Stillingsbeskrivelser: Linjeforening

Alle linjer ved Høyskolen Kristiania kan opprette en linjeforening. En Linjeforening er til for å skape ekstra faglig engasjement til linjene som er rettet til det enkelte studiet. Eksempler på dette vil være alt fra, foredragsholdere, bedriftsbesøk og/eller casedager.


Linjeforening-ansvarlig

Linjeforening-ansvarlig har ansvaret for å etablere nye linjeforeninger, bistå av søknad om midler samt skape nettverk mellom linjeforeningene. LF-ansvarlig skal sørgefor at foreningene følger retningslinjene og vedtektene som er satt.

Han/hun vil også delta på utvalgsledermøter, og er bindeleddet mellom foreningene og Studentunionen.