Erik Eide Askeland, Anniken Minde Nese, Irene Hella og Ingelin Lygresten. Ikke til stede: Tommy Jakob Håland.


Vi ønsker det nye styret lykke til neste år!

I fjor vinket de farvel til sitt Casablanca-inspirerte konsept og gamle stamkunder, og ønsket den yngre generasjonen velkommen til Bergens eldste og største utested. Med sine fire integrerte utesteder som hver representerer en egen meny, musikksjanger og stemning, appellerer Ricks til alle ledd. Her er det muligheter for både casual stemning, dansing, lysshow og mingling – på ett og samme sted!

Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Tobias Terjesen og RicksFire avdelinger, fire konsepter


Allerede første åpningshelgen braket det løs med stappfulle lokaler, – noe de ikke har vært foruten siden den tid. Gjennom fire ulike nattklubb-avdelinger appellerer Rickshuset til alle ledd. Med avskrevet Casablancakonsept i bakhånd, gjelder nå personen Rick. Det er han du kommer hjem til og besøker i både Ricks Villa, Hage, Jungel og Hemsen. Hver av avdelingene representerer forskjellig musikk og egenart, med både internasjonale og nasjonale DJs.

Ricks Villa er hovedavdelingen på Ricks, og byr på et vanvittig lyd – og lysshow i helgene. Lørdagene kjører Ricks all in med DJs fra hele verden. Her snakker vi bookinger som Kream og Alan Walker. I Ricks Hage derimot, går det roligere for seg. Her kan man mingle og dele en flaske eller to da det er senket volum i lokalet. Vekkes danseløven i deg utover kvelden, anbefales Ricks Jungel. Her bys det på hiphop og R&B hele kvelden. Hemsen over Ricks åpner opp for casual stemning, og gir mulighet for at publikum kan påvirke musikken. Det er her du tar med deg vennegjengen på allsang!

Ricks Villa:

Ricks Hage:


Valgmuligheter

Med sine fire avdelinger, har ikke Ricks spart på noe av kruttet. Her finner du mange valgmuligheter under ett og samme tak; live-musikk, quiz, teater og standup. Vestlandshumoren forblir en gjennomgangstone på forestillinger lagt til hovedscenen på Ricks. For studenter under 20 år, vil torsdagsstandupene være av interesse. Her er det nemlig 18-årsgrense.


Våre avtaler

Da Ricks er en av våre samarbeidspartnere, har du som student ved Høyskolen Kristiania mulighet til å benytte deg av den prioriterte køen ved fremlegg av studentbevis, samt gratis inngang alle dager.  Samarbeidsavtalen gir samtidig fortrinnsrett når det gjelder booking av bord. I den sammenheng er det viktig å merke mailen med Høyskolen Kristiania i emnefeltet. Booking av bord kan du gjøre her; http://www.ricks.no/booking.


 

Sumo – et lekent og folkelig asian-fusion-konsept med fokus på kvalitet og detaljer. Er du på utkikk etter en restaurant som tilbyr gode smaker kombinert med et bredt utvalg av sushi og asiatiske varmretter, er dette stedet for deg.

Tekst: Maria Benæs Hunvik og Ida Kjeldsen
Foto: Tobias TerjesenGjennom rekrutteringstorget fikk alle våre studenter en liten smakebit på hvilke samarbeidspartnere Studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen opererer med. Vi har i den anledning ønsket å ta steget videre, – nemlig å gjøre dere enda bedre kjent med vår samarbeidspartner Sumo Restaurant. Sumo Restaurant er i hovedsak en av fire kjeder innenfor Sinco, som forøvrig også består av Los Tacos, Salsa Restaurant og Brukbar. De sistnevnte er riktignok våre samarbeidspartnere de også, men da Sumo Restaurant nå nylig lanserte ny meny, var det på høy tid å rette spotlighten mot dem.


