Ekstraordinær Generalforsamling 2019

07.november 18.30 ønsker Kontrollkomiteen i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania alle studenter og ansatte velkommen til ekstraordinær generalforsamling.
Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har stemmerett.
 
Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har stemmerett, mens studenter på nettstudier vil ha to representanter til stede som vil være stemmeberettigede. Dette vil være studiestedets tillitsvalgt og vararepresentant.
 
Husk gyldig studentbevis med oblat eller studentbevis i studentbevisappen!
Eventuelle spørsmål kan sendes til leder.kk@studentunionen.no .

 

Dokument for endringsforslag: