Generalforsamling 2020

Torsdag 7. Mai blir det digital generalforsamling.
Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania er velkomne!
Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania har stemmerett.
Plan for generalforsamlingen
17:00 Zoom åpnes
17:15 Generalforsamlingen åpnes av kontrollkomiteen
* sak 1 Godkjennelse av innkallng
* sak 2 Valg av Ordstyrer, Referenter.
* sak 3 Valg av -2- representanter for godkjenning av protokoll
* sak 4 Godkjennelse av dagsorden
* Sak 5 Strategi for 2020
* Sak 6 Mandat til TU-ledelsen
* Sak 7 Mandatt til TU
* Sak 8 Vedtekter
* Sak 9 Revidert Budsjett
___
15 minutters pause – Endringsforslag sendes inn.
___
* Sak 10 Votering av strategi
* Sak 11 Votering av Mandat: TU
* Sak 12 Votering av Mandat : TU-ledelsen
* Sak 13 Votering av endringer til Rev.Bud
* Sak 14: Votering av endringer TIL Vedtektter
* Sak 15: Valg
* Sak 16: Godkjennelse av helheten
* Ca 20:00 Generalforsamlingen avsluttes.
___
På grunn av den situasjonen vi er i er det nødvendig med påmeldingsskjema. Det er frist til å melde seg på 24 timer før.
Husk å skrive studentnr. og navn for å få stemmerett!
Eventuelle spørsmål kan sendes til leder@studentunionen.no

 


Dokumenter til generalforsamlingen

Mandat til Nasjonal TU-konferranse

 

Dokument for endringsforslag:
Kommer nærmere generalforsamlingen