CK kan bli Norges første private universitet

Rektor Trond Blindheim inviterte til infomøte på Campus Kristiania i forbindelse med endring av skolenavn.

Når høyskolen skal bytte navn røper rektoren sin drøm.

TEKST: JULIE BRUNDTLAND LØVSETH

FOTO: ALF ANDREAS GRØNLI SIMENSEN


Campus Kristiania som varemerke står foran noen viktige dager fremover. Stiftelsens styre har besluttet at skolen skal skifte navn. Administrasjon og studenter er viktig i beslutningsprosessen, men styret har også valgt å hyre inn profesjonell hjelp fra Snøhetta Brand Design.

 

– Vi kunne ha naturligvis ha benyttet oss av kompetansen til designstudentene, men det ligger så mye følelser i navn og identitet,  at vi synes det er smartest å knytte til oss ekstern ekspertise. Når vi får profesjonell hjelp av Norges fremste designere, kan ingen komme i ettertid og si at løsningen ikke er god nok, sier rektor Trond Blindheim.

 

Spente studenter møtte opp til informasjonsmøte vedrørende nytt skolenavn på Campus Kristiania. Møtet ble streamet til CK i Bergen og Trondheim.

 

Fra korrespondanse til universitet

Rektoren er åpen og deler mange tanker og visjoner som ligger bak navnebyttet.

– Vi ser for oss at en gang i fremtiden kan Campus Kristiania bli Norges første private universitet. Det er en drøm vi har. Man må alltid strekke seg etter noe, sier Blindheim begeistret.

Det vil ha vært en lang reise fra noe som startet med en korrespondanseskole for 101 år siden. Det vil ikke være gjort over dagen at høyskolen blir til et universitet. Trond innser at for å oppnå dette er det mye som skal til.

– Man må blant annet ha seks mastergradsstudier og fire doktorgradsprogrammer, og en fagstab som er mange ganger større enn den vi har i dag, sier han.

 

Rektor Trond Blindheim møtte Studentunionen for intervju etter informasjonsmøtet onsdag 30. september

Rektor Trond Blindheim drømmer om at Campus Kristiania i fremtiden kan bli Norges første private universitet.

 

Endringer i hele landet

Det er ikke bare på Campus Kristiania at det skjer forandringer. Over hele landet foregår fusjoner av universiteter og høyskoler. Det er en del av regjeringens nye politikk. Per i dag har vi i Norge 43 universiteter og høyskoler. Planen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er å få dette kraftig redusert.

 

– Det vil bli strukturelle endringer over hele landet etter en såkalt ”flercampus-modell”. Fra 2016 vil mange høyskoler og universiteter ha gjennomgått navneendring. Campus Kristiania vil være med på dette, sier Blindheim.

Han bekrefter også at grunnen til at navnet skal omfatte mye er for at skolen i fremtiden skal kunne vokse innenfra, men også fusjonere med andre skoler.

Du kan lese mer om navneskiftet her.

Rektor Trond Blindheim vil ha studentene med på laget når Campus Kristiania skal bytte navn.