Stillingsbeskrivelser: Event


Leder


Som leder har du det overordnende ansvaret for Event utvalget og skal til enhver tid ha kontroll over nåværende og kommende oppgaver. Stillingen består av å administrere og delegere Event sine oppgaver i tett samarbeid med de andre utvalgsmedlemmene. Som leder står du som første kontaktperson når det gjelder alle henvendelser og spørsmål angående utvalget eksternt. Som utvalgsleder er det viktig at du fremstår som tydelig og klar i beslutningene du tar på vegne av utvalget og SHK. Du bør beherske arbeid under press samt ha en grunnleggende økonomisk forståelse.

Gjennom denne stillingen tilegner du deg gode egenskaper som leder, knytter til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt og lærer mye om hvordan man skal jobbe i team. Du tilegner deg raskt egenskaper som, effektiv, produktivitet, proaktiv og problemløser gjennom håndtering av situasjoner som oppstår før, under og etter arrangementer. Dette er en krevende, men meget spennende jobb. Målrettet og ambisiøs er viktige stikkord til denne stillingen.Nestleder


Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd og sørge for at utvalget handler i henhold til vedtektene. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med Leder, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt, samt til resten av studentunionen. Nestleder lager kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når, og ikke minst booke det utvalget trenger av rom.

Stillingen er av stor relevant for at et utvalg skal fungere optimalt. Denne stillingen gir deg god erfaring og kompetanse med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synpunkter og ta del i avgjørelser.


 

Markedskoordinator  


Som Markedskoordinator har du det overordnede ansvaret for å planlegge promotering og markedsføring av alle arrangementene. Et stort arrangement er avhengig av god promotering slik at samtlige studenter ved Høyskolen Kristiania får med seg hva som skal skje. Her jobber du tett med kommunikasjonsavdelingen i utformingen av promotering og annet materiell til arrangementene, slik som plakater, pressvegg ect. Du har ansvar for oppfølgning av billettsalg, lage tekster til arrangementene og andre morsomme oppgaver. Det er en fordel om du liker å utforme deg kreativt.

I denne stillingen tilegner du deg gode kunnskaper om å jobbe i team, retningslinjer i forhold til markedsføring og mye annet.


 

Bookingansvarlig

 
Som bookingansvarlig i Event-utvalget har du hovedansvarlig for å booke lokale og artister til kommende arrangementer. Dette innebærer å finne best mulig priser, ha en løpende god dialog med eksterne aktører og leie utstyr. Du er kontaktpersonen ekstern for byrået/managementet til det som er booket og står ansvarlig til å følge opp _____.

Du har ansvaret for all oppfølging som omhandler ditt felt, samt oppfølging av artister fra de ankommer lokalet til de drar. Det er ditt ansvar for å påse at både hospitality og teknisk raider møter kravene som er kommet med i forkant av arrangementet. Du skal til enhver tid opptre profesjonelt til eksterne aktører, da dine booking henvendelser og bookinger vil bli gjort på vegne av SHK.


Prosjektmedarbeider 1


Som prosjektmedarbeider 1 vil man jobbe tett med de andre i utvalget, og være med på all planlegging i forkant av et arrangement. Som prosjektmedarbeider 1 vil man være bookingansvarlig sin høyre hånd, ved å bistå med booking av hospitality raider. En overordnet oversikt over bookinger som er blitt gjort vil være en av dine hovedoppgaver. Utenom det er man i samarbeid med prosjektmedarbeider 2 ansvarlig for dekor, samt at man bidrar med løpende oppgaver dersom det trengs.

Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdattert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til ved behov.


 

Prosjektmedarbeider 2Som prosjektmedarbeider 2 vil man jobbe tett med det meste innenfor utvalget, avhengig av det eventet som foreligger. Du vil være markedskoordinatoren sin høyre hånd og bistå han/hun der det er behov. Man står ansvarlig for å booke inn crew til de forskjellige arrangementene og hjelpe til med løpende oppgaver. Du vil i samarbeid med prosjektmedarbeider 1 stå ansvarlig for alt av dekor.

Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdattert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til ved behov.