Tross all markedsføringen SHK har gjort i løpet av høsten har vi i kommunikasjonsavdelingen fått med oss at det er flere på skolen som fremdeles ikke har fått med seg at vårt utvalg eksisterer. Vi tok oss derfor en prat med to av avdelingens grafikere for å få et innblikk i hva de gjør for SHK Studentunionen, og på hvilken måte det kan gi positiv erfaring for fremtiden.


Tekst/ Foto: Camilla Walaker


Det er kommunikasjonsavdelingen som står for all markedsføring av SHK Studentunionen, både på snapchat, instagram og en viktig gruppe på Facebook: ”Høyskolen Kristiania Bergen”. Er du ikke med i denne kan det hende du har gått glipp av viktig informasjon – no good! Meld deg inn i dag!

Emilie Øijorden (20) og Athanasia Kramer Siamos (21) er som nevnt to av tre grafikerne i kommunikasjonsavdelingen. Det er disse jentene som tar seg av alle plakatoppdragene fra de andre medlemmene av Studentunionen.

– Det er kjempelærerikt å være en del av studentunionen, og spesielt kommunikasjonsavdelingen. Det er vel det eneste utvalget der man fysisk lager noe. Ikke bare blir man kjent med en haug av nye, kule mennesker, men det gir også en ekstra referanse å sette opp på CVen. Det er mange der ute i næringslivet som ser etter engasjerte sjeler – og det å ha jobbet for en frivillig organisasjon er alltid et stort pluss i boken. Det sier noe om deg; at du er villig til å gjøre det lille ekstra, sier Emilie.

Athanasia nikker enig, og legger til at hun har trivdes veldig godt innad i gjengen.

– Man blir som en liten, koselig familie. Vi gleder oss alltid til møter og andre sosiale sammenkomster – i tillegg er det litt stas å få inside information om kommende arrangementer før alle andre da, hehe!

Begge jentene føler de har fått utfordret sine kreative evner i sin tid som grafikere, først og fremst når det gjelder design, men også det å levere innen korte tidsfrister. De ser på det som noe positivt, i og med at det er slik det vil bli når de kommer ut i arbeidslivet.

I tillegg til Emilie og Athanasia består resten av avdelingen av leder Mia Louise Eikner, en nestleder; undertegnede, en siste grafiker/illustratør; Victoria Grace, fotografen Maria Hunvik og en journalist; Sirill Heimdal. Har DU lyst til å utfordre dine kreative evner, og bli en del av den nye kommunikasjonsavdelingen 2017? Det er fremdeles ledige plasser! Send inn din søknad til hr.bergen@studentunionen.no.

Hovedstyret har ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania blir driftet slik det står i vedtektene, som er festet av generalforsamlingen. Under generalforsamlingen 26.oktober, ble vårt nye Hovedstyret stemt frem. Vi gir deg sjansen til å bli bedre kjent med dem!


Tekst: Sirill Heimdal

Foto: John Gabriel Fløysand


LEDER

Hovedstyrets nye leder er Siv-Iren Saltveit Halleland. Siv-Iren har tidligere vært fagansvarlig for hovedstyret. Lederen i Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania fungerer etter generalforsamlingens vedtatte mål. Leder har mange ansvarsområder og skal også sørge for SHK jobber mot gitte felles planer.

Hvorfor søkte du på denne stillingen?
– Etter å ha vært fagansvarlig i Hovedstyret dette året, ville jeg absolutt ikke slutte. Året har vært givende, lærerikt og gøy. Valget om å prøve meg på stillingen som leder var skremmende og spennende på samme tid. Jeg er en naturlig ledertype og tar mye ansvar.

Hva vil du gjøre i din stilling som leder?
– Jeg har et par hjertesaker jeg ønsker å jobbe med dette året. Jeg vil øke vår studentpolitiske innflytelse fordi at vi er en naturlig del av studiebildet i Bergen. Jeg vil samarbeide med resten av Hovedstyret i Bergen, Oslo og Trondheim – og jeg håper på gode diskusjoner. Det er viktig at vi viser både innad og utad at vi er liten skole, men med en stor stemme. Jeg ønsker å videreføre det gde samarbeidet med alle medlemmene i SHK og administrasjonene. På den måten vil vi kunne få mest mulig ut av studietiden, både på det sosiale og faglige planet!

Hva tror du vil bli mest utfordrende?
– Det å få ut informasjon om avtaler, arrangementer ol. På en mest mulig effektiv måte som når flest mulig studenter. Vi må finne en balanse som gjør at vi er synlige uten å drukne blant alt annet vi må forholde oss til. For at organisasjonen skal fungere så godt som mulig, er vi avhengig av at alle drar sin del av lasset – så her vil jeg ha mye å lære.

