LEDIGE STILLINGER 2018

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2018?
Vi har et noen ledige stillinger igjen i Oslo og vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, bygge en sterkere CV, skape en forskjell for studentene på Høyskolen Kristiania og oppleve masse gøy. Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg litt ekstra!

Nedenfor finner du en total oversikt over alle resterende stillinger som kan søkes på.

 

UTVALG: TU-LEDELSEN
STILLING: STUDENTREPRESENTANT FOR ILO

TU- ledelsen er et eget utvalg hvor representantene jobber mot en bedre studiehverdag for studentene. Som studentrepresentant for Institutt for Ledelse og Organisasjon blir din jobb å fronte sakene fra de tillitsvalgte i klassene ved institutte

 

UTVALG: NÆRINGSLIVSUTVALGET
STILLING: PROSJEKTMEDARBEIDER HELSE

Som prosjektmedarbeider helse er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved institutt for helse. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.

 

UTVALG: NÆRINGSLIVSUTVALGET
STILLING: PROSJEKTMEDARBEIDER WESTERDALS

Som prosjektmedarbeider- Westerdals er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for Westerdals. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.

 

UTVALG: INTO CAMPUS
STILLING: PRODUKSJONSANSVARLIG

Som produksjonsansvarlig for Into Campus har du hovedansvaret for det tekniske ved Into Campus arrangementer. Dette innebærer at du er ansvarlig for lyd, lys og alt av sceneproduksjon. Du har også hovedansvaret for sikkerheten ved alle arrangementer. Dette betyr at du alltid skal ha en sikkerhetsplan for hvert arrangement som skjer både internt og eksternt. Du er også ansvarlig for å rekruttere crew, da dette er nødvendig for et vellykket arrangement. Det er din oppgave å sørge for at crewet alltid har oppgaver samt at både crew og arrangører alltid har nødvendig ressurser. Utenom dine arbeidsoppgaver så er du med på å hjelpe resten av utvalget med nødvendige oppgaver som skulle dukke opp. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets Personalansvarlig.

 

UTVALG: INTO CAMPUS
STILLING: FADDERANSVARLIG FOR WESTERDALS

Vi søker to fadderansvarlige for Westerdals.

Som fadderansvarlig for Westerdals er jobben først og fremst å rekruttere faddere til fadderuken. Videre er det jobben med å sette sammen faddergrupper og til slutt sette opp de nye studentene på faddergruppene. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger, da du er personen som ønsker klassene velkommen og viser dem til fadderne sine. For spørsmål om denne stillingen ta kontakt med årets leder for Into Campus.

 

UTVALG: KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN
STILLING: FOTOGRAF

Som fotograf i Kommunikasjonsavdelingen dekker du arrangement i regi av SHK, i tillegg til andre aktuelle saker som blir produsert til nettsiden. Din jobb er å fange de øyeblikkene som vi vil forlenge, og bidra til å få både kommunikasjonsavdelingen og hele SHK til å fremstå profesjonell og visuelt godt. Du jobber tett med journalister og webansvarlig. Du må være fleksibel da oppdragene kan komme med relativ kjapp tidsfrist. Ettersom du vil være tilstede ved mange av de aktuelle anledningene vil stillingen gi deg en unik sjanse til å komme i kontakt med elever fra alle skolene.

 

UTVALG: KOMMUNIKASJONSAVDELING
STILLING: JOURNALIST

Som journalist skriver du redaksjonelle tekster for SHK rettet mot studenter på Høyskolen Kristiania. Dette er blant annet saker som tar for seg hva som skjer på campus, men også saker som ellers er relevant for studenter. Du tar imot oppdrag og forespørsler fra lederen i kommunikasjonsutvalget og ledere i SHKs øvrige utvalg. Andre oppdrag er å samle inn informasjon, gjennomføre intervjuer og bearbeide tekster til publisering på web. Du bør ha journalistisk teft, og det forventes at du til tider må kunne prestere under tidspress.

 

UTVALG: KOMMUNIKASJONSAVDELING
STILLING: GRAFIKER

Som grafiker i kommunikasjonsavdelingen har du som hovedoppgave å ta deg av utforming av grafiske oppdrag i SHK. Alt fra plakater, flyers, programblad, brosjyrer og lignende. Dette vil gjelde for både digitale og analoge kanaler. Det er i disse stillingene krav om at du har kunnskaper innen faget.

 

UTVALG: EVENT
STILLING: MARKEDSKOORDINATOR

Som Markedskoordinator har du det overordnede ansvaret for å planlegge promotering og markedsføring av alle arrangementene. Et stort arrangement er avhengig av god promotering slik at samtlige studenter ved Høyskolen Kristiania får med seg hva som skal skje. Her jobber du tett med kommunikasjonsavdelingen i utformingen av promotering og annet materiell til arrangementene, slik som plakater, pressvegg ect. Du har ansvar for oppfølgning av billettsalg, lage tekster til arrangementene og andre morsomme oppgaver. Det er en fordel om du liker å utforme deg kreativt.

I denne stillingen tilegner du deg gode kunnskaper om å jobbe i team, retningslinjer i forhold til markedsføring og mye annet.

 

HVORDAN SØKE?

Søknad sendes til hr@studentunionen.no og nestleder@studentunionen.no
Den skal inneholde CV og søknadstekst.
Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.
Søknadsfrist: snarest!