Generalforsamling 2019

Valget er ikke over!
Din stemme behøves også i studentdemokratiet.

Generalforsamling for Studentunionen avholdes 3. oktober kl 18.00, rom B1-02 i Kirkegata 24.

Kontrollkomiteen i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania ønsker alle studenter og ansatte velkommen til generalforsamling for høsten 2019.

Under høstens generalforsamling vil vi gå igjennom:

• Årsberetning fra Hovedstyret og Kontrollkomiteen
• Godkjennelse av budsjett for 2020
• Gjennomgang av vedtektsendringer
• Valg av Hovedstyret 2020

Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har stemmerett.
Med tanke på valget av Hovedstyret for kommende periode er det viktig at folk deltar for å opprettholde studentdemokratiet.

Sakspapirer og dagsorden for generalforsamlingen 2020 finner du her.

Husk gyldig studentbevis med oblat eller studentbevis i studentbevisappen!

Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har stemmerett, mens studenter på nettstudier vil ha to representanter til stede som vil være stemmeberettigede. Dette vil være studiestedets tillitsvalgt og vararepresentant.

Har du saker til generalforsamlingen?
Eventuelle saker må fremmes innen 19. september, og sendes til kontrollkomiteen på kontrollkomiteen@studentunionen.no

Eventuelle spørsmål kan sendes til leder.kk@studentunionen.no

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!