OSLO // – Det er sunt å gi blanke faen iblant


Som tiåring fikk Tom Karp høre av farfar: «Du må passe på deg selv. Du må lære deg å takle vanskeligheter, hvem du er og hva du står for».


TEKST: Benedicte Marie Andersen
FOTO: Christina Victoria Grimsmo


45 år, fire ulike utdanningsgrader og åtte publiserte bøker senere har Karp gjort karriere av det farfar lærte ham. Torsdag 20. oktober holdt han foredrag på Karriereutvalgets =EGO? for å dele sin kunnskap om evnen til å lede seg selv.

Generasjon flink

Selvledelse handler om å håndtere livet, både i arbeidssammenheng og på personlig plan, gjennom å påvirke seg selv og de ressursene man besitter.

– I mine yngre dager drev jeg med roing, og var ett hode mindre enn alle de andre. Jeg tenkte for meg selv at siden jeg ikke var sterkere enn dem fysisk, måtte jeg være sterkere enn dem i hodet, innleder Karp, som siden 2005 har vært professor i ledelse på Høyskolen Kristiania.  

Ved å være bevisst over egen tankegang og det man kommuniserer til seg selv, kan en ifølge Karp øke livskvaliteten og finne en balanse mellom det å leve og å prestere. I et samfunn hvor vi på daglig basis konfronteres med utallige muligheter og valgalternativer, higer etter å være med på alle arenaer og har «flink»-syndromet hengende over oss, blir denne bevisstheten rundt egen tankegang desto viktigere.

– For å ha noe å gi til andre, må du passe på deg selv først. Ellers går du i veggen. Det gjør folk, nå i tidligere alder enn før. Som ung tror du at du har energi til å strekke til over alt, men på et punkt stopper det. Du klarer ikke bli den beste utgaven av deg selv hvis du skal spre deg rundt på alle områder.

ego_02

Indre dialog

Karp mener at særlig studenter har godt av å senke skuldrene og kravene de stiller til seg selv.

– Unge i dag må lære seg å slappe av litt og sette grenser – ingen andre kommer til å gjøre det for deg. Har du gjort ditt beste, må du være fornøyd med det, og snu tankene dine den retningen. Det er ekstremt sunt å bare gi blanke F noen ganger!

Til tross for at han har brukt et helt halvt liv på å forske på og forstå mental trening, møter også Karp seg selv i døra noen ganger. Stort sett oppdager han den negative spiralen han er i, og har som oftest den mentale styrken til å komme seg ut av den.

Det er den indre dialogen med deg selv som er underliggende. Vi lever i et samfunn hvor vi er opptatt av å føre dialog med andre, men det er også viktig å kommunisere med deg selv – og være bevisst på hva du sier.

Veien til selvledelse

Under foredraget presenterte Karp fire punkter han mener er helt avgjørende for vellykket selvledelse.

  • Det er det som gjør at du kan jobbe hardt, holde ut og ikke gi deg når noe er vondt eller vanskelig. Selvdisiplin har mye med viljestyrke å gjøre. Viljestyrke er ikke en størrelse man er født med, men er en ressurs som kan mobiliseres og trenes – og som trumfer IQ, gang etter gang.
  • Vi overøses med spennende muligheter som krever kontinuerlige avgjørelser. For noen år siden trodde man kanskje at dette var definisjonen på frihet. I dag er det mange som mener at alle disse valgene gjør det vanskelig å trekke grenser. Dermed kreves det at man gjør noen grep på privatfronten. Du må velge, men også velge bort, og bli klar over egne beslutningsmønstre. Vær aktør i eget liv.
  • Spenningsregulering. Følelser driver oss mennesker, både på godt og vondt. Dette kan også brukes til noe, ved å fokusere på hvordan man ønsker å føle seg, og deretter prøve å oppnå denne tilstanden.
  • Tilstedeværelse. Vi lever i en tid hvor vi er ekstremt målorienterte. Mange mennesker er så opptatt av å se framover at de ikke greier å fokusere på der de faktisk er. Det er viktig å tillate seg selv å bare «være» innimellom, ikke prestere til enhver tid.

img_4550