Hva ser du mest frem til?
– Det er vanskelig å velge en spesifikk ting jeg ser mest frem til. Om jeg skal velge noe, så vil det bli å bli kjent med alle de aktive i SHK. Å jobbe sammen med så mange flinke folk som ønsker å vie fritiden sin til et frivillig verv, som skal være med å gjøre studiehverdagen vår, best mulig. Dette er kjempe motiverende og gøy! 

– Jeg vil forresten takke for tilliten og muligheten jeg har fått. Det å være leder for SHK er et stort ansvar, men jeg er klar for utfordringen og gleder meg til å ta fatt på 2017! 

hs6NESTLEDER

Nestleder er leders stedfortreder der leder selv ikke kan delta, og overtar samtidig leders ansvarsområde. Nestleder sitt mål med vervet, er å arbeide for god kommunikasjonsflyt innad blant SHK-aktive, og ut til SHK-medlemmene generelt. Vår nye nestleder er tidligere økonomiansvarlig, Carina Kase.

Hvorfor søkte du?
– Nå har jeg vært økonomiansvarlig og har blitt kjent med folk på tvers av linjer og klassen. Det har vært et lærerikt, givende og utfordrende år, og jeg har hatt det utrolig gøy på veien. Jeg følte meg ikke klar til å gi slipp på SHK og derfor valgte jeg å søke som nestleder.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Noe av det jeg ønsker å jobbe med i min stilling, er å være en støttespiller og sørge for at organisasjonen har en god utvikling i året som kommer. Jeg mener det er viktig å være tilgjengelig for studentene og ha et overblikk over organisasjonen. Det vil være viktig for meg å kunne avlaste leder og at vi har et godt samarbeid, spesielt i krevende perioder.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Det jeg tror kommer til å bli mest utfordrende, er å legge fra seg det gamle. Jeg har jobbet så mye med økonomien dette året, og det å skulle slippe den helt og gi fra seg ansvaret til noen andre, kan bli vanskelig. Likevel tror jeg at det er positivt at jeg er bevisst på det, slik at jeg kan forberede meg på å tre inn i en ny stilling. Jeg gleder meg jo selvfølgelig mye til å få prøve og jeg er veldig takknemlig!

 Hva ser du mest frem til?
– Jeg ser frem til nye utfordringer og nytt kjennskap med flinke og engasjerte studenter. En spesifikk ting jeg gleder meg veldig til er å ta i bruk studentpuben vår i løpet av neste år. Dette tror at jeg studentene vil sitte stor pris på, og som vil gjøre at vi samler oss enda mer. Å ha vår egen lokale og arena, vil kunne sette bedre kvalitet på arrangementer og studentmiljøet på skolen, både i form av quiz, spillkvelder og skolefester.

hs5HR-Ansvarlig

HR-ansvarlig i Hovedstyret har overordnede ansvaret for rekruttering som en helhet i samarbeid med nestleder i Hovedstyret. HR-ansvarlig skal sørge for at de aktive i SHK har et godt arbeidsforhold og gode rutiner. Vår nye HR-ansvarlig er Katrin Kristensen.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte som HR-ansvarlig hovedsakelig fordi jeg ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø i SHK. Jeg synes det er viktig å engasjere seg, slik at jeg har mulighet til å påvirke studiehverdagen vår her på Høyskolen Kristiania.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Jeg kommer til å jobbe intensivt for et godt samarbeid i organisasjonen. Vi er mange ulike mennesker som skal samarbeide og da er det viktig at vi klarer å skape et miljø der vi verdsetter de forskjellige synspunktene og spiller hverandre gode. Jeg er også veldig opptatt av at skolen har et godt rykte utad, slik at vi har gode muligheter når vi skal ut i arbeidslivet.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Jeg tror den største utfordringen vil bli å håndtere informasjonsflyten innad i organisasjonen.

