Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen i Studentunionen gjør relevant arbeid knyttet til foto, video, sosiale medier, grafisk produksjon samt utforming av skolens nettside. Avdelingen blir drevet som et kommunikasjonsbyrå og arbeider tett med de andre utvalgene i studentforeningen. Ønsker du relevant erfaring innen kommunikasjonsfeltet er Kommunikasjonsavdelingen noe for deg.

Stillingsbeskrivelser Kommunikasjonsavdelingen 2019

Tidligere arbeid

Katrine Angela Haga

Leder

T: 901 81 217

E: pr@studentunionen.no

Synne Mari Myrbø

Nestleder

T: 970 04 505

E: nestleder.komavd@studentunionen.no

Tina Marie Bjørneby

Webansvarlig

T: 994 78 533

E: web.komavd@studentunionen.no

Benedikte Solberg

Grafiker

T: 934 08 393

E: grafiker1.komavd@studentunionen.no

Maren Elise Svendsen

Grafiker

T: 427 58 667

E: grafiker2.komavd@studentunionen.no

Christopher Bjervik

Grafiker

T:

E: grafiker3.komavd@studentunionen.no

Pernille Frøskeland

SoMe Ansvarlig

E: someansvarlig@studentunionen.no

Helena Elia

Journalist

T: 467 78 551

E: journalist1.komavd@studentunionen.no

Mira Zeiffert

Journalist

T: 992 90 244

E: journalist2.komavd@studentunionen.no

Therese Kristoffersen

Tekstforfatter

T: 926 83 509

E: tekst1.komavd@studentunionen.no

Anna Karoline Gamme

Filmfotograf

T: 908 00 389

E: film.komavd@studentunionen@no

Henrik Ruud

Filmfotograf

T:

E: film2.komavd@studentunionen.no