Stillingsbeskrivelser: Event

Event er utvalget som står bak de største arrangementene for studentene ved Høyskolen Kristiania, med unntak av fadderuken. Hvert år arrangeres det flere større eventer, deriblant Den store vinterfesten og Eksamensfesten. Utvalget bidrar også på diverse andre arrangementer gjennom året, i tett samarbeid med Hvelvet studentpub.

Artister som Cezinando, Arif, Julie Bergan, CLMD, Dårlig Vane, Kamelen, CAVEN, Postgirobygget og Jake Terry har tidligere underholdt festglade studenter på våre arrangementer. God stemning og uforglemmelige kvelder er våre stikkord! Event jobber hele tiden med kommende arrangementer og vi gjør vårt ytterste for å ta det til et nytt nivå, hver eneste gang.


Leder

Som leder har du det overordnede ansvaret for Eventutvalget, og skal til enhver tid ha kontroll over nåværende og kommende oppgaver. Stillingen består av å administrere og delegere Event sine oppgaver i tett samarbeid med de andre utvalgsmedlemmene. Som leder står du som første kontaktperson når det gjelder alle henvendelser og spørsmål angående utvalget eksternt. Som utvalgsleder er det viktig at du fremstår som tydelig og klar i beslutningene du tar på vegne av utvalget og Studentunionen. Du bør beherske arbeid under press samt ha en grunnleggende økonomisk forståelse.

Leder har fullt ansvar for de beslutningene som blir tatt. Leder skal til enhver tid være oppdatert på utvalgets økonomiske ståplass. Likevel har han mulighet til å delegere ansvarsområder til sine medarbeidere


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd og sørge for at utvalget handler i henhold til vedtektene. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med Leder, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt, samt til resten av studentunionen.

Nestleder lager kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når, og ikke minst booke det utvalget trenger av rom. Stillingen er av stor relevant for at et utvalg skal fungere optimalt. Denne stillingen gir deg god erfaring og kompetanse med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser.


Markedskoordinator  

Som Markedskoordinator har du det overordnede ansvaret for åplanlegge promotering og markedsføring av alle arrangementene. Et stort arrangement eravhengig av god promotering slik at samtlige studenter ved Høyskolen Kristiania får med seghva som skal skje. Her jobber du tett med kommunikasjonsavdelingen i utformingen avpromotering og annet materiell til arrangementene, slik som plakater, pressevegg ect.

Du har ansvar for oppfølgning av billettsalg, lage tekster til arrangementene og andre morsommeoppgaver. Det er en fordel om du liker å utforme deg kreativt.I denne stillingen tilegner du deg gode kunnskaper om å jobbe i team, retningslinjer i forholdtil markedsføring og mye annet.


Bookingansvarlig

Som bookingansvarlig i Event-utvalget har du hovedansvarlig for å booke lokale og artister til kommende arrangementer. Dette innebærer å finne best mulig priser, ha en løpende god dialog med eksterne aktører og leie utstyr. Du er kontaktpersonen eksternt for byrået/managementet til det som er booket og står ansvarlig til å følge opp at samarbeidet fungerer.

Du har ansvaret for all oppfølging som omhandler ditt felt, samt oppfølging av artister fra de ankommer lokalet til de drar. Det er ditt ansvar for å påse at både hospitality og teknisk rider møter kravene som er kommet med i forkant av arrangementet. Du skal til enhver tid opptre profesjonelt til eksterne aktører, da dine booking henvendelser og bookinger vil bli gjort på vegne av Studentunionen. Teknisk forståelse kan være en fordel, men ikke et krav.


Prosjektmedarbeider 1

Som prosjektmedarbeider 1 vil man jobbe tett med de andre i utvalget, og være med på all planlegging i forkant av et arrangement. I tillegg vil man være bookingansvarlig sin høyre hånd, ved å bistå med booking av hospitality rider. En overordnet oversikt over bookinger som er blitt gjort vil være en av dine hovedoppgaver. Man kan også stå ansvarlig for å booke inn crew til de forskjellige arrangementene og ellers hjelpe til med løpende oppgaver dersom det trengs, som blant annet dekor og catering. Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdatert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til ved behov.


Prosjektmedarbeider 2

Som prosjektmedarbeider 2 vil man jobbe tett med det meste innenforutvalget, avhengig av det arrangementet som foreligger. Du vil være markedskoordinatoren sin høyre hånd og bistå han/hun der det er behov, som blant annet å være i dialog med markedsavdelingen med bestilling av spons til arrangementer. Man står ansvarlig for å booke inn crew til de forskjellige arrangementer og hjelpe til med løpende oppgaver. Du vil i samarbeid med prosjektmedarbeider 1 stå ansvarlig for alt av dekor. Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdatert på hva som skjer iutvalget, samt hjelpe til ved behov.


Økonomimedarbeider

Økonomiansvarlig skal holde orden på budsjett og regnskap, og forvalte hele utvalgets økonomi. I tillegg til å delta på møter med utvalget, skal du delta på møter med økonomiavdelingen. Økonomiansvarlig blir et viktig bindeledd og skal samarbeide tett med utvalgsleder og nestleder. Økonomiansvarlig har en viktig rolle i Studentunionen ved å videreformidle informasjon og ta del i avgjørelser som omhandler organisasjonens økonomi.