Hva ser du mest frem til?
– Jeg ser mest frem til samarbeidet med de andre engasjerte studentene, både innad i hovedstyret og ut mot de ulike utvalgene. Jeg gleder meg til å treffe alle de involverte å se hva vi klarer å utrette sammen fra januar.
hs9
MARKEDSANSVARLIG

Maredsansvarlig er leder for markedsansvarlig og har det overordnede ansvaret for markedsavtaler og sponsoravtaler med næringslivet. Bli kjent med vår nye markedansvarlig er Kristoffer Sneddon.
Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte på denne stillingen fordi jeg føler jeg kan bidra i Hovedstyret med min kompetanse ang. Salg. I tillegg vil jeg ha en utfordring og gjøre noe jeg ikke har gjort før.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– I min stilling vil jeg ha fokus på tre satningsområder. Kort oppsummert så er det: Å ivareta relasjoner, jobbe videre med hva det tidligere styret har gjort. Jeg vil jobbe sammen med markedsmedarbeiderne for å få inn nye avtaler som er relevante for studenter. Det siste jeg vil, er å profilere Høyskolen Kristiania. Vi er en gjeng med mye forskjellig kompetanse og i Bergen er vi så liten skole at vi alle vil få et allsidig nettverk med dyktige medstudenter. Dette tror jeg blir attraktivt for bedrifter fremover, når kravene til omstilling blir tøffere og tøffere i de fleste bransjer.

Hva tror du kan bli utfordrende?
Det jeg tror kan bli utfordrende, er å sjonglere møtevirksomhet med studier og jobb, men jeg tror at vi klarer å finne en god løsning på dette.

Hva ser du mest frem til?
– Akkurat nå ser jeg mest frem til å bli bedre kjent med hovedstyret og få overblikk over de avtalene vi allerede har. Jeg gleder meg også selvfølgelig til å starte i den nye stillingen i januar.

 

hs7FAGANSVARLIG

Fagansvarlig er ansvarlig for at studentene blir hørt om hva som gjelder angående faglige rettigheter. Han/hun er leder for skolens tillitsutvalg, og er i jevnlig kontakt med skolens administrasjon, fagstab og ledelse. Fagansvarlig sitter som representant for Studentunionen på tillitsutvalgsmøter. Vår nye fagansvarlig er Therese Botten Moe.

Hvorfor søkte du?
– Grunnen til at jeg valgte å søke på stillingen som fagansvarlig, er ganske enkel. Jeg søkte på grunn av interesse og et ønske om å bidra mer i skolens kultur.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Det jeg vil gjøre i min stilling, er å prøve å bidra til mer flyt i leddene og gjøre det enklere for alle studentene på skolen.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Å være fagansvarlig er jo en stilling som kan bli utfordrende med tanke på objektivitet og at en må være behjelpelig. En fagansvarlig skal jo belyse områder og finne en løsning – og som sagt: koble sammen for en bedre flyt som fungerer for alle.

Hva ser du mest frem til?
– Akkurat nå gleder jeg meg mest til opplæringen i starten av desember. Jeg gleder meg også til å se hvordan det kommende året vil bli!

hs3PR- OG KOMMUNIKASJONSANSVARLIG

PR-og kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for promoteringen av SHK mot næringslivet og jobber mye med det grafiske helhetsbildet av SHK. PR- og kommunikasjonsnasvarlig har også det overordnede ansvaret for kommunikasjonen internt i organisasjonen. Vår nye PR-og kommunikasjonsansvarlig er Maren Karla Halland.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte fordi jeg ville ha en ekstra utfordring dette året. Jeg vil sosialisere meg litt mer og det virker spennende å være en del av hovedstyret på skolen.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– Jeg har veldig lyst til å bidra med det jeg kan for at stipendet skal bli et samlingssted for studentene. I tillegg ønsker jeg å gjøre det jeg kan for at det blir et godt samarbeid i Hovedstyret og mellom kommunikasjonsavdelingen.

Hva tror du kan bli utfordrende?
Jeg tror min største utfordring vil være at jeg skal være i en lederstilling. Jeg har aldri vært den som står mest frem og som bestemmer, men jeg tror at jeg kan lære mye av dette. Det blir spennende å se hvordan jeg utvikler meg på dette området.

Hva ser du mest frem til?
– Det jeg ser mest frem til, er å bli kjent med studentene i hovedstyret og i de andre gruppene. Jeg gleder meg til å lære fra andre og å se hvordan jeg selv utvikler meg.

hs2 STUDENTPOLITISK KOORDINATOR

Studentpolitisk koordinator har som hovedoppgave å informere hovedstyret om hva som rører seg i de øvrige studentpolitiske institusjonene i Bergen. Vår nye studentpolitiske koordinator er Hugo Rødli.

Hvorfor søkte du?
– Jeg søkte på denne stillingen fordi at jeg ønsker å utrede noe for studentene. Jeg ønsker å få Høyskolen Kristiania på kartet i Bergen.

