Nytt Hovedstyre valgt i Bergen

Nytt hovedstyre er valgt

 

Det var bra oppmøte da studentunionen inviterte til årets generalforsamling, aldri før har så mange engasjerte studenter møtt opp for å stemme.

 

Det var tretten kandidater som stilte til valg, fordelt på de ni stillingene i hovedstyre.  

 

Slik vil det nye hovedstyre se ut fra nyåret:

Leder: Siri Åbø Wiersen

Nestleder: Andreas Ugland Virik

Fagansvarlig MH: Siv Iren Halleland

Fagansvarlig NKH: Martine Haugen

Markedsansvarlig: Tarjei Riskild

Økonomi: Carina Kase

HR: Emilie Mjelde

PR og kommunikasjon: Mia Louise Eikner

Studentpolitisk koordinator: Anne Mari Grimsrud

dd

 

f

Årsberetning fra Hovedstyre 2015.

Skrevet av leder for SCK Bergen: Bjørn Kjetil Tanbo

 

Da vi tok over ansvaret for SCK i januar 2015 overtok vi en organisasjon som var blitt kraftig omstrukturert fra tidligere. 12 aktive medlemmer var blitt til 43, og to nye utvalg var blitt opprettet. Jeg vil rette en stor takk til samtlige medlemmer fra 2014, som har bidratt til å få SCK Bergen opp å stå, og lagt et glimrende grunnlag for videre drift.

 

Allerede uken før skolestart i januar var det klart for vår årlige Hemsedal-tur i regi av Idretten i Bergen og Oslo. Denne turen bestod av mange forskjellige konsepter i form av fest og moro på Hemsen, aktiviteter, fri bruk av alpinbakkene, flotte hytter, god stemning og konkurranser med flotte premier.

 

Da turen til Hemsedal var gjennomført, reiste Hovedstyre til Oslo for opplæring og seminar. Vi fikk en grundig opplæring i våre egne stillinger samt en gjennomgang av hvordan SCK skal driftes. I løpet av seminaret hadde vi mange teambuilding-oppgaver, som førte til at vi ble bedre kjent. I tillegg fikk vi også muligheten til å bli kjent med Hovedstyre i Oslo, noe vi har båret frukter av i løpet av 2015. Ut ifra dette seminaret hadde vi lagt grunnlaget for 2015, da strategier både lokalt og nasjonalt ble utarbeidet.

 

10 og 11 mars gikk Karrieredagene 2015 av staben her i Bergen. Bedrifter og foredragsholdere ble invitert til våre lokaler for å informere, engasjere og motivere våre studenter. Foredragsholderne Elin Ørjasæther, Petter Trobe og Trond Haukedal holdt fantastiske foredrag, samt at en rekke kjente bedrifter som stod på stand sikret et godt arrangement. Karrieredagene 2015 ble en kjempesuksess og ikke minst vinner av Springbrettprisen for årets karriereprosjekt 2015 i Bergen. Vi er veldig stolte over arrangementet, og ikke minst innstilt på å gjøre neste års arrangement enda bedre. Vi i Hovedstyre ønsker å rette en stor takk til karriereutvalget for et fantastisk arrangement, og deres dedikasjon for å gjøre dette til et bra arrangement for samtlige studenter uavhengige av hva man studerer på Campus Kristiania Bergen.

 

Videre i mars opprettet vi også vår egen Kontrollkomite bestående av tidligere medlemmer i SCK. Kontrollkomiteen har bidratt til å overse vedtektene blir fulgt, og har jobbet tett med oss i Hovedstyre for å kvalitetssikre det interne miljøet.

 

I mai hadde vi generalforsamling, hvor vi reviderte budsjett og fornyet vedtekter. Etter en svært effektiv generalforsamling fikk vi gjort store endringer i vedtektene. Vi opprettet Økonomi-og Markedsavdeling, samt en ny stilling som studentpolitisk koordinator i Hovedstyre, for et knirkefritt arrangement.

 

Fra januar til august jobbet Into Campus-utvalget med å planlegge det største eventet til SCK Bergen. For å styrke samholdet på skolen, valgte vi en fadderuke med blandede grupper nok en gang. Med rekordhøye søkertall og nyopprettede bachelorlinjer så visste vi at det kom til å bli stor pågang, men det var en spennende utfordring. Jeg er meget stolt over arbeidet Into Campus har gjort, de har stått på under sommerferien og jobbet målrettet for å kunne gi de nye studentene en fin inngang til studiene. Jeg ønsker å takke Into Campus for en flott innsats og et vellykket arrangement.

 

Etter at fadderuken var ferdig, startet vi rekruttering for SCK 2015. Dette gjorde vi med å lage brosjyrer, stå på stands, klassebesøk og via infokanaler på sosiale medier. Med rekordmange stillinger var det et stor mangfold av muligheter for å bidra i SCK. Interessen for SCK var svært stor, og vi fikk flere søknader enn vi noen gang har fått tidligere. Det er svært positivt å se at engasjement rundt SCK er stort – det betyr at vi har gjort mye riktig i tidligere år.

 

I likhet med vårens Generalforsamling er det Kontrollkomiteen som har stått for planlegging og gjennomføring av høstens Generalforsamling. Vi ønsker en sterk og solid studentunion i Bergen, og fokuset i planleggingen har vært å bygge opp det øverste organet i organisasjonen på en profesjonell måte. Vi vil takke kontrollkomiteen og valgkomiteen som har jobbet opp mot generalforsamlingen. Det har blitt gjennomført intervjuer og stort apparat har jobbet for å kvalitetssikre rekrutteringsprosessen.

 

Ellers ønsker jeg å takke resten av SCK; Idretten for gjennomføringen av sosiale og aktive tiltak til studentene, Stipendet for å samle studentene på kveldstid – og ha et eget tilbud til våre studenter og Kommunikasjonsavdelingen for å levere produkter av høy kvalitet, slik at vi har kunnet kommunisert på en bedre måte enn tidligere. Så en stor takk til samtlige aktive medlemmer som har bidratt til å gjøre året til en stor suksess.

Det har vært et år med mange utfordringer, mye nytt og mange erfaringer vi ønsker å videreføre. Jeg vil gjerne takke hele Hovedstyre for alle timers arbeid, det har vært mange lange møter og kvelder. Dog med et fantastisk engasjement som har motivert alle til å bidra. Jeg vet samtlige som har sittet i Hovedstyre har lært enormt mye gjennom året og har en enda bedre forutsetning til arbeidslivet. Tusen takk for året og samarbeidet.

 

Ellers vil jeg få takke alle samarbeidspartnere og da spesielt Eplehuset. Eplehuset har blitt vår første nasjonale hovedsponsor og har bidratt til å gjøre våre arrangementer enda bedre en tidligere. Jeg vil også takke SCK i Oslo og Trondheim for et godt samarbeid, som for øvrig kommer til å bli et stort satsningsområdet de neste årene.
Helt avslutningsvis vil jeg ønske neste års SCK lykke til, spesielt Hovedstyre som har et stort år foran seg.