Stillingsbeskrivelser: Økonomiavdelingen


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt! Han/hun deltar også på egne nestledermøter med de andre nestlederne i SHK.

 

Denne stillingen gir deg god erfaring og lærdom med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.


 

 

Økonomimedarbeider

Økonomimedarbeideren skal holde orden på kontantstrømmen inn og ut av utvalget han/hun er ansvarlig for, vurdere hva det skal brukes penger på og hvor mye penger som skal benyttes. I tillegg til å delta på møter med økonomiavdelingen, vil økonomimedarbeideren også delta på møter med utvalget han/hun er ansvarlig for. Økonomimedarbeideren blir et viktig bindeledd mellom økonomiansvarlig og resten av utvalgene i Studentunionen.
Økonomimedarbeiderne har en viktig rolle i Studentunionen ved å videreformidle informasjon og ta del i avgjørelser som omhandler organisasjonens økonomi.