Hva vil du gjøre i din stilling?
– I og med at denne stillingen bare har eksistert i ett år, er ting ganske uforutsigbart. Ut ifra nåværende standpunkt vil jeg fortsette å jobbe for fagskolestudentene sine rettigheter og samtidig det som dukker opp etterhvert. Jeg vil også se på avtalene vi har via SIB og se om dette kan utbedres til vår fordel.

Hva tror du kan bli utfordrende?
– Det som blir mest utfordrende er at vi blir opplevd som liten utad. Dette må vi gjøre om til noe godt og vi må vise Bergen hvem vi er!

Hva ser du mest frem til?
– Det jeg ser mest frem til er å ta del i styret. Jeg vil gjøre en forskjell for studentene og se om man kan få inkludert studentene i synspunktene som skulle dukke opp.

hs4

14859356_10154442933995399_682568520_o-png

Den siste måneden har studentene fra linjene interiør, grafisk design og journalistikk jobbet med en tverrfaglig oppgave. De jobber på tvers av to byer, da studentene fra interiør og grafisk design kommer fra Oslo. På torsdag skal det endelige produktet leveres.


Tekst: Sirill Heimdal

Foto: Maria Benæs Hunvik


Hvert team består av rundt ni personer. Oppgaven går utpå at en skal lage en utstilling rundt temaet integrering. Løsningen av oppgaven er opp til hvert enkelt team.

– Poenget er at alle skal bidra med sitt og det skal skinne gjennom at det er tre ulike studieretninger som har jobbet sammen om oppgaven, forteller Marte Sandvold Nygaard som studerer journalistikk. 

Hensikten med oppgaven er at man skal lære å samarbeide på tvers av fagene med mennesker som har ulike ferdigheter. Samtidig lærer man å dra nytte av dette, noe som er svært relevant i både studie-og arbeidsliv.

– Det er også en utfordring at de andre studentene er fra Oslo, og bare er her i Bergen i to korte perioder. Men det har vært utrolig kjekt å bli kjent med dem og spennende å se hvordan de jobber, sier Marte.

Å jobbe i store grupper kan være utfordrende til tider, dette har vi alle erfart.

– Det er til tider krevende. Det er mange å ta hensyn til når en jobber såpass mange på et prosjekt. 

Til tross for noen utfordringer synes Marte at dette vært et spennende og lærerikt prosjekt å jobbe med, og håper resultatet blir bra. 

– Det er en fin erfaring å ha med seg videre. Det er absolutt noe jeg vil gjøre igjen. 
bilde1

Studentunionen har fått et spennende samarbeid med Jyb, som er den norske appen for å finne jobb og bygge et nettverk. Dette er et samarbeid vi mener vil være svært spennende for alle studentene ved Høyskolen Kristiania i Bergen og i Trondheim.


Tekst: Mia Louise Eikner i samarbeid med Jyb

Foto: Jyb


Jyb fungerer litt på samme måte som tinder, som også tar i bruk sveip og match som virkemiddel. I stedet for å finne kjærligheten, finner man her drømmejobben. Man lager seg en profil på appen der du legger inn bilder og CV av deg selv.
jyb3Du søker etter hva du har lyst til å jobbe med og finner bedrifter og stillinger som passer for deg. Vis interesse ved hjelp av et enkelt tastetrykk – eller sveip.

“Sveip for jobbmuligheter”.

Dersom arbeidssøker og arbeidstaker sveiper til høyre får de en match og kan begynne å chatte. Det er allerede 300 bedrifter inne i appen.jyb2
Du bruker Jyb for å finne jobb, dele erfaringer og for å skaffe relasjonene som åpner jobbmuligheter nå og i fremtiden.

Bedriftene på Jyb er ute etter å finne gode kandidater for ledige stillinger og for å bygge relasjoner med personer for fremtidig rekruttering og samarbeid.

Det tar under 1 minutt å lage sin profil og Jyb er gratis å bruke for både personer, konsulenter og bedrifter. Alle på Jyb får en egen nettprofil slik at man enkelt kan dele sine erfaringer.

Jyb vil ha stands i skolens lokaler hvor de forteller enda mer om appen. Dette er en gyllen mulighet for alle, en app hvor man kan få et godt nettverk og finne relevante bedrifter og arbeidstakere.

Vi ser fram til et flott samarbeid sammen med Jyb!

 

Ta en titt på www.jyb.no for mer info.

Last ned Jyb på App Store og Google play!

 

Som første prosjekt på planen dette semesteret fikk andre-års studentene på grafisk design bryne seg på et oppdrag gitt av reelle kunder. Det skulle designes en grafisk identitet for enten capoeiragruppen GUC Bergen eller for klubben Ytre Arna Fritidsklubb.