Mange fristelser

Sumo Restaurant ligger sentralt i Bergen sentrum, nærmere bestemt Vestre Torggate vis a vis Godt Brød. Det var nettopp her våre representanter fra SHK fikk muligheten til å teste ut den asiatiskpregede menyen, – og her stod det ikke på gjestfriheten. Vi fikk servert både gamle og nye klassikere av sushi, diverse asiatiske varmretter bestående av både kylling, scampi og indrefilèt, samt retten for alle burgerelskere, riktignok med en asiatisk tvist, – kuso sushi burger.Kuso Ushi Burger.


Høydepunkt

Akkurat som dekoren så er maten kompromissløs fushion. Menyen er gjennomtenkt, spennende, og byr på mange fristelser. Likevel faller besøkets høydepunkt på Sumos sushi. Her finner man smakstilsetninger vi ikke ofte har sett noen andre steder tilby i Bergen by. Ebi Ringo bestående av kremost, eple, knuste peanøtter og jordbær, samt Hot Philadelphia med laks og vårløk, utpekte seg som favoritter. For ikke å glemme Golden Ohio bestående av fritert kveite med Philadelphia-ost, vårløk og paprika. Denne ble også en soleklar medaljekandidat hos vår representant som aldri hadde smakt sushi før.Fra venstre: Golden Ohio, Ebi mekishiko, Ebi Ringo, Moruduba sake.


Våre avtaler

Sumo holder sitt motto ”Love Good Food”. Restauranten legger stor innsats i å tilby et godt utvalg av næringsrik og sunn mat som passer både som take-away eller et måltid som kan nytes. Gjerne nå i eksamensperioden er det lov til å unne seg noe ekstra godt.Fra venstre: Sushi, tempura med frityrstekt softshell krabbe, kuso sushi burger.


Vi ønsker derfor å minne dere på at ved fremvisning av studentbevis, får alle studenter 25 % rabatt på all take-away hos Sumo, samt 25 % avslag i restauranten i Vestre Torggaten mellom 12.00 og 16.00 mandag til torsdag. Restauranten i Solheimsviken, Lagunen og nyåpnede Åsane har 25 % hele dagen.

Skulle du trenge mat til julebord med venner eller andre lignende eventer, men ikke har mulighet til å ordne maten selv, kan vi tilføye at Sumo har egen student-cateringment med vennlige priser. Se restaurantens nettsider eller ta kontakt på: catering@sumorestaurant.no.

Er du en sushielsker? Burgerentusiast? Eller rett og slett glad i asiatiske smaker med overkommelige priser? Da er dette stedet for deg! Vi er solgt!

Har du noen gang kjøpt feil pensumbøker? Eller gått inn i feil forelesningssal? Eller kanskje betalt mer for et måltid enn nødvendig? Du er ikke alene. Som ny er det ekstremt mye man skal sette seg inn i. Vi har derfor utarbeidet A – til Å, så følg med nå!

Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Tobias Terjesen


Arrangementer

Vi er flinke på skole-arrangementer, – spesielt en stor takk til Stipendet som står for de fleste her på skolen.

Kommende arrangementer:
Sykkel-VM: 24. september fra kl. 10 på skolens takterrasse.
Karrieredagene. Dato kommer.
Generalforsamling i oktober. Dato kommer.


Biblioteket

Skulle du som ny student ha problemer med å finne pensum eller et ønske om veiledning innenfor akademisk arbeid og informasjonskompetanse, er biblioteket stedet du bør oppsøke.  Her er de svært behjelpelige med å søke etter fagstoff og informasjon, finne verktøy for studier og forskning, samt forstå henvisningsregler.


Chicagomanualen

Så fremt dere nye studenter ikke ønsker å stryke, er dette viktig å merke seg allerede tidlig i oppgaveprosessen;  alle skriftlige oppgaver som krever bruk av akademiske kilder her på skolen, skal følge henvisningsstilen til Chicagomanualen.

Denne finner dere på biblioteket eller her på nett; http://biblioteket.kristiania.no/wp-content/uploads/2016/03/Guide-til-Chicagostilen_v2016.pdf.


Dolly Dimples

Eksamensperioden på HK er som de fleste andre steder; det krever et ukentlig, om ikke daglig, inntak av junkfood. I den forbindelse kan vi gledelig opplyse om at Dolly Dimples Minde er en av skolens samarbeidspartnere, og tilbyr 25 % avslag på all take away for dere studenter. Med andre ord; eksamensperioden (og lommeboken) er reddet!


