Stillingsbeskrivelser: Idretten

Leder

Leder av Idretten har som ansvar å se til at alle i utvalget gjør sine arbeidsoppgaver til enhver tid, og hjelper også til om nødvendig. Leder har i oppgave å arrangere og lede møter for eget utvalg samt å delta på utvalgsledermøte med leder og nestleder fra hovedstyret, samt lederne fra resten av utvalgene i SHK.

 

Hovedoppgavene til leder av idretten er å sørge for planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer i regi av idretten. Herav følger bl.a. tett dialog med prosjektansvarlig, delegering av ansvarsområder og arbeidsoppgaver til utvalgsmedlemmer (inkludert seg selv), samt følge opp og sørge for at disse blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Ved å sitte i dette vervet blir du en del av et sosialt læringsmiljø som kan gi deg høyt utbytte. Du bygger deg et større sosialt nettverk, samt et nettverk bestående av andre engasjerte mennesker som kan være en ressurs senere i næringslivet.

 


 Nestleder

Som Nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon intern i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter og arrangementer. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt! Nestleder i samarbeid med gjennomføring er også med å lage kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når.

Han/hun deltar også på egne Nestledermøter med de andre nestlederne i SHK.
Denne stillingen gir deg god erfaring og lærdom med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.

 


Håndballansvarlig

Håndballansvarlig Gutter/Jenter.

Som Håndballansvarlig på Høyskolen Kristiania får du ansvar for planlegging og

gjennomføring av treninger, kamper og eventuelle dugnader. Det frivillige vervet gir

deltakelse i Idrettsutvalget med stemmerett i ulike saker.

Som ansvarlig person får du også ansvar for seriepåmelding, hall-leie og annet praktisk arbeid rundt driften av et velfungerende håndballtilbud ved skolen.

I Han/Hun som tar på seg treneransvar for gutte- eller jentelaget vil vi se etter en positiv,

engasjerende og motivert person som vil bruke noen dager i uken på å fremheve håndballen

og kvalitetssikre at vi leverer det beste. Det kreves en motivasjon og gjennomføringskraft som gjør at du får ting til å skje. Av faglige kvaliteter er det en fordel å kunne lede treninger, samtidig som kandidaten er strukturert og holder god oversikt for Idrettsutvalget, men også deltakende spillere.

Ett år i stillingen som håndballansvarlig gir utrolig med erfaring. På kryss av de forskjellige

idrettene, jobber idrettsutvalget med flere store begivenheter gjennom skoleåret som gir masse relevant erfaring uansett hva du studerer.

Håndballen og Idretten gir ulike erfaringer innenfor gjennomføringer av ulike type

arrangementer, men også møteskikk og rutiner i hverdagen.

Som håndballansvarlig får du også muligheten til å bli kjent med mange andre mennesker i

Studentunionen, og du kan jobbe tett med personer i andre utvalg som kan gi en variasjon i

type arbeid du bedriver.

Når DU har søkt, og jobbet som håndballtrener det kommende året vil du sitte igjen med

erfaringer som DU kan vokse på å legge til i kunnskapsbiblioteket. Du vil og burde ikke gå

glipp av muligheten.

 


Yoga-ansvarlig

Yoga-ansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av yoga-treninger for studentene

på Høyskolen Kristiania. Det kreves ingen sertifisering for å bli yoga-ansvarlig, men personen

må ha yoga erfaring og være interessert i treningsformen. Hun/han må kunne lede treningene

ukentlig, være strukturert og ansvarlig, samt positiv og oppmuntrende for deltakerne.

Vedkommende må ha et ønske om å motivere studentene og ha forståelse for at deltakerne på

timen kan ha forskjellig erfaringsgrunnlag innenfor idretten. Derfor søkes en blid og

inkluderende person som samtidig er tålmodig og har forståelse for hver enkelt sine grenser.

 

Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, samt være kontaktperson for

studentene som deltar på treningene. En logg over gjennomføring av timen må sendes inn

etter hver trening med positive/konstruktive tilbakemeldinger, samt antall deltakere på timen.

Videre skal hun/han delta på møter i regi av Idretten, og har stemmerett ved beslutningssaker. I tillegg til dette er yoga-ansvarlig sine oppgaver å hjelpe til med planlegging og gjennomføring av arrangementer av Idretten og/eller ved andre behov. Til gjengjeld kan SHK og Idretten tilby et miljø med positive og trenings-glade mennesker. Vedkommende får delta på morsomme arrangementer i regi av Idretten og får samtidig erfaring innenfor ledelse. Gjennom et år i stillingen som yoga-ansvarlig får man testet egne grenser og får god erfaring i hvordan det er å lede en gruppe, samt snakke foran mange mennesker. Mest av alt får man utrolig mye moro, latter og lek sammen med sine medstudenter og blir kjent med en masse nye mennesker.

 


Crossfit-ansvarlig

 

Crossfit-ansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger for studentene på Høyskolen Kristiania. Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, samt være kontaktperson for studentene som deltar på treningene. Videre er han/hun med på møter i regi av Idretten, og har stemmerett ved beslutningssaker.

Crossfit-ansvarlig sine oppgaver er i tillegg til dette å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten, og ved andre behov. Kunne motivere gruppe og enkeltpersoner, samtidig kunne tilrettelegge trening etter behov/nivå. Du bør være interessert i å trene, kunne lede treninger, samt være strukturer og ansvarlig.

SHK kan tilby personen som får stillingen en unik mulighet til å aktivisere studentenes hverdag. Denne muligheten gjør at du kan bli bedre kjent med andre studenter og de ulike utvalgene i SHK. Du lærer gjennom et år i denne stilingen å bli bedre kjent med seg selv og hvordan du opptrer som leder/ansvarlig for andre studenter.

 


 

Fotballansvarlig dame/herre

Arbeidsoppgavene til fotballansvarlig dame er planlegging og gjennomføring av treninger

samt kamper, i regi av SHK. Vedkommende har og ansvaret for påmelding til både serie og

cup, og å være lagets kontaktperson. I samarbeid med herrenes trener(e) har vedkommende

ansvar for å anskaffe treningstider og bane til lagene. I tillegg møte opp på møter i regi av

idretten. Arbeidsoppgaver som kan forkomme i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av idretten.

 

Det som kreves av motivasjon er ønsket om å gjøre en god jobb i forhold til ansvaret du har.

En person som er fotballinteressert, sprer glede og engasjement er en stor fordel og

vedkommende bør være strukturert og kunne lede treninger. Man har ansvar for mange ulike personligheter. Alt fra personer som elsker å vinne og ønsker resultater, til de som kun er med for gøy. Det vil derfor være viktig å kunne tilpasse seg og snakke til de ulike personlighetene.

 

SHK tilbyr vedkommende et godt samarbeid både innad i idretten og på tvers av andre

utvalg. Det er fullt lov å lære av sine feil og man blir kjent med utrolig mange fine folk.

 


Prosjektansvarlig

Egenskaper:

Motivert

Idrettsinteressert

Planleggingsdyktig

Strukturert

Arbeidsvillig

Gode samarbeidsevner

Sosial

Initiativtaker

 

I denne stillingen vil du jobbe med arrangementer og eventer i regi av Idretten. Noen oppgaver denne stillingen har hatt de tidligere årene er planlegging av surfetur i samarbeid med Lapoint. Stillingen tok for seg planlegging av Idrettsdagen under intocampus og Hemsedaltur i samarbeid med resten av Idretten.

 

Prosjektansvarlig er også aktiv innen promotering av idretter og turer ved å stå på stand, men også ved å samarbeide med marked og kommunikasjonsavdelingen. Det er fordel å være sosial og initiativtaker, da vi jobber i team og får muligheten til å gjennomføre sosiale aktiviteter tett med studentene (bidrar til et godt miljø for studentene).

 

Gjennom dette året får du god erfaring innen promotering, planlegging og organisering av forskjellige eventer. SHK er kjent for sitt samhold, og du er garantert nye venner, men ikke minst kontakter etter dette året i vervet. Stillingen er et verv, som vil si at du jobber uten lønn, men i gjengjeld får du gode erfaringer og en avsluttende attest på arbeidet ditt.