LEDIGE STILLINGER 2018

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2018?
Vi har et noen ledige stillinger igjen i Oslo og vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, bygge en sterkere CV, skape en forskjell for studentene på Høyskolen Kristiania og oppleve masse gøy. Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg litt ekstra!

Nedenfor finner du en total oversikt over alle resterende stillinger som kan søkes på.

 

UTVALG: HOVEDSTYRET
STILLING: MARKEDSANSVARLIG

Ansvar
Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi organisasjonen faglig og økonomisk vinning. Det betyr at markedsansvarlig skal være bindeleddet mellom næringslivet og studentene, utenfor arrangementer i regi av SHK. All kontakt med eksterne aktører utenfor arrangementer i regi av SHK, skal koordineres av markedsansvarlig i Hovedstyret.

Overordnede oppgaver
Markedsansvarlig skal skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og skal regelmessig følges opp. Markedsansvarlig har det overordnede ansvaret Markedsavdelingen. Markedsansvarlig plikter å informere medlemmer i Hovedstyret, Markedsavdelingen og utvalgslederne kontinuerlig. Markedsansvarlig er ansvarlig for markedsplasser på skolen, og plikter til enhver tid å sørge for deres drift. Han/hun er leder for markedsavdelingen.

Daglige oppgaver
Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Markedsansvarlig og PR- og kommunikasjonsansvarlig samarbeider om å overholde SHKs profilering internt og eksternt. Markedsansvarlig plikter å holde CRM-systemet oppdatert til enhver tid.

 

UTVALG: INTO CAMPUS
STILLING: LEDER

Som leder av Into Campus har man det overordnede ansvar for planleggingen og gjennomføringen av hele fadderuken ved Høyskolen Kristiania. Man er ansvarlig for at fadderuken gjennomføres i tråd med Studentunionens og skolens retningslinjer. Som leder har du ansvar for at alle andre i utvalget gjennomfører de arbeidsoppgaver som de er tildelt i planleggingen av fadderuken, og under selve gjennomføringen av uken. Som leder står du også ansvarlig for at fadderuken er økonomisk gjennomførbar. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret, og andre utvalgsledere i Studentunionen en gang annenhver uke. Stillingen gir deg erfaring innen prosjektledelse, nettverksbygging, økonomi og du vil få muligheten til å teste deg selv i mange ulike situasjoner, som kan hjelpe deg til å bli bedre kjent med deg selv som person, og som leder. Dette vervet krever et stort engasjement, tilgjengelighet og gode kommunikasjonsevner. Søk leder hvis du er en person som har lyst til å være med å gi de nye studentene en fantastisk start på studenttilværelsen.

Denne stillingen er full av utviklingsmuligheter, men det ønskes at du også har noe erfaring innen ledelse eller arrangementer. Erfaring er veldig positivt, men ikke utslagsgivende.

 

 

UTVALG: INTO CAMPUS
STILLING: FADDERANSVARLIG

Vi søker faddere under alle institutter.

Som fadderansvarlig er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og til slutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets fadderansvarlig Institutt for Kreativitet og Innovasjon.

 

UTVALG: INTO CAMPUS
STILLING: PRODUKSJONSANSVARLIG

Som produksjonsansvarlig for Into Campus har du hovedansvaret for det tekniske ved Into Campus arrangementer. Dette innebærer at du er ansvarlig for lyd, lys og alt av sceneproduksjon. Du har også hovedansvaret for sikkerheten ved alle arrangementer. Dette betyr at du alltid skal ha en sikkerhetsplan for hvert arrangement som skjer både internt og eksternt. Du er også ansvarlig for å rekruttere crew, da dette er nødvendig for et vellykket arrangement. Det er din oppgave å sørge for at crewet alltid har oppgaver samt at både crew og arrangører alltid har nødvendig ressurser. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets Personalansvarlig.

 

UTVALG: KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
STILLING: FOTOGRAF

Som fotograf i Kommunikasjonsavdelingen dekker du arrangement i regi av SHK, i tillegg til andre aktuelle saker som blir produsert til nettsiden. Din jobb er å fange de øyeblikkene som vi vil forlenge, og bidra til å få både kommunikasjonsavdelingen og hele SHK til å fremstå profesjonell og visuelt godt. Du jobber tett med journalister og webansvarlig. Du må være fleksibel da oppdragene kan komme med relativ kjapp tidsfrist. Ettersom du vil være tilstede ved mange av de aktuelle anledningene vil stillingen gi deg en unik sjanse til å komme i kontakt med elever fra alle skolene.

UTVALG: NÆRINGSLIVSUTVALGET
STILLING: PROSJEKTMEDARBEIDER WESTERDALS

Som prosjektmedarbeider- Westerdals er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for Westerdals. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.

 

HVORDAN SØKE?

Søknad sendes til hr@studentunionen.no og nestleder@studentunionen.no
Den skal inneholde CV og søknadstekst.
Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.
Søknadsfrist: snarest!