Eksamenstips

Stresset for eksamen? Fortvil ikke, her har du noen eksamenstips:

 1. Les gjennom pensum dagen før forelesning; du får mye mer igjen fra forelesningen med dobbel repetisjon.
 2. Lag kollokviegrupper tidlig i semesteret og hjelp hverandre.
 3. Når du leser – ta deg korte pauser! Hjernen holder konsentrasjonen i max 45 minutter av gangen.
 4. Lag tankekart og notater som gjør det enklere for deg å repetere underveis.
 5. Bruk gamle eksamener for øving. Disse finner du på eksamensinformasjon på Luvit.
 6. Og sist men ikke minst; husk riktig og godt kosthold, ta belønningspauser fra lesing og forberedelser, og ikke skjær ned på søvnen.

Fjell

Du kan ikke kalle deg en ekte bergensstudent før alle de syv fjellene er besteget.
Fjellene er som følger;

 • Lyderhorn
 • Damsgårdsfjellet
 • Løvstakken
 • Ulriken
 • Fløyen
 • Rundemannen
 • Sandviksfjellet

Her er det bare å lage en liste for avkrysning; alle skal bestiges.


Grupperom

7 grupperom fordelt på 700 studenter – her gjelder det å være tidlig ute med booking!
For grupperombooking, trykk her; http://booking.kristiania.no/.


HK til fjells

Er du glad i afterski, temafest, konkurranser og enda mer til? Da er denne turen her noe for deg! Denne årlige happeningen arrangeres i regi av idretten, og involverer både Oslo og Bergen. Ikke bare blir du ordentlig godt kjent med dine klassevenner, men du får også mulighet til å møte nye mennesker fra de andre bydelene. Det er bare å ta på seg raske shades og en frekk boblejakke, og gjør deg klar for billettutsalg!


Idretten

Er du glad i å holde deg i aktivitet i studietiden? Idretten setter opp ukentlige treninger for blant annet herrefotball, damefotball og volleyball, – så her er det bare å slenge seg på!

Kontakt herrefotball: Tommy Håland.
Kontakt damefotball: Renate Aasen.
Kontakt volleyball: Petter Ødegaard.


Janne & Julia

Vi kan opplyse om at Janne & Julia er en av våre samarbeidspartnere, og gir studenter ved HK 15 % rabatt på ordinære varer i Strandgaten. God shopping!


Kantine

Flere av dere nye studenter lurer nok på; hvor er kantinen? MEN dere, kantinen kommer! I mellomtiden får dere ta til takke med mikrobølgeovnen.


Luvit

Det er mye å sette seg inn i som ny student. På Luvit, https://kristiania.no/luvit, kan dere blant annet finne forelesningsslidene (verdt å ta en titt på dagen før), eksamensinformasjon, pensumliste etc. Samtidig er det greit å merke seg innboksen her, spesielt utover sommersemesteret. Vi har nemlig bachelorstudenter som sender ut mailer og diverse, greit å hjelpe de litt på veien!


Media

Ønsker du å følge med på kommende arrangementer, aktiviteter og mye mer for bergensstudentene, følg gjerne shkbergen på Instagram eller legg til på Snapchat; shkbergen. Dere finner også studentunionen ved Høyskolen Kristiania Bergen på Facebook, https://www.facebook.com/sckbergen, samt på nettisden: http://studentunionen.no/.


Nettverk

Det er viktig å opparbeide seg et godt faglig og sosialt nettverk. Gjennom å bli med i frivillige organisasjoner sikrer man nettopp dette, samtidig som man får prøve seg på forskjellige arbeidsoppgaver som man muligens vil møte igjen senere i arbeidslivet. Registrer deg allerede nå på Linkdln, og begynn og utarbeid CV. Skolen tilbyr ofte kurs og arrangementer tilknyttet dette, så følg med på sosiale medier.

Og apropos nettverk, – til tross for at både nettverksnavn og passord henger overalt, er det ALLTID noen som ikke får det med seg. For dere dette gjelder, følg med nå;

Nettverksnavn; Student.
Passord; Kristiania1914.


Obligatorisk?

Ingen forelesninger her på skolen er obligatoriske, men det anbefales på det sterkeste å møte opp. Skolen opererer med mindre klasserom, tett oppfølging og god veiledning av våre forelesere. Dette er ikke bare med på å skape en mer motiverende og engasjerende undervisning, men også et svært godt studiemiljø på alle studieløp!


Parker

Bergen består av mange parker, blant annet Nygårdsparken, Nordnesparken og Theaterparken. Når solen først titter frem, blir disse aktivt brukt til eksamenslesing av studentene. Ønsker man derimot å sitte på HK på en solskinnsdag kan vi opplyse om at denne fancy skolen nemlig har en egen takterrasse for lesing. Her er det også muligheter for å grille!  NB: ingen internettilgang på takterrassen.


Quiznight

Nytt semester med nye muligheter! Brukbar fortsetter med quiznight hver tirsdag (hvor det forøvrig også er 2 for 1 i baren). Men Brukbar tilbyr ikke bare fest og moro, – vi kan gledelig informere at de er en av skolens samarbeidspartnere og tilbyr i den anledning 25 % avslag på alle hovedretter mandag til fredag. Husk gyldig studentbevis!


Ricks

Ricks, – utestedet som er kjent som skolens møtepunkt hver lørdag. Ses der.


Sumo

Fortsatt sulten? Fattige matglade studenter, se hit! Sumo tilbyr alle studenter ved skolen 25% avslag på all take away, samt 25% rabatt i restaurant mellom 12:00 og 16:00 mandag til torsdag. Husk gyldig studentbevis!


Transport

Vår sentrale beliggenhet gjør at du kommer seg raskt til skolen fra de fleste bydeler, enten du velger å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Velger du å sykle har vi flere sykkelparkeringer utenfor skolen, reiser du kollektivt har Skyss gode studentpriser. Likevel, er du en av de som tar taxi uansett hvor du skal? Da kan vi gledelig opplyse om at Christiania Taxi er en av våre samarbeidspartnere, og tilbyr 15% rabatt uansett når på døgnet du skulle ha behov for taxituren. Igjen, husk gyldig studentbevis!


Utvekslingstilbud

Ønsker du å ta et semester i utlandet? Høyskolen Kristiania Bergen har avtaler med flere utenlandske lærersteder som gir utvekslingsmuligheter for diverse bachelor-program! Verdt å merke seg tidlig at karakterkravene er minimum C i alle emner fra skolen, – om ikke strengere dersom partneruniversitet krever dette.


Verv

Er du interessert i å delta utover det som er fastlagt i studieplanen? Studentunionen,  Linjeforeningen for HR og Linjeforeningen MSL er blant annet noen frivillige organisasjoner som nettopp åpner opp for dette. Å påta seg et verv byr på nettverksbygging på tvers av linjer, en mer spennende og morsom studiehverdag, samt muligheten til å skaffe seg relevant erfaring som kan gjøre nettopp deg mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.


Www

For mange tok dette lang tid å skjønne, så her kommer en liten oppklaring;
Alle digitale eksamener, både gruppe og individuell, blir utlevert og innlevert på Inspera; https://kristiania.inspera.no/. Her er det viktig å melde seg inn TIDLIG i riktig gruppe for å slippe å stå utenfor kontoret 1 time før innlevering (ja, dette har skjedd mange ganger)

Karakterene blir utlevert på Studentweb; https://kristiania.no/studentweb.  Her er det viktig å huske at du som student må godkjenne timeplan hvert semester for å kunne motta stipend. Stipend søker man på lånekassen.no.

Finner du ikke timeplanen din? Trykk her; https://kristiania.no/timeplan. Husk at denne kan du også abonnere på til både pc og mobil, greit å ha alt på ett sted!

Pensumlister og emnebeskrivelser finner du her; https://kristiania.no/emnebeskrivelser.

Har du enda ikke søkt stipend? Dette kan du gjøre på lånekassen sine nettsider; https://www.lanekassen.no/.


