Hovedstyret

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av ti personer. Her sitter det en leder, nestleder, økonomiansvarlig, markedsansvarlig, PR- og kommunikasjonsansvarlig, HR-ansvarlig samt fagansvarlige for hvert institutt.
Styret har ansvaret for at SHK blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Hovedstyret har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift. 

 

Stillingsbeskrivelser Hovedstyret 2018

Hovedstyret Oslo

Håkon Tveito

Leder

T: 992 29 307

E: leder@studentunionen.no

Emilia Sundblom

Nestleder

T: 920 87 303

E: nestleder@studentunionen.no

Nathalie Bøhn-Lie

Pr- og kommunikasjonsansvarlig

T: 940 53 650

E: pr@studentunionen.no

June Kimiko Ludvigsen

Markedsansvarlig

T: 928 11 720

E: marked@studentunionen.no

Miriam Agaton

Økonomiansvarlig

T: 980 10 630

E: okonomi@studentunionen.no

Nora Karlsen

HR-ansvarlig

T: 950 05 747

E: hr@studentunionen.no

Sarah Zahid

Studentpolitisk koordinator

T: 986 66 218

E: stud.pol.oslo@studentunionen.no

Olav Eknes Slotsvig

Leder TU

T: 988 08 086

E: leder.studentrepresentant@studentunionen.no


Hovedstyret Bergen

Jannicke Due

Leder

T: 952 22 565

E: leder.bergen@studentunionen.no

Håkon Spillum Johnsen

Nestleder

T: 480 07 251

E: nestleder.bergen@studentunionen.no

Julie Iren Dolpen

Markedsansvarlig

T: 468 19 262

E: markedsansvarlig@studentunionen.no

Hanne Meling

PR- og kommunikasjonsansvarlig

T: leder.trd

E: fag.bergen@studentunionen.no

Katrin Kristensen

HR-ansvarlig

T: 45294245

E: hr.bergen@studentunionen.no

Maren Karla Halland

PR- og kommunikasjonsansvarlig

T: 94792480

E: pr.bergen@studentunionen.no

Kristoffer Sneddon

Markedsansvarlig

T: 95926664

E: marked.bergen@studentunionen.no

Torbjørn Breivik Løtvedt

Studentpolitisk koordinator

T: 93262202

E: politisk.bergen@studentunionen.no


Hovedstyret Trondheim

Jannicke Due

Leder

T: 952 22 565

E: trd.leder@studentunionen.no

Håkon Spillum Johnsen

Nestleder

T: 480 07 251

E: trd.nestleder@studentunionen.no

Julie Iren Dolpen

Markedsansvarlig

T: 468 19 262

E: markedsansvarlig@studentunionen.no,

Hanne Meling

PR- og kommunikasjonsansvarlig

T: 412 26 700

E: leder.trd.pr@studentunionen.no

Emilie Birkelund

Eventansvarlig

T: 936 12 568

E: trd.event@studentunionen.no

Øyvind Ingerøyen

Idrettsansvarlig

T: 971 49 661

E: trd.idrett@studentunionen.no