Foto/ Tekst: Camilla Walaker 


I etterkant av prosjektet er det blitt kåret to ”vinnere” – en for hver av stiftelsene, og vi i kommunikasjonsavdelingen har selvsagt tatt oss en prat med de utkårede. Deres logoer vil hovedsakelig brukt på de to facebooksidene, men også på diverse andre saker, som f eks plakater og invitasjoner.

Afrikanske vibber

Representanten fra GUC Bergen plukket ut Elin Margrethe Sørbøs’ arbeid, og var svært fornøyde med det endelige resultatet hun hadde kommet frem til.

– Under hele prosessen hadde jeg verdiordene ”organisk” og ”tradisjon” i tankene, og jeg ble veldig inspirert av afrikanske mønstre og farger – noe som skinner gjennom i logoen. Selve formen i seg selv er også veldig enkel og naturlig.

Hun forteller også at målgruppen for capoeiraklubben grovt sett er ca. 20-40 år, selv om de er veldig opptatte av at alle som vil skal få praktisere hos de.

– Etter prosjektet sitter jeg igjen med yrkeserfaring, både etter designbiten, men også med tanke på kundemøtet og kundebehandlingen. Det er svært viktig i denne bransjen, og dette vil gjøre seg godt på CVen min, avslutter Elin.

bilde2_guc_yafFargesprekt

Hos representantene fra Ytre Arna var det Martin Lund sitt arbeid som slo best an. Hans logo har assosiasjoner til fjell og streetart, og er generelt sett bygget opp av geometriske figurer som sammen danner en fin og morderne helhet. Fargevalget er ungt og friskt, og passer både for gutter og jenter innenfor målgruppen som omfatter unge mennesker.

– Jeg er glad for å kunne sette dette prosjektet på CVen min. Jeg er også veldig fornøyd med det fysiske produktet; designmanualen – den ser proff ut! Dette har gitt meg en liten boost, og jeg er veldig klar for nye utfordringer, sier han.bilde1_guc_yaf

Å lage middag er noe vi må gjøre hver dag. Ofte spiser man gjerne det samme over lengre tid, noe som fort kan bli litt kjedelig. Vi har samlet noen enkle middagstips fra studenter på Høyskolen Kristiania Bergen.


Tekst/ Foto: Sirill Heimdal


 

Henning Bergstad (21) studerer journalistikk og sverger til pasta.

– Har man pasta så kan man lage alt. Pasta carbonara, bolognese, pasta med pesto – mulighetene er så mange. Det trenger heller ikke å være dyrt og man kan lage store porsjoner slik at man har til middag og lunsj, sier han
I følge Henning blir selv de tristeste studentmiddagene gode, så lenge du har mye krydder.

Svein Gundersen (23) studerer markedsføring og salgsledelse.

– Min favoritt er vell Firstprice biff med pommes frites som er dynket i béarnaisesaus. Kylling wok og Grandiosa er selvfølgelig høyt oppe på listen, sier han.

Siv-Iren Saltveit Halland (24) studerer HR og personalledelse

– Wok er digg. I tillegg er det så mye forskjellig man kan lage. Favoritt grønnsakene, kjøtt, ris eller nudler sammen med litt sweet chili saus, sier hun.

André Gyland (23) studerer markedsføring og salgsledelse

– Fiskepinner og BBQ saus er veldig billig og enkelt. Det koster rundt 20 kr middagen og man kan ha mye forskjellig tilbehør som poteter, ris, pasta og salat, sier han

Til slutt må jeg ta med mitt eget tips. Er det en ting jeg sverger til, spesielt på denne årstiden, er det grønnsakssuppe. Oppskriften har jeg stjelt fra mamma og det er en sikker vinner. Ikke bare er den god, men den varer i flere dager. I korte trekk tar jeg bare gulrøtter, poteter, purreløk og noe kjøtt i suppen. Kjøttet kan være alt fra revet kylling til kjøttboller. Deretter tilsetter jeg grønnsaksbuljong, salt og pepper.

Har du et middagstips? Del det i kommentarfeltet da eller send oss en snap på shkbergen!

Vil du søke på et verv i Studentunionen, men føler ikke at du har nok tid? Da er du en av mange. Les mer

Kaptein Thomas Olsen Ristesund skriver etter hver kamp et langt kampreferat og på torsdag spilte de en avgjørende kamp hvor det ble klart at de er seriemestere. Her får du kampreferatet!  Les mer

Det er vell ikke noe topp hemmelighet at studenter gjerne har litt dårlig råd. Da er det bra at det florerer av flotte studenttilbud som gjør ting litt billigere for oss. Vi har samlet de beste studenttilbudene!

