Stillingsbeskrivelser: Linjeforening

Alle linjer ved Høyskolen Kristiania kan opprette en linjeforening. En Linjeforening er til for å skape ekstra faglig engasjement til linjene som er rettet til det enkelte studiet. Eksempler på dette vil være alt fra, foredragsholdere, bedriftsbesøk og/eller casedager.


Linjeforening-ansvarlig

Linjeforeningsansvarlig står for kontakten mellom studentunionen og linjeforeningene ved Høyskolen Kristiania. H*n jobber for at linjeforeningene skal ha en god mulighet for å drives på en produktiv måte, for de spesifikke linjene i første instans, og for studentunionen og skolen i tillegg. Stillingen kan til tider være krevende, men og veldig givende og lærerik! Det er viktig at kandidaten er en initiativrik og arbeidslysten person og at h*n ikke er redd for å holde kontakten med mange, samt kjempe for foreningene under møter.

Daglige oppgaver vil gå ut på i samarbeid med de forskjellige linjene å utvikle en god foreningskultur på skolen, samt være bindeleddet mellom SHK og linjeforeningene, bidra til å motivere foreningene til interessante arrangementer og motivere Studentunionen til å bidra til dette.


Prosjektleder

En prosjektleder innenfor linjeforeningsutvalget vil kontinuerlig jobbe med spesifikke store prosjekter innenfor endring og optimalisering, og vil få ansvaret for å implementere produktive framsteg for SHK og foreningene. Han vil sammen med Linjeforeningsansvarlig finne områder der samarbeid mellom foreningene og SHK kan bedres og gjøre systematiske endringer for linjeforeningenes beste.

Daglige oppgaver vil bestå av å utføre disse prosjektene på en så god og profesjonell måte som mulig, og hjelpe alle parter involvert med å lære seg nye rutiner samt utforme disse så godt som mulig.

I denne nyopprettede stillingen vil man få god erfaring med prosjektarbeid og lære seg å sette tydelige mål med tydelige milepæler. Man vil få nok av ansvar og fått utfordret seg selv i å produsere for et spesifikt mål og alle utfordringene dette innebærer.