Stillingsbeskrivelser: Næringslivsutvalget


LEDER

Som leder av Næringslivsutvalget har man det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av karriererettet arrangement i regi av Studentunionen.  Man er ansvarlig for å gjennomføre i tråd med Studentunionens retningslinjer, og sørge for at det er økonomisk gjennomførbart. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret og de andre utvalgslederne i Studentunionen. Sammen med Nestleder styrer du utvalgsmøter og koordinerer ressurser både eksternt og internt i utvalget. Som utvalgsleder er det viktig at du fremstår som tydelig og klar i beslutningene du tar på vegne av utvalget og SHK. Du bør beherske arbeid under press samt ha en grunnleggende økonomisk forståelse.

Gjennom denne stillingen tilegner du deg egenskaper og erfaring som leder. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt. Du er nødt til å være en fleksibel person for å kunne være effektiv, produktiv, proaktiv og en problemløser for utvalget og arrangementer. At du er målrettet og ambisiøs er viktig i stillingen som leder for Næringslivsutvalget.


NESTLEDER

Nestleder fungerer som lederens høyre hånd og sørger for at utvalget handler i henhold til vedtektene. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt, samt til resten av Studentunionen. Nestleder lager kjøreplaner til alle arrangementene, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når, og ikke minst booke det utvalget trenger av rom til møter. I tillegg er nestleders rolle å ha et personalansvar, både for faste utvalgsmedlemmer og innkalte crew til arrangementer.

Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt. Denne stillingen gir deg god erfaring og kompetanse med administrative oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser.


ØKONOMIANSVARLIG

Økonomiansvarlig skal holde orden på budsjett og regnskap, og forvalte hele utvalgets økonomi. I tillegg til å delta på  møter med utvalget, skal du delta på møter med økonomiavdelingen. Økonomiansvarlig blir et viktig bindeledd og skal samarbeide tett med utvalgsleder og nestleder. Økonomiansvarlig har en viktig rolle i Studentunionen ved å videreformidle informasjon og ta del i avgjørelser som omhandler organisasjonens økonomi.


MARKEDSKOORDINATOR

Som Markedskoordinator har du det overordnede ansvaret for å planlegge promotering og markedsføring av alle arrangementene. Et stort arrangement er avhengig av god promotering slik at samtlige studenter ved Høyskolen Kristiania får med seg hva som skal skje. Her jobber du tett med kommunikasjonsavdelingen i utformingen av promotering og annet materiell til arrangementene, slik som plakater, flyers og annen reklame. Du har ansvar for å lage tekster til arrangementene og andre morsomme oppgaver. Det er en fordel om du liker å utforme deg kreativt.

I denne stillingen får du mye erfaring med teamarbeid og markedsføring mot både selskaper og egne studenter.


PROGRAMANSVARLIG

Som programansvarlig har man hovedansvaret for booking av bedrifter, foredragsholdere og lokaler, samt planlegge alt som er nødvendig for de ulike delene av arrangementet.

Du jobber tett med samarbeidspartnere og Studentunionens frivillige for å produsere gode arrangementer og sørge for at alt går knirkefritt. Programansvarlig har ansvar for kjøreplan og plassfordeling under arrangementer og vil også være bindeleddet til masterstudentene og deres ønsker for arrangementer.

Programansvarlig må jobbe strukturert og hardt for at alle brikker skal falle på plass og det vil være en fordel å ha erfaring eller ambisjon om å jobbe med arrangementsplanlegging.


PROSJEKTMEDARBEIDER ILO

Som prosjektmedarbeider ILO er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for Ledelse. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.


PROSJEKTMEDARBEIDER IKI OG FAGSKOLE

Som prosjektmedarbeider IKI og Fagskole er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for Ledelse. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.


PROSJEKTMEDARBEIDER IM

Som prosjektmedarbeider IM er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for markedsføring. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.


PROSJEKTMEDARBEIDER HELSE

Som prosjektmedarbeider Helse er du ansvarlig for å sørge for at arrangementene treffer studentene ved Institutt for Ledelse. Du skal bidra med booking av bedrifter og foredragsholdere som er relevant for instituttet. Du bidrar med rekruttering og koordinering av crew, samt innkjøp av materiell.