Stillingsbeskrivelser: Markedsavdelingen


Markedsansvarlig

Ansvar
Markedsansvarlig har ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi Studentunionen både faglig og økonomisk vinning. Dette betyr at markedsansvarlig er bindeleddet mellom det eksterne næringslivet og studentene. Markedsansvarlig har sitter også i Hovedstyre i Studentunionen, og plikter til å oppdatere medlemmer i Hovedstyret, utvalgsledere og markedsmedarbeidere kontinuerlig.

Overordnede oppgaver
Markedsansvarlig skal jobbe for å skaffe samarbeidspartnere til Studentunionen. Disse skal styrke organisasjonens rykte utad og følges opp regelmessig. Markedsansvarlig er også leder for markedsavdelingen, og har ansvar for å lede og følge opp medarbeiderne i avdelingen. Markedsansvarlig er ansvarlig for markedsplassene på skolen, og har fullt ansvar for deres drift. Markedsansvarlig har også ansvar for å koordinere arbeidsoppgaver med andre utvalg der det er relevant.

Daglige oppgaver
Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Sammen med PR – og kommunikasjonsansvarlig, har du ansvar for å overholde Studentunionen sin profilering internt og eksternt.
I tillegg vil du jobbe veldig mye med å vedlikeholde relasjonen til eksisterende samarbeidspartnere, samt anskaffelse av nye relevante bedrifter/organisasjoner.


Nestleder

Som nestleder i Markedsavdelingen kan arbeidsoppgavene variere veldig. De mest sentrale oppgavene er, i samarbeid med leder, å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut møtereferat, ansvar for statusrapporter i utvalget og booke alt utvalget trenger av møterom.

Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere optimalt.

Du vil jobbe tett med medarbeiderne i eget utvalg, men også på tvers av de andre utvalgene i Studentunionen. Du vil fungere som lederens høyre hånd, samtidig som du skal bistå utvalget i hektiske perioder hvor det er mye som skjer i Studentunionen. Nestleder har også det meste av ansvaret i forhold til internkommunikasjon i utvalget.

Ved å jobbe som nestleder i Markedsavdelingen lærer du mye om det å ha rutiner, samt ansvar for andre mennesker og tidsfrister. Du vil lære mye om deg selv og hvordan du fungerer som leder. Som nestleder bør du være motivert, strukturert og være flink med administrative oppgaver.


Markedsmedarbeider

Som markedsmedarbeider i Markedsavdelingen, jobber du aktivt ut mot næringslivet for å bygge relasjoner med både nye og eksisterende samarbeidspartnere til Studentunionen. En markedsmedarbeider har som oppgave å opprette og ivareta samarbeid med eksterne aktører. I tillegg vil man ha ansvar for å bistå andre utvalg i Studentunionen, herunder med sponsorer og premier.

Ett år i Studentunionen og Markedsavdelingen kan by på et lærerikt år der man ikke bare lærer om ansvar, men også hvordan man skal ta kontakt med personer i næringslivet, og hva som kreves for å bidra til gjennomføring av større arrangementer og studietilbud.