Stillingsbeskrivelser: Hvelvet

Barsjef

Som barsjef har du ansvaret for den daglige driften av baren. I all hovedsak vil du ha et overordnet fokus på drift, lover og eksterne aktører. Som barsjef vil du være styreleder i Hvelvet studentpub og ha personalansvar for dine 5 styremedlemmer. Du vil delta på ukentlige møter med ditt utvalg og møter annenhver uke for utvalgsledere. Du vil drive en bedrift som er i drift kontinuerlig gjennom året , og både skolen, SHK og skolens studenter vil se til at du og utvalget ditt driver denne forsvarlig. Dette vervet vil gi deg en stor kontaktflate og utvide ditt nettverk på skolen. Du vil få muligheten til å delta på mange morsomme arrangementer og bidra til at dine medstudenter får den beste studenttilværelsen som er mulig å oppnå.

Arbeidsoppgaver vil være:

– Medarbeidersamtaler.

– Opprettholde drift i henhold til Norsk lov om servering av alkohol og regnskap.

– Delegere oppgaver til utvalgsmedlemmer og følge opp progresjon.

– Jobbe som skiftleder på turnus med utvalget ditt på åpningskvelder.

– Samarbeide med andre utvalg.

– Ha kontakt med skolens ledelse.

– Være ansvarlig for lokalets sikkerhetsrutiner.

– Besvare mail.

– Representere Hvelvet og Studentunionen på en god måte.

– Delta på stands og promotering av SHK og Hvelvet.

– Støtte andre arrangementer i regi av skolen og SHK.

– Arrangere sosiale arrangementer for crew og utvalgsmedlemmer.

– Annet påfallende arbeid.

 

Stillingens krav til driften av Hvelvet:

– Må drifte Hvelvet på en sunn og økonomisk riktig måte.

– Til en hver tid opprettholde de krav og regler satt av norsk lov og næringsetaten.

– Opprettholde og kontinuerlig vurdere sikkerhetsmessige tiltak i Hvelvets lokaler.

– Må innen 1 måned etter overtagelse av verv gjennomføre og bestå næringsetatens prøver som; etablererprøven og kunnskapsprøven.

 

Krav til søker:

– Må være over 18 år.

– Må ta vare på det nyoppussede lokalet.


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon intern i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter og arrangementer. Nestleder må avlegge kunnskapsprøve hos Næringsetaten for å stille som medansvarlig for pubens servering- og skjenkebevilling. I tillegg skal en tilegne seg kunnskaper om de andre medlemmene sine rutiner og ansvar da nestleder må trå til hvis noen i utvalget ikke er tilstede.

Nestleder må være strukturert og holde god orden rundt seg. En skal sørge for at de andre styremedlemmene bidrar til drift og vedlikehold, og gjør en innsats for at det ser rent og ordentlig ut på Hvelvet til enhver tid sammen med barsjef. Stillingen innebærer et nært samarbeid med barsjef, hovedstyret samt administrasjonen på Høyskolen Kristiania. Det bør nevnes at ved start/slutt av hvert semester vil en bruke mer tid på grunn av fadderuke og andre arrangementer som er arrangert av Studentunionen.

Stillingen som Nestleder gir deg en rekke gode erfaringer. Du får god innsikt i bardrift og hvordan organisere en bedrift generelt. Du bygger et betraktelig større nettverk på skolen og får mulighet til å treffe interessante kunder. Dette vervet krever et stort engasjement, pågangsmot og tilgjengelighet. En må kunne motivere og spre glede på arbeidsplassen. Tidligere erfaringer fra koordineringsarbeid er en fordel. En skal kunne bidra til å opprettholde verdiene om fellesskap, engasjement, samarbeid og tillit.


Økonomisjef

Som økonomiansvarlig for Hvelvet har man ansvar for å ha kontinuerlig oversikt over den økonomiske situasjonen til studentpuben. Dette inkluderer oversikt over fakturaer, utleggsskjema, kontanter, post og oppgjør. I tillegg vil du bokføre all økonomisk aktivitet gjennom kontantstrømanalyser innad i utvalget og oversikt over eventuelle økonomiske uregelmessigheter. Man har i tillegg ansvar for oppdateringer og bruk av kasse og terminaler. Økonomiansvarlig ved Hvelvet studentpub jobber tett med økonomiansvarlig i Hovedstyret og resten av økonomiutvalget.


 

Innkjøps- og driftsansvarlig

Som innkjøp- og driftansvarlig har du som stillingen tilsier ansvar for alt av innkjøp til driften av studentpuben. Det innebærer garnityr, glass, mineral-/blandevann, og ikke minst alkoholholdige drikkevarer. Med andre ord er det du som bestemmer hvordan menyen ser ut. I tillegg til innkjøp for Hvelvet har du ansvar for at det til en hver tid er orden og oversikt i Hvelvets lokaler. Det er viktig at du er strukturert, praktisk anlagt og stiller opp for resten av utvalget. Som innkjøp- og driftansvarlig er du også i mye kontakt med flere bedrifter som Hvelvet opp igjennom flere år har bygget samarbeid med. Du vil være ansvarlig for og vedlikeholde disse avtalene og vil lære mye av hvordan reelle bedrifter handler og operer. Dette vil gi deg et innsyn og arbeidserfaring som er ettertraktet hos arbeidsgivere ved endt studium. I tillegg til innkjøp for Hvelvet, vil du ha oversikt over det økonomiske i utvalget i samarbeid med økonomiansvarlig.


Personalansvarlig

Som personalansvarlig har du ansvaret for alle som jobber i Hvelvet, og opplæringen i samarbeid med resten av styret.  Daglige oppgaver personalansvarlig har, er å lage og sende ut vaktlister, skaffe crew og besvare henvendelser på mail og melding. En skal da påse at alle møter på jobb og gjør en innsats som crew, det er også din oppgave å snakke med crew som ikke gjør det de skal, eller som kanskje ikke passer som crew. Stillingen som personalansvarlig gir deg god erfaring med å være leder for en større gruppe.

Dette vervet krever at man er tilgjengelig, åpen, tålmodig, strukturert og ærlig. Det er viktig å tilegne seg gode rutiner, da du har mye jobb som krever tilgjengelighet og planlegging. Du må også være god på å planlegge slik at de ansatte kan følge strukturerte vaktlister og blir informert om arrangementer i god tid. I perioder av året vil det være mer å gjøre ettersom Hvelvet ofte benyttes av de andre utvalgene.

Du vil få god erfaring med å jobbe tett med andre mennesker. Du vil lære å gi tilbakemeldinger, gi konstruktiv kritikk og organisere et crew på en annerledes arbeidsplass. Du utvikler lederegenskaper, får god innsikt i bardrift og hvordan organisere en bedrift generelt. Du får også muligheten til å bygge et betraktelig større nettverk på skolen. En må kunne motivere og spre glede, samt bidra til å opprettholde verdiene fellesskap, engasjement, samarbeid og tillit. Hvelvet skal være en frivillig organisasjon av og for studentene ved Høyskolen Kristiania.


 

Markedskoordinator

Som Markedskoordinator for Hvelvet er dine oppgaver å planlegge og gjennomføre alle arrangementer som Hvelvet arrangerer. Du har også ansvar for markedsføring av arrangementene. Du vil være i tett dialog med kommunikasjonsavdelingen for utforming av grafisk arbeid. Markedskoordinatoren er ansvarlig for å lage og kontinuerlig oppdatere Hvelvets årshjul. Du er ansvarlig for å bidra til den daglige driften av Hvelvet og å stille opp i de ukelige utvalgsmøtene, samt. å jobbe tett sammen med crew. Du er ansvarlig for å bestille vakter, og å ha dialogg med disse og ta tak i hendelser som kan oppstå på Hvelvet. Du vil være ansvarlig for å markedsføre Hvelvet i sosiale medier (facebook, instagram og snapchat).