Oslo // I det nye biblioteket: Loftet Studentinkubator

I planet over de fire etasjene i det nye biblioteket, står 400 kvadratmeter med ubrukt arbeidsplass snart klar til disposisjon. Men ikke for hvem som helst.


TEKST: Mari Elvine Svebak Nordmarken

FOTO: Heidi Kortner og Christina Victoria Grimsmo


Et utvalg av Høyskolen Kristianias mest engasjerte studenter kan nemlig få tildelt en arbeidsplass i bibliotekets femte og øverste plan, kalt Loftet Studentinkubator.

Et ønske fra studentene
Martin Sætre, Asgeir Behrentz, Finn Holden og Nanny Thorvaldsen er alle studenter ved Høyskolen Kristiania. I samarbeid med et utvalg av skolens ansatte, med høyskolelektor Kristin Undheim i spissen, har de siden februar i år jobbet med å utvikle bruksområdet til bibliotekets øverste plan. Utgangspunktet var å gi studentene en arbeidsplass for egne prosjekter, noe de oppfattet som et ønske fra studentene selv. Resultatet ble Loftet Studentinkubator, et samlingspunkt for studenter fra skolens ulike studieretninger hvor de kan benytte seg av hverandres kunnskap for å realisere egne prosjekter.

Sætre holder ikke tilbake på superlativene når han beskriver nøkkelordene for studentinkubatoren.

– Vi ønsker et levende, spirende, skapende, inspirerende og motiverende miljø!

Fra venstre: Finn Holden, Nanny Thorvaldsen, Martin Sætre og Asgeir BehrentzFra venstre: Finn Holden, Nanny Thorvaldsen, Martin Sætre og Asgeir Behrentz.

Allsidighet
En inkubator kan defineres som et sted hvor prosjekter som befinner seg i en startfase kan utvikle seg videre ved hjelp av kompetansen inkubatoren innehar.

– Det unike med vår skole er allsidigheten. Hvis alle kan samles under ett og samme tak kan de benytte seg av tverrfagligheten, forteller Sætre.

Som et eksempel trekker han frem elevene ved osteopati-linjen. Det er ikke uvanlig for osteopatistudenter å starte bedrifter for ulike behandlinger. Men selv om de har det de trenger av faglig kompetanse kan de behøve hjelp på andre områder, som økonomi, visuell profil og markedsføring. Dersom inkubatoren innehar studenter fra studieretninger med denne kompetansen, vil osteopatistudentene kunne få den hjelpen de trenger underveis i oppstartsfasen.

Kontakt med næringslivet
I tillegg til å utnytte hverandres kunnskap vil studentene på Loftet få tilgang på en rekke mentorprogram. Det skal nemlig opprettes avtaler med bedrifter som er relevante for prosjektene det jobbes med i studentinkubatoren.

– Vi er i dialog med en rekke aktuelle bedrifter som kan gi råd i en startfase, forteller Behrentz.

De tør ikke presisere hvilke bedrifter de er i kontakt med helt enda, men avslører at det er kjente navn blant kandidatene.

Søknadsprosess allerede i gang
Teamet bak Loftet anslår at de har rundt 100 arbeidsplasser til rådighet. På en skole med nærmere 3000 elever ble det derfor nødvendig å sette i gang en søknadsprosess for å få plass. De ønsker seg representanter fra alle linjene på høyskolen, for å skape et allsidig miljø med et bredt kunnskapsspekter. Utover det finnes det ingen klar definisjon på idealkandidaten.

– Det spiller ingen rolle om du er introvert eller ekstrovert. Det som kjennetegner en person på Loftet er indre driv og motivasjon. Har du et ekstra ønske om å gjøre noe mer, er dette plassen for deg, presiserer Behrentz.

Med et adgangskort til Loftet vil du blant annet få tilgang på gratis kontorplass, rådgivning og et tverrfaglig miljø, perfekt tilpasset innovasjon og etablering av nye bedrifter. Du kan søke enten som team eller alene, det viktigste er at du har et konkret prosjekt du ønsker å jobbe med. Informasjon om hvordan du søker finner du på Loftets egne nettside, www.loftet.kristiania.no.

Et dynamisk miljø
For å skape en konkurransebasert sfære vil det være kontinuerlige søknadsprosesser.

– Loftet skal være et springbrett videre, et sted å starte. Vokser prosjektet eller bedriften er det på tide å komme seg videre til noe større, poengterer Sætre.

På lik linje kan man miste plassen sin om man ikke er aktiv nok. Det er med andre ord lite rom for å slappe av eller bli for komfortabel! Akkurat hvilke regler og retningslinjer som skal gjelde er foreløpig ikke fastslått. Sætre sammenligner Loftet med den midlertidige logoen som for øyeblikket illustrerer at prosjektet er under konstruksjon.

– Et prosjekt formes mens man går og Loftet vil bli formet av de som er der. Egentlig kan vi bare beholde logoen som den er, for vi vil stadig være i endring!

loftet_logo

Innovasjonsbeltet
I biblioteket og Loftet Studentinkubators nære krets finnes det flere konsepter som støtter opp under innovasjon. Deriblant kontorfellesskapet Mesh, inkubatoren SoCentral og innovasjonssenteret Oslo House of Innovation for å nevne noen. Sammen utgjør de et slags innovasjonscluster, noe som vil skape en god kultur for utvikling av nye ideer og konsepter!

Interiørkonkurranse
I likhet med Loftet som konsept skal studentene også få sette sitt preg på selve lokalet. Teamet understreker at etasjen på ingen måte er ferdig enda. Som en del av undervisningen skal interiørstudentene nemlig få mulighet til å utarbeide forslag til interiørelementer i etasjen. De vil få noen retningslinjer i form av budsjett og profil å forholde seg til.

Forslagene skal så presenteres for en prestisjetung jury bestående av administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, og representanter fra både Loftet og designbyrået Snøhetta. I tillegg til at vinnerkonseptet blir tatt i bruk på Loftet, vil vinneren også bli fremmet på skolens sosiale medier.

Slik ser Loftet foreløpig ut.Slik ser Loftet foreløpig ut.

Erna Solberg er invitert
26. oktober i år er satt som offisiell åpningsdag for Loftet Studentinkubator, og statsminister Erna Solberg er invitert. Dessverre er det kun plass til et fåtall under selve åpningen i biblioteket. Heldigvis kan teamet informere om at statsministeren også vil dukke opp for å snakke på et senere arrangement hvor alle som har lyst kan komme.

Takker ledelsen
De fire studentene som har fått gleden av å være med på å utvikle Loftet ønsker også å takke de ansvarlige fra ledelsen.

– Denne etasjen kunne skolen brukt på noe helt annet om de ville, men ledelsen har vært svært støttende og begeistret over prosjektet, forteller Sætre.

De involverte fra skolen er administrerende direktør Solfrid Lind, høyskolelektor Kristin Undheim, finans- og økonomidirektør Pål Nakken og drifts- og HR-sjef Rune Laberg.

For informasjon om hvordan du kan søke, besøk Loftets egne hjemmeside her.

Lik også Facebook-siden deres for oppdateringer her.

Slik ser Loftet foreløpig ut.I byggets 5. etasje finner du Loftet Studentinkubator!