Oslo // Høstens generalforsamling 2016

 

Mandag 10. oktober klokken 18:00 åpner Høyskolen Kristiania dørene for høstens Generalforsamling 2016, i regi av Kontrollkomitéen. Nytt Hovedstyre skal velges, og budsjett for 2017 presenteres.


TEKST: Benedicte Marie Andersen og Mari Elvine Svebak Nordmarken

FOTO: Christina Victoria Grimsmo


 

Hva skjer under høstens generalforsamling?
Førstkommende mandag vil Studentunionens elleve utvalg samles i rom B1-02 for å vedta sentrale saker som angår alle elever ved Høyskolen Kristiania. Under høstens Generalforsamling vil det gjennomgås årsberetning fra Hovedstyret og Kontrollkomiteen, budsjett for påløpende år skal godkjennes, og ti personer skal velges ut til det nye Hovedstyret. Hver enkelt kandidat skal holde appell, før avstemning gjennomføres og Generalforsamlingen godkjenner det endelige resultatet. Alle elever ved HK er velkommen til å delta og avgi sin stemme.

Hvorfor er det viktig at du kommer?
Selv om du ikke har et verv i Studentunionen, finnes det fortsatt gode grunner til hvorfor du bør møte opp. Studentunionens medlemmer jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Enten du har et verv i SHK eller ikke er det fortsatt relevant for deg som student, da sakene som vedtas i stor grad vil påvirke de tilbudene du som HK-student vil få i løpet av året som kommer. Spesielt viktig er det også at du som student deltar for å bidra til å opprettholde studentdemokratiet. Ved valg av nytt Hovedstyre har du anledning til å stemme på hvem du mener skal styre og influere SHK i året som kommer.

Samtidig vil du også få et bedre innblikk i hva Studentunionen består i og kanskje lære noe nytt. Sannsynligheten for at du vil komme over en lignende formell samling i fremtiden er stor, og da er det greit å kunne en ting eller to om hvordan slike forsamlinger fungerer. Det er med andre ord en fin erfaring å ha med seg videre.

Høstens generalforsamling 2016 vil altså finne sted mandag 10. oktober klokken 18:00, i Kirkegata 24-26, rom B1-02. Mer informasjon om arrangementet finner du her.

Hvem skal sitte i Hovedstyret 2017? Din stemme teller!

Disse skal holde appell:

Leder
– Siri Jensen
– Eivind Langøigjelten
 
Nesteleder
– Eva Aminda Hauge

 

HR-ansvarlig
– Linnea Sofie Enger Pettersson
– Irene Bremnes

 

Økonomiansvarlig 
– Andrea Solvang Hølvold

 

Markedsansvarlig 
– Håkon Tveito
– Marte Svebak

 

PR- og kommunikasjonsansvarlig
– Julie Amundsen

 

Studentrepresentanter

 

Institutt for organisasjon og ledelse
– Jacicleide Santos de Almeida

 

Institutt for innovasjon og kreativitet 
– Anne Abella Hong
– Emilie Marie Moestue

 

Institutt avdeling fagskolen
– Kristine Bjørgan