Stillingsbeskrivelser: Koordinatorer

Som Koordinator i Studentunionen er du med på å utforme en ny rolle innad i organisasjonen. Ettersom vi opplever voksesmerter er vi nå på utkikk etter noen som kan bistå, koordinere og tilrettelegge for et godt arbeid innad i de ulike utvalgene, samt samarbeid på tvers av ansvarsområder. Du har blant annet ansvar for den interne kommunikasjonen mellom utvalgene, samt at du opptrer som en støttespiller og bidragsyter til utvalgene. Du vil ha i oppgave å sørge for møtevirksomhet med de respektive lederne, samt delta på møter med Hovedstyret. Med andre ord vil du opptre som et viktig bindeledd mellom ledelsen og utvalgene. 

Egenskaper som egner seg for denne rollen er gode leder-og koordineringsevner. Du må være en person som har god oversikt og ikke blir stresset av å ha mange baller i lufta samtidig. Dette er en krevende rolle som vil medføre kommunikasjon både oppover, nedover og på tvers i organisasjonen, og vi er derfor på utkikk etter fleksible men strukturerte personer til disse oppgavene. 

Vi utkikk etter fire Koordinatorer henholdsvis til drift, politikk, næringsliv og sosiale utvalg.


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2020 kan du fylle ut søknadsskjema her.