Stillingsbeskrivelser: Studentpolitikk

Utvalget arbeider for å utarbeide, styrke og fronte Studentunionen sin politikk. Utvalgets hovedoppgave