Fusjonskoordinator

“Fusjonskoordinator har som formål å jobbe med fusjonen mellom Studentunionen ved Høyskolen Kristiania og Studentsamfunnet på Westerdals Oslo ACT.

Som en del av utdanningsinstitusjonenes fusjonering, er det blitt opprettet en ytterligere funksjon i Studentunionen som skal sørge for at interessene til studentene ved Høyskolen Kristiania ivaretas når det skal settes sammen en ny organisasjon. Fusjonskoordinatoren vil være kontaktperson til TU (tillitsutvalget) i Studentunionen, for å blant annet sikre at riktig og viktig informasjon blir kommunisert til studentene. Fusjonskoordinatoren vil jobbe veldig tett med leder i Studentunionen, og vil være hans/hennes høyre hånd i denne prosessen.

Formålet med stillingen er å både sørge for, men også kvalitetssikre, at det blir iverksatt tiltak og aktiviteter for at en fusjonering av begge studentforeningene skjer, og ikke minst at det blir vellykket”.

 

Frida Holst Pettersen

Fusjonskoordinator

Tlf: 455 12 858

Mail: Koordinator.shk@studentunionen.no