Stillingsbeskrivelser: Interesseforening

Her ved Høyskolen Kristiania har vi nå noe vi ikke tidligere har hatt, nemlig interesseforeninger. Dette er foreninger som er åpne for alle, som kan dannes av alle og alle vil definitivt finne en forening som passer for seg. Eksempler på foreninger som eksisterer allerede er foreningen Kvinner og IT, Westerdalsrevyen – og mange flere!


Interesseforening-ansvarlig

Interesseforenings-ansvarlig har ansvar for de ulike interesseforeningene som allerede er samt bistå i søknad om midler og opprettelse av en ny interesseforening. IF-ansvarlig har også ansvar for at foreningene følger retningslinjene og vedtektene som er satt. IF-ansvarlig vil også delta på utvalgsledermøter, og er bindeleddet mellom foreningene og Studentunionen. Interesseforeninger er foreninger som er åpne for alle, som kan dannes av alle og alle vil definitivt finne en forening som passer for seg. Eksempler på foreninger som eksisterer allerede er foreningen Kvinner og IT, Westerdalsrevyen, BIOS – og mange flere!