TU- ledelsen

TU- ledelsen er et eget utvalg hvor representantene jobber mot en studiehverdag for studentene. I TU vil det sitte en leder og nestleder, og tre representanter. Leder i TU vil også bli sittende i hovedstyret.

Irene Bremnes

Studentrepresentant IM

E: Bachelor.im@studentunionen.no

T: 47340015

Solveig Sperstad

Studenrepresentant IH

E: fag.ih@studentunionen.no

T: 90149041

Jacicleide Santos

studentrepresentant ILO

E: Bachelor.ilo@studentunionen.no

T: 41346736

Emilie M. Moestue

Studentrepresentant IKI

E: Bachelor.iki@studentunionen.no

T: 91367019