TU- ledelsen

Vil du søke til instituttet hvor linjen din ligger, men er usikker? Oversikten finnes her.

TU- ledelsen er et eget utvalg hvor representantene jobber for en bedre studiehverdag for studentene.

Leder i dette utvalget er representant i Hovedstyret. Stillingsbeskrivelsen til leder i dette utvalget står under Hovedstyret og søknad sendes til hr@studentunionen.noog nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.

Stillingsbeskrivelser TU- ledelsen 2019

 

Tove Nordheim Bergsmyr

Studentrepresentant IM

E: Bachelor.im@studentunionen.no

T: 942 12 574

Hanne Haaseth

Studenrepresentant IH

E: fag.ih@studentunionen.no

T: 92254393

Olav Eknes Slotsvig

Leder TU

E: leder.studentrepresentant@studentunionen.no

T: 988 08 086

Martine Munthe-Kaas

Studentrepresentant Fagskolen

E: fag.fagskolen@studentunionen.no

T: 934 22 040

Lea Bjøndahl

Studentrepresentant ILO

E: bachelor.ilo@studentunionen.no

T: 909 69 661