OSLO// Fagskolens kamp

Fagansvarlig på Høyskolen Kristiania, Maren Granlund gjør alt hun makter for å bedre hverdagen til fagskolestudentene.


TEKST: Arianit Selmani
FOTO: Christina Grimsmo


«Fagskoledebatten» er et ord man hører overalt om dagen. Bakgrunnen for denne debatten er at fagskolen og deres studenter ønsker samme rettigheter som studenter ved høyskoler- og universiteter. Blant annet innebærer dette at fagskolestudenter ikke får blitt medlem i SiO, ikke får godkjent utenlandsk utdanning og mangelen på studiepoeng. En del fagskolestudenter føler seg glemt og det råder uro. Til tross for dette så er det mange organisasjoner og mennesker som jobber for at fagskolen skal få de samme tilbudene som høyskole- og universitetsstudenter. Men likevel er det politikerne som har det siste ordet og tar de store avgjørelsene i denne debatten.

Ivaretar studentenes interesser
Ved Høyskolen Kristiania har Studentunionen en egen stilling kalt «fagansvarlig for avdeling fagskolestudier». Maren Granlund innehar denne rollen og hun jobber konkret for fagskolestudentene i samarbeid med andre engasjerte og organisasjoner.
–  Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte. Først og fremst er det min oppgave å påse at fagskolestudentenes faglige muligheter og rettigheter blir ivaretatt. Dette gjør jeg gjennom å være leder for Tillitsutvalget, hvor jeg sammen med de tillitsvalgte fører fagskolestudentenes meninger og ønsker videre. Jeg jobber for at studentene skal få mest mulig ut av sin studietid, både faglig og sosialt, forteller Granlund.

Jobber med saker som berør skolens studenter
Granlund forteller at hun arrangerer møter med tillitsvalgte fra alle klasser. Der får hun tilbakemeldinger fra alle studenter. Tilbakemeldingene tar hun med videre til riktig avdeling og fagstab på skolen.
– Vi samler inn klasserapporter, hvor hver klasse gir tilbakemeldinger på pensum, forelesere, klasse- og undervisningsmiljø. Dette er en utrolig fin måte å samle informasjon på, da vi får nøyaktige tall på hvor mange som mener hva. Det gjør det mye lettere å ta aktuelle saker videre, sier Granlund.

marenfagrettigheter

Stort engasjement
Selv om fagskolens rettigheter ikke faller direkte under arbeidsoppgavene til Maren, bestemte hun seg likevel for å engasjere seg i saken ved siden av.
– Det begynte allerede i fjor høst da jeg fant ut at jeg, som fagskolestudent, ikke kunne benytte meg av SiO (Studentsamskipnaden i Oslo) sine tilbud på lik linje med andre studenter. Jeg begynte med å diskutere dette med medstudenter, de andre medlemmene i Hovedstyret og tidligere Fagansvarlig. Sammen med leder for Studentunionen her i Oslo, leder for Studentunionen i Trondheim og Studentpolitisk koordinator i Bergen, avtalte vi et møte før sommeren hvor vi diskuterte hva vi ville oppnå og hvilke fremgangsmetoder vi ville bruke, forteller Granlund.

Granlund nevner en rekke ting de ønsket å få på plass for fagskolen deriblant å inkludere fagskolen i SiO. Dette vil gi studentene mulighet til å få studentbolig, tilbud på legetjenester og barnehageplass for barn, treningstilbud og mye mer. Hun forteller at de kontaktet ONF (Organisasjon for norske fagskolestudenter) for et møte.
– ONF har siden 2012 fremmet fagskolestudenters rettigheter, interesser og vilkår ovenfor samfunnet og beslutningstakere. De har de riktige midlene og kontaktene, og som organisasjon har de styrken til å bli hørt, utdyper Granlund.
4.-6. november arrangerer ONF landsmøtet for studentrepresentanter for å diskutere og vedta politikken som skal fremme fagskolestudentenes interesser. Her vil Høyskolen Kristiania stille med sine representanter og være med i planleggingen av fremtidig arbeid.

Fornøyde fagskolestudenter på Høyskolen Kristiania
– Når det kommer til hva jeg kan gjøre for å forbedre fagskolestudenters rettigheter, er det ikke så mye jeg alene får gjort. Det jeg kan gjøre er å opplyse om forskjellsbehandlingen og skape engasjement blant våre studenter. Jeg kan sørge for at våre rettigheter her på skolen blir ivaretatt på best mulig måte, at våre ønsker og meninger blir hørt og slå ned på saker som svekker våre interesser, sier Granlund.
Men hun er klar over at medlemskapet i SiO mest sannsynlig ikke vil åpne seg i hennes tidsperiode som fagansvarlig, eller som fagskolestudent på skolen, men hun vil allikevel gjøre det hun kan for å gi fremtidig fagskolestudenter like rettigheter som andre studenter.

Likevel opplever hun det slik at fagskolestudentene ved Høyskolen Kristiania er fornøyde med utdanningen sin. Hun forteller at skolen har bra med utstyr, et bredt utvalg av studieretninger og virkelighetsnære oppgaver med stort fokus på gruppearbeid.
–Det er ekstremt dyktige forelesere her på skolen. De aller fleste forelesere jobber med det de underviser i, ved siden av. Dette sikrer oss forelesere som brenner for faget, er oppdatert på nye metoder, programmer og trender og som forsterker vår nærhet til arbeidslivet, forteller Granlund.
Avslutningsvis nevner Maren at Høyskolen Kristiania gjør mye for å ivareta rettighetene og se forbedringspotensialet. Blant annet ved å ha en fagskolerepresentant i HK-styret og gi støtte i arbeidet mot like rettigheter.