Markedsavdelingen

Markedsavdelingen arbeider for å styrke Studentunionen både økonomisk og faglig. En av avdelingens hovedoppgaver er å promotere de ulike arrangementene som skolens studentforening presenterer i løpet av skoleåret.

Markedsavdelingen jobber aktivt ut mot næringslivet for å skaffe samarbeidspartnere til aktiviteter og daglig drift. I dette utvalget får du prøvd ut det du lærer på skolen i praksis, du får bygget deg et nettverk og lærer deg å jobbe strukturert og målbevisst. Avdelingen har også ansvaret for at all markedsføring av Studentunionen og andre samarbeidspartnere foregår på riktig måte.

Stillingsbeskrivelser Markedsavdelingen 2019

Ole Refsdal

Markedsansvarlig

Tlf: 919 16 014

E: leder.marked@studentunionen.no

Marthe Lyen

Nestleder

T: 954 97 960

E: nestleder@markedsavdelingen.studentunionen.no

Mina Therese Aakvaag

Økonomiansvarlig

T: 993 88 415

E: okonomi.marked@studentunionen.no

Tomas Kristiansen

Markedsmedarbeider

T: 958 38 129

E: marked2@studentunionen.no

Magnus Ruud Johannessen

Markedsmedarbeider

T: 906 36 221

E: marked9@studentunionen.no

Alida Ektvedt Jensen

Markedsmedarbeider

T: 980 31 832

E: marked5@studentunionen.no

Caroline Bjøreng

Bookingansvarlig

T: 920 54 440

E: booking1@studentunionen.no

Emilie Buer Gaarder

Bookingansvarlig

T: 954 41 625

E: booking2.marked@studentunionen.no