X-faktor

Ønsker du å skille deg ut fra mengden?
Søknadsfristen for Studentunionen er 24. September 2017, og vi oppfordrer alle studenter til å søke. SHK er en studentdreven organisasjon bestående av åtte utvalg;

 1. Hovedstyret; – åtte representanter som har det overordnet ansvaret for å drifte organisasjonen.
 2. Stipendet står for sosiale arrangementer gjennom året.
 3. Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere og sponsorer til organisasjonen som helhet og enkeltaktiviteter.
 4. Into Campus arrangerer fadderuken som du nettopp tolk del i.
 5. Idretten står for fysisk aktivitet på skolen.
 6. Økonomiavdelingen sørger for at organisasjonen har en bærekraftig økonomi.
 7. Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for Studentunionens informasjonsflyten i organisasjonen.
 8. Karrieredagene står for et givende arrangement med fokus på faglig påfyll for studentene.

Søk Studentunionen ved å trykke på denne linken: https://no.surveymonkey.com/r/YLGX3ZH

Mer informasjon om utvalgene og stillingsbeskrivelser finner du via denne linken: https://issuu.com/shkbergen/docs/shk_hefte_8ae6b8c473bddf


Yr.no

Et lite tips til dere nye studenter; alltid ha en paraply i sekken uansett hvor fint vær yr spår. Vi bor tross alt i regnbyen.


Zzzzzzzzzzzzzz

Er du et B-menneske som gjerne skulle hatt deg en kaffe om morningen for å unngå å gå rundt som en vandrende zombie? Da kan vi opplyse om at skolens kaffemaskin er ustabil, og det anbefales å ta med medbrakt.


Æ

Som student teller hver krone. Her er det lurt å bruke tilbudsappen Æ av Rema 1000 for å kunne få mest ut av pengene. MEN i blant er det lov å unne seg noe mer luksuriøst, – både når det gjelder mat, klær og andre tilbud. Skolen gir nok dessverre ikke bort gratis, men vi kan likevel hjelpe deg litt på vei. Noen samarbeidspartnere er nevnt tidligere, men her kommer resten:

Bergen Body Work: Behandling/ massasje på 30 min for 200 kr – ordninær pris; 440 kr.

Regn:  15 % avslag på alle ordinære varer.

Escalon: 15 % avslag på mat ved restaurantene på Veiten og i Neumannsgaten.

Salsa Restaurant: Ved fremvisning av gyldig studentbevis får alle studenter 25 % avslag på all takeaway hos Salsa, samt 25 % i restaurant mandag til torsdag.

Sportsgalleriet: 15 % avslag på alle varer.

Los Tacos: Alle studenter får 25 % rabatt på alle signaturretter ved fremlegg av gyldig studentbevis.


ØL

Et lite tips for billig øl: ha alltid med deg studentbevis i lommen når du skal ut på byen ettersom at studentrabatter varierer ut fra klokkeslett, fra dag til dag og fra sted til sted.


Åpningstider

Åpningstidene her på skolen er; mandag – fredag: 07.30 – 23.00 og lørdag – søndag; 11.00 – 19.00. Heldigvis har vi tidligere fått utvidet åpningstider i helgene når eksamensalvoret er på sitt verste.

Søndag. 12. Mars gikk studentene ved Høyskolen Kristiania Bergen fra dør til dør for å samle inn penger til årets ”Krafttak mot kreft”-aksjon.


Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Siv-Iren Salveit Halleland, Carina Kase, Maren Karla Halland


Studentene ved Høyskolen Kristiania Bergen engasjerer seg i flere viktige prosjekter som når langt ut over egen studiehverdag. I år som i fjor bidro studentene som bøssebærere til støtte for Kreftforeningens forskning. Vi har i den sammenheng intervjuet studenter ved skolen og leder for Studentunionen Siv-Iren Salveit Halleland som selv påpeker at innsamlingsaksjonen i år gikk over all forventing.

– Beløpet vi fikk inn var lang mer enn forventet. I fjor samlet vi inn i overkant av 10 000 og satte oss som mål å triple beløpet. At vi fikk inn over 55 000 er utrolig bra, forklarer Halleland.

