Stillingsbeskrivelser: Karriereutvalget

I regi av Karriereutvalget arrangerer Studentunionen sammen med ledelsen på Høyskolen Kristiania, fra nå av en årlig karriereuke for å gi skolens studenter et innblikk i næringslivet. Her får man faglig innspill, inspirasjon til jobb etter studier og muligheten til å møte noen av landets beste innenfor sine fagfelt. Næringslivsdagene er til for å bygge viktige kontakter og gjøre studentene mer attraktive i møte med arbeidslivet. Uken byr på spennende foredrag, bedriftstorg, konkurranser og speedintervjuer med mer.

Tidligere år kan næringslivsdagene blant annet vise til foredragsholdere som Preben Karlsen, Arne Hjeltnes, Bjørn Kjos, Carl Størmer, Dag Otto Lauritzen, Moods of Norway, Egil Søby og Gerd Liv Valla.


Leder

Som leder av Karriereutvalget har man det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av karriererettede arrangementer i regi av Studentunionen og Høyskolen Kristiania. Man er ansvarlig for å gjennomføre i tråd med Studentunionens retningslinjer, og sørge for at det er økonomisk gjennomførbart. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret og de andre utvalgslederne i Studentunionen. Sammen med Nestleder styrer du utvalgsmøter og koordinerer ressurser både eksternt og internt i utvalget. Som utvalgsleder er det viktig at du fremstår som tydelig og klar i beslutningene du tar på vegne av utvalget og Studentunionen. Du bør beherske arbeid under press samt ha en grunnleggende økonomisk forståelse.

Gjennom denne stillingen tilegner du deg egenskaper og erfaring som leder. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt. Du er nødt til å være en fleksibel person for å kunne være effektiv, produktiv, proaktiv og en problemløser for utvalget og arrangementer. At du er målrettet og ambisiøs er viktig i stillingen som leder for Karrieredagene.


Nestleder

Nestleder fungerer som lederens høyre hånd og sørger for at utvalget handler i henhold til vedtektene. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt, samt til resten av Studentunionen. Nestleder lager kjøreplaner til alle arrangementene sammen med ledelsen på HK, slik at alle involverte parter til enhver tid vet hva som skal skje og når, og ikke minst booke det utvalget trenger av rom til møter. I tillegg er nestleders rolle å ha et personalansvar, både for faste utvalgsmedlemmer og innkalte crew til arrangementer.

Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt. Denne stillingen gir deg god erfaring og kompetanse med administrative oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser


Prosjektmedarbeider x2

Som prosjektmedarbeiderhar man ansvaret for arrangement planlegging samt gjennomføring av Karrieredagene. Dette innebærer booking av og lokaler, samt utarbeide program/dagsplan for arrangementet og planløsning for lokalet. Som prosjektmedarbeiderhar du ansvaret for å sikre at aktivitetene under arrangementet flyter, standplassfordeling for bedriftene og delegere oppgaver til Prosjektmedarbeiderne. Prosjektmedarbeider må jobbe strukturert og hardt for at alle brikker skal falle på plass og det vil være en fordel å ha erfaring eller ambisjon om å jobbe med arrangementplanlegging


Bookingansvarlig torg x2

Som bookingsansvarlig tog, er du ansvarlig for å booke relevante bedrifter til torg hvor bedriftene får vist hvem de er og snakket med studenter. I tillegg til dette har bookingsansvarlig torg ansvar for å skaffe bedrifter som ønsker å lage caser til studentene og speedintervujer som er relevante for de ulike studieretningene på Høyskolen Kristiania. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt.


Bookingansvarlig foredrag x2

Som bookingansvarlig for foredrag, er du ansvarlig for å skaffe foredragsholdere som er relevante for de ulike studieretningene på Høyskolen Kristiania. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt.