Stillingsbeskrivelser: Kommunikasjonsavdelingen


Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon intern i utvalget. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter og arrangementer. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt! Han/hun deltar også på egne nestledermøter med de andre nestlederne i SHK.

 

Denne stillingen gir deg god erfaring og lærdom med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.


 

 

Grafiker

Som grafiker i kommunikasjonsavdelingen har du som hovedoppgave å ta deg av utforming av grafiske oppdrag i SHK. Alt fra plakater, flyers, programblad, brosjyrer og lignende. Dette vil gjelde for både digitale og analoge kanaler. Det er i disse stillingene krav om at du har kunnskaper innen faget.


 

 

Tekstforfatter

Som tekstforfatter i Kommunikasjonsavdelingen har som hovedoppgave å utforme god tekstuell kommunikasjon for SHK. Du vil få mange typer oppdrag så her er det ønskelig med kunnskaper innen faget, som forming av tekst til plakater, bannere, brosjyrer og liknende.


 

 

Fotograf

Som fotograf i Kommunikasjonsavdelingen dekker du arrangement i regi av SHK, i tillegg til andre aktuelle saker som blir produsert til nettsiden. Din jobb er å fange de øyeblikkene som vi vil forlenge, og bidra til å få både kommunikasjonsavdelingen og hele SHK til å fremstå profesjonell og visuelt godt. Du jobber tett med journalister og webansvarlig. Du må være fleksibel da oppdragene kan komme med relativ kjapp tidsfrist. Ettersom du vil være tilstede ved mange av de aktuelle anledningene vil stillingen gi deg en unik sjanse til å komme i kontakt med elever fra alle skolene.


 

 

Webansvarlig

Som webansvarlig er du hovedansvarlig for å drifte nettsiden. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig, journalist og fotograf i publisering og forming av nyhetssaker. I tillegg vil du ha hovedansvar for profilering av samarbeidspartnere på våre annonseplasser i samarbeid med Markedsavdelingen. I utvalget fungerer du også som en kreativ bidragsyter og stiller opp ved behov der det trengs.


 

 

Filmfotograf

Som filmfotograf har du som ansvar å filme SHKs arrangementer og annet relevant materiell. Du står også som ansvarlig for å redigere og klippe materialet og sørge for overføring i riktig format til de plattformer hvor filmen skal distribueres. Det er et krav at du har kunnskap innen feltet. I utvalget fungerer du også som en kreativ bidragsyter og stiller opp ved behov der det trengs.


 

 

Journalist

Som journalist skriver du redaksjonelle tekster for SHK rettet mot studenter på Campus Kristiania. Dette er blant annet saker som tar for seg hva som skjer på campus, men også saker som ellers er relevant for studenter. Du tar imot oppdrag og forespørsler fra redaktør i kommunikasjonsutvalg og ledere i øvrige utvalg i SHK. Andre oppgaver er å samle inn informasjon, gjennomføre intervjuer og bearbeide tekster til publisering på web.


 

 

Innholdsprodusent sosiale medier

Som innholdsprodusent sosiale medier i kommunikasjonsutvalget har du som oppgave å ha kontroll på alle digitale plattformer. Som person er du engasjert, og du skal fungere som en ambassadør for studentunionen ved å oppdatere jevnlig på Instagram, Facebook og Snapchat. Med andre ord krever stillingen at du er tilgjengelig, interessert i sosiale medier, og villig til å promotere seg selv som studentunionens ansikt utad på Snap- og Instagramstory. Dette innebærer å poste/filme temaer som er av relevans for studentene.

I tillegg har du ansvar, i samarbeid med pr- og kommunikasjonsansvarlig, for det som skal publiseres på digitale plattformer fra andre utvalg. Dette kan være arrangementer, aktiviteter og samarbeidspartnere.