I fjor deltok i i underkant av 15 bøssebærere, men i år var det hele 51 som gikk med bøsser til tross for at bergensværet ikke var helt på vår side, – ikke akkurat at det var noe sjokk.

– Det var vått og kaldt, men dette er en sak som alle bør bidra på, så det var bare å trosse bergensværet. Det viktig å tenke på at kreft er noe som rammer mange, og som kan ramme deg eller dine en gang. Jeg er stolt å ha bidratt som bøssebærer, forteller HR-student Benedicte Stokke.

Videre påpeker HR-student Madeleine Vatne Olsen viktigheten av å bry seg.

– Et slikt arrangement er givende fordi vi vet at vi støtter opp om en viktig kreftforskning, forklarer Olsen og legger til; – Folk visste vi kom og de var så blide og glade.

Gjennom at vi studenter deltar i en slik sak, kan dette være med å bidra til å skape en viktig signaleffekt. En liten innsats vil kunne ha stor betydning for Kreftforeningen og arbeidet de gjør.

– Jeg håper at de som sitter i SHK Bergen 2018 vil videreføre denne tradisjonen og gjenta arrangementet i mange år fremover. Det er ulike grunner til å være med på et slikt arrangement, blant annet er det sosialt å gå bøsse med medstudenter, samtidig som det skaper engasjement og viser at vi er en liten skole med et stort hjerte, forklarer Halleland og legger til; – en stor takk til alle som bidro, håper vi ses neste år!

Kontrollkomiteen ønsker alle studenter ved Høyskolen Kristiania velkommen til SHKs generalforsamling våren 2017. Vi har tatt en prat med leder av kontrollkomiteen, Mina Tjelle, som har fortalt litt mer om hva dette dreier seg om.


Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Kommunikasjonsavdelingen


Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er SHKs øverste organ, og hvert år holdes det to generalforsamlinger.

– Oppgaver generalforsamlingen har er å velge hovedstyre, godkjenne neste års budsjett hver høst, og godkjenning av vedtektsendringer, årsregnskap og revidert budsjett hvert år, forklarer leder ved kontrollkomiteen, Mina Tjelle og legger til; – I tillegg kan medlemmer av SHK om ønskelig fremme sine saker på generalforsamlingen.

Her er organisasjonskartet over SHK Bergen: 

Kontrollkomiteen

Tjelle er som nevnt leder for kontrollkomiteen, og de har det overordnede ansvaret for å kontrollere at den daglige driften av SHK til enhver tid skjer i henhold til vedtektene.

– Hvis medlemmene i Studentunionen ønsker at vi skal tre inn, hjelper vi til med behandling av saker. Vi er også ansvarlig for planlegging og gjennomføring av generalforsamlingene i samarbeid med hovedstyret. Under vårens generalforsamling fungerer vi som bisetter og ordstyrer, forklarer Tjelle og legger til; – Kontrollkomiteen har også ansvar for opprettelsen av valgkomitè under rekruttering av nytt hovedstyre.

Saksliste for vårens generalforsamling

Vårens Generalforsamling finner sted 4.april klokken 18.00 i skolens lokaler, rom 403.  Her vil det bli gjennomgått følgende:

– Presentasjon og godkjenning av årsregnskap 2016 v/ Carina Kase
– Godkjenning av revidert budsjett 2017 v/ Tomas Rugland Wereide
– Presentasjon av handlingsplan 2017 v/ Siv-Iren Saltveit Halleland
– Vedtektsendringer v/ Siv-Iren Saltveit Halleland
– Godkjenning av ny studentpolitisk koordinator f.o.m. 01.03.2017 v/ Mina Tjelle

Viktig med oppmøte

Det oppfordres til at alle studenter møter. Ved å delta på generalforsamlingen vil din stemme telle og du er med å ta viktige beslutninger i SHK.

– Dette er studentenes måte å kunne engasjere seg i hva som skjer i organisasjonen. Det er også fint å kunne få en større innsikt i organisasjonen og man kan fremme sine saker under generalforsamlingen, forklarer Tjelle.

Etter generalforsamlingen blir det Quiz med beerpong-konkurranse og brettspill i regi av Stipendet og Idretten.

Velkommen!