 


Tekst: Sirill Heimdal

Illustrasjon: Victoria Grace 


 

FRISØR

Har du lenge tenkt på at du burde tatt en tur til frisøren? Få vekk de slitte tuppene, bli litt freshere? Ja, da går det fort flere hundrelapper, om ikke tusenlapper. Som student (med mindre du har lykken med deg) så har man gjerne ikke så mye penger å bruke på frisør. Da er det bra at flere av frisørsalongene i Bergen, har generøse tilbud som gjør det litt mer realistisk å få fikset håret. Vi har funnet det vi mener er de to beste tilbudene.

 

Nr1 Spa & Frisør i Fyllingsdalen har 30% på klipp for studenter, uansett når du har time. Ramsvik salongene har 25% på alle behandlinger hos frisør og 35% hos lærlinger. Dette gjelder kun i ukedager og bare fram til 13.00

 

Er du ute etter en billig klipp? Cutters på Xhibition tilbyr dette til en fast pris på 299,- uansett kjønn og klipp. I tillegg tar det bare 15 minutter!
KLÆR | SKO

 
Det kommer en tid når man må friske opp garderoben. Et nytt par sko, en ny jakke, en bukse eller en genser. Følelsen av å være lei av absolutt alt som ligger i klesskapet. Det er en kjip start på dagen – av og til må man innse at det er på tide med en liten do over. Heldigvis får vi hjelp her og.

 
Nelly.com og Zalando er nettsider som vi fleste vet om. Her er det stort utvalg for både kvinner og menn, og man finner alt fra treningstøy til finklær, til nye fjellsko. Da er det fint at man har 10% rabatt som gjør det noen kroner billigere.

 
SKJØNNHET
Skjønnhetsprodukter er noe man gjerne daglig bruker. Enten det er hårprodukter, hudpleieprodukter eller sminke. Disse produktene kan ofte koste litt og som man jevnlig må fylle på med. Hos Coverbrands,VITA og Douglas er det alt fra 10-15% studentrabatt. Hos alle sidene er utvalget stort og man får produkter litt billigere enn hva prisen gjerne er i butikken.

 
ELEKTRONIKK
Elektronikk kan være svimlende dyrt. Men hva gjør du når datamaskinen din streiker? Eller når stekepannen blir så slitt etter at du har skrapt den opp med gaffelen? Du må fornye. Da er det bra at Jernia tilbyr på 25% på alt du trenger av utstyr til hjem og kjøkken. Apple stiller med 10% studentrabatt og Philips slår på stortrommen med 30% studentrabatt på personlig hygiene og husholdningsprodukter!

 

 

MAT
Mat er kanskje det vi fort bruker mest penger på, spesielt om du er så heldig at du fortsatt får ferdig middag servert av mamma. Peppes Pizza og Dolly Dimples stiller begge med 20% studentrabatt. Om du er på en restaurant må du ikke være redd for å spørre om de har studentrabatt, mange tilbyr det – men opplyser gjerne ikke om det.

 

Studenttilbud tilbys mange steder og å ta nytte av disse, er bare en ting du kan gjøre for en billigere hverdag.

Lurer du på flere tips til en billigere hverdag? Følg med på Facebook siden vår Høyskolen Kristiania.

Første semester er godt i gang og det er søknadene til Studentunionen sine verv også. Kanskje du ikke har fått med deg hvor mange kule ting du kan delta på – eller kanskje du er litt redd for å søke fordi du er litt usikker på hva det faktisk er. Kanskje er du litt usikker på hva som vil passe deg? I SHK finnes det (helt serriøst) noe for alle!

 


Foto: Maria Benæs Hunvik

Tekst: Sirill Heimdal


 

HOVEDSTYRET

Hovedstyret har ansvaret for at Studentunionen Høyskolen Kristiania blir driftet slik det står i vedtektene. Andreas Ugland Virik er nestleder i hovedstyret.

 

– I denne stillingen skriver jeg innkallinger, referater, er rekrutteringsansvarlig sammen med HR-ansvarlig, planlegger generalforsamlinger og hjelper til med diverse andre arbeidsoppgaver.

 

Hovedstyret har overordnet kontroll og drifter Studentunionen sammen med utvalgene.
– Arbeidstiden varierer, men i snitt er det et sted mellom 7-10 timer i uken. Dette inneholder møter, svare på mail, snakke med folk også videre.

 
I Hovedstyret finner en mange stillinger; leder, nestleder, HR-ansvarlig, fagansvarlig, kommunikasjonsansvarlig, markedsansvarlig, økonomiansvarlig og politisk koordinator.
– Vi har utrolig mye innsikt i alle utvalgene og får jobbe i en spennende organisasjon med mange flinke folk. Jeg anbefaler det på det sterkeste!

andreas_bilde

STIPENDET


Stipendet er det vi kaller for «skolens intime studentpub»
– Vi er med på å arrangere sosiale sammenkomster, eventer og andre happenings. I tillegg har vi arrangementer på lokaler i sentrum, ofte i samarbeid med andre skoler og studentforeninger, sier leder for Stipendet, Anniken Narvesen Torp.

 
Videre forteller Anniken at arbeidsmengden er opp til deg selv, men at det aller morsomste er å engasjere seg.
– Det er veldig lærerikt å sitte i Stipendet. Man får være med på så mye forskjellig. Om man ikke har lyst til å sitte i Stipendet kan man fortsatt hjelpe til på arrangementer som frivillig.
Stipendet består av flere stillinger som leder, nestleder, bar-ansvarlig, crew-ansvarlig og crew-medlem.

anniken_bilde
INTO CAMPUS

Karen Holta og CO i Into Campus, planlagte fadderuken som du kanskje deltok på. Into Campus-styret består av flere stillinger som leder, nestleder, bookingansvarlige, markedsansvarlige og fadderansvarlige. Samme planlagte de «Into Campus 2016» som de jobbet med i nærmest ett år.

 

Karen sine oppgaver har vært å ha hovedansvar for planlegging og gjennomføring av fadderuken. Det har vært møtearbeid med både fadderstyret og eksterne aktører. Det har også vært mulighet til å være med på ulike arrangement som tur til Danmark med cruise.

 

– Vervet har gitt meg så utrolig mye. Jeg har fått gleden av å jobbe med mange flinke og morsomme mennesker, som jeg er blitt veldig glad i. Samtidig har jeg fått mulighet til å bruke mye av det jeg lærer i forelesning i praksis, noe som er utrolig kult! Jeg ser på erfaringene fra mitt verv i Studentunionen som ekstremt verdifulle, både gjennom resten av studietiden, men også når jeg skal ut i arbeidslivet.

karen_bilde

KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

Mia Louise Eikner er leder for kommunikasjonsavdelingen, samtidig som hun er pr- og kommunikasjonsansvarlig i hovedstyret. Mia Louise kan skrive under på at kommunikasjonsavdelingen gjør utrolig mye spennende og morsomt.
– Det er vi som står for alle sakene som publiseres på studentunionen.no, Facbook, Instagram og Snapchat. Vi lager saker som er morsomme for studentene å følge med på og vi oppdaterer studentene om hva som skjer, så ofte vi kan.

 
Kommunikasjonsavdelingen består av grafikere, fotografer, journalister og en nestleder.
– Det er kreative sjeler som liker å drive med noe gøy, samtidig som man oppbygger seg nyttig erfaring til tiden etter studiene. Fotografene stiller på alle arrangementer, grafikerne lager alt av logoer og design. Alle gjør en super jobb og det er et viktig samarbeid mellom alle.

 
Om du vil være med å bidra til et knallbra studiemiljø og du er en kreativ sjel – er kommunikasjonsavdelingen perfekt for nettopp deg!

mia_bilde

 

ØKONOMIAVDELINGEN


Carina Kase er økonomiansvarlig i Hovedstyret til Studentunionen. Carina har, sammen med leder, ansvaret for økonomien til Studentunionen.
– Mine hovedoppgaver er å utforme budsjett, revidere budsjett og å føre regnskap for alle utvalgene. Jeg betaler regninger, har kontroll på penger som går inn og ut, samtidig som jeg styrer hva man kan bruke penger på. I økonomiavdelingen har jeg to økonomimedarbeidere som hjelper meg med disse oppgavene.
En økonomiarbeider fungerer som et hjelpende organ til den som sitter som økonomiansvarlig og bidrar til å opprettholde en sunn og god økonomi.

 
– Som økonomiansvarlig får man prøvd seg på flere arenaer. Jeg er styremedlem og leder for et utvalg. Dette er utfordrende, men utrolig gøy. Man får en smakebit på hvordan ting fungerer i arbeidslivet og man får prosessert pensum på en annen måte enn å bare lese i en bok.

 
Dersom du ønsker å søke på stilling som økonomiansvarlig, bør du være forberedt på at det er litt arbeid, men det er overkommelig. Stillingen som økonomiansvarlig/medarbeider passer for deg som er glad i tall, strukturert og engasjert. Det er en gylden mulighet til å skille seg ut på jobbmarkedet.
– Jeg kom inn i styret uten å vite helt hva jeg gikk til. Jeg var redd for at det skulle ta for mye tid og være for mye ansvar. Dette har heldigvis ikke vært noe problem og jeg har lært utrolig mye, fått veldig mange nye venner. Det er noe jeg anbefaler til absolutt alle.

carina_bilde

 

MARKEDSAVDELINGEN


Tarjei Riskild er markedsansvarlig. Denne stillingen er todelt og gjør at man også er delaktig i hovedstyret.
– Som markedsansvarlig er du leder i markedsavdelingen. Oppgavene er å lage samarbeidsavtaler med eksterne aktører, hvor hensikten er å bedre studentenes hverdag. Som medlem av hovedstyret har du et overordnet innblikk i studentunionens drift.

 
Tarjei forteller at et typisk møte i markedsavdelingen går ut på å diskutere og såkalt «brainstorme» rundt aktører som man mener kan være aktuelle samarbeidspartnere. Videre er det å opprette kontakt og utarbeide en avtale.
– Hvor mye arbeid avhenger av hvor aktive vi er. Det er med andre ord fleksibelt og vi er flinke til å planlegge slik at det ikke er mye å gjøre under eksamensperiodene.

 
Som markedsansvarlig er det en fordel at du er utadvendt, tilpasningsdyktig – samtidig som du har et ønske om å engasjere deg. Til gjengjeld får du muligheten til å praktisere hva du lærer på skolen og du vil få nyttige erfaringer som man får bruk for når utdanningen er over.

tarjei_bilde

IDRETTEN


Erlend Øverby er en av lederne for idretten. Man har en leder for herrefotball, en for jentefotball, en leder for volleyball og en leder for studentgruppe – samtidig som en leder for turgruppe. Med andre ord – mange muligheter om en liker å holde seg aktiv. Det er også en stilling for nestleder.
– Mine oppgaver er å ha hovedansvaret for alt som skjer i idretten. Dette er alt fra å passe på at alle sender inn statusrapporter, til å planlegge en Hemsedal tur.

 
Turen til Hemsedal skjer på nyåret og er et av skolens største arrangementer.
– Hvor mye arbeid det er avhenger helt på hva som skjer. I noen perioder er det lite å gjøre og noen perioder har mer arbeid.

 
Om man vil være med er det mye å velge mellom, i tillegg er det muligheter for en eller to nye stillinger så her er det bare å søke!

erlend_bilde

KARRIEREDAGENE


Emilie Brynjulfsen er leder for Karrieredagene i Bergen og har det overordnede ansvaret for utvalget og dets økonomi. Emilie har også hatt ansvar for å følge SHK vedtektene samtidig å ha kontroll over nåværende og kommende oppgaver.
– Det er ubegrenset med muligheter i dette vervet. Det er utrolig lærerikt å være en del av Karrieredagene. Man har kontakt med andre studenter på skolen, administrasjonen og eksterne kontakter i form av bedrifter og foredragsholdere. Disse kontaktene er gull når man senere skal ut i arbeidslivet.

 
Som del av Karrieredagene tar man beslutninger utover hva som er relevant og interessant for studentene i form av kurs, stands, bedrifter og foredrag. Målet med Karrieredagene er å skape kontakt mellom studentene og næringslivet.
– Vi vil motivere gjennom foredrag og målet er at studentene sitter igjen med en følelse av å ha lært noe nytt eller er motivert for å arbeide litt ekstra for å nå sine mål. Vi har hatt besøk av flere som har levert gode foredrag, blant annet Dag Otto Lauritzen, Petter “Uteligger” Nyquist, Lasse Smedvik som står bak Adams matkasse og mange flere.

 
Stillingene i dette utvalget består av leder, nestleder, markedansvarlig, bookingansvarlig og foredragsansvalig.
– Stillingene krever en del arbeid og en god porsjon egen innsats. Ofte er det mye som skal gjøres på kort tid, men det er absolutt verdt det!

emilie_bilde

Som du kanskje ser er det uendelig med muligheter i Studentunionen. Uansett hva du studerer er det en relevant stilling til deg, samtidig som det er fullt mulig å drive med noe helt annet enn hva du studerer. Ja, så er det kanskje litt mye arbeid å gjøre til tider, men det alle som er med i de forskjellige vervene kan underskrive på, er at det er ufattelig kjekt og ikke minst lærerikt.

 
Alle vervene har søknadsfrist 25.september med unntak av Karrieredagene som har 18.september. Hva venter du på? Send inn en søknad!