Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av ti personer. Her sitter det en leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig samt fagansvarlige for hvert institutt.
Styret har ansvaret for at SHK blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift. 

 

Stillingsbeskrivelser Hovedstyret 2017

Hovedstyret Oslo

Eivind Langøigjelten

Leder

T: 975 11 995

E: leder@studentunionen.no

Celine Sandberg

Nestleder

T: 97 54 30 40

E: nestleder@studentunionen.no

Julie Amundsen

Pr- og kommunikasjonsansvarlig

T: 97 77 78 78

E: pr@studentunionen.no

Håkon Tveito

Markedsansvarlig

T: 99 22 93 07

E: marked@studentunionen.no

Andrea Solvang

Økonomiansvarlig

T: 97 43 22 66

E: okonomi@studentunionen.no

Tom Erik Øverbø

HR-ansvarlig

T: 92 08 86 86

E: hr@studentunionen.no

Erik Klevar

Studentpolitisk koordinator

T: 47 66 57 36

E: stud.pol.oslo@studentunionen.no

Emilie Moestue

Studentrepresentant

T: 91 36 70 19

E: bachelor.iki@studentunionen.no


Hovedstyret Bergen

Siv-Iren Saltveit Halleland

Leder

T: 48071015

E: leder.bergen@studentunionen.no

Carina Kase

Nestleder

T: 91649660

E: nestleder.bergen@studentunionen.no

Tomas Rugland Wereide

Økonomiansvarlig

T: 99449559

E: okonomi.bergen@studentunionen.no

Therese Botten Moe

Fagansvarlig

T: 92410353

E: fag.bergen@studentunionen.no

Katrin Kristensen

HR-ansvarlig

T: 45294245

E: hr.bergen@studentunionen.no

Maren Karla Halland

PR- og kommunikasjonsansvarlig

T: 94792480

E: pr.bergen@studentunionen.no

Kristoffer Sneddon

Markedsansvarlig

T: 95926664

E: marked.bergen@studentunionen.no

Torbjørn Breivik Løtvedt

Studentpolitisk koordinator

T: 93262202

E: politisk.bergen@studentunionen.no


Hovedstyret Trondheim

Hjørdis Isabell Bakke

Leder og økonomiansvarlig

T: 90806770

E: trd.leder@studentunionen.no, trd.okonomi@studentunionen.no

Benjamin Solli

Nestleder

T: 96049688

E: trd.nestleder@studentunionen.no

Anna Sporild

Fagansvarlig

T: 92215687

E: trd.fagansvarlig1@studentunionen.no,

Karoline Jerntoft

PR- og kommunikasjonsansvarlig

T: 90067870

E: trd.kom1@studentunionen.no

Frida Eide Hansen

Markedsansvarlig

T: 46934496

E: markedsansvarlig@studentunionen.no

Johannes Jellum

Idrettsansvarlig

T: 47364300

E: trd.idrett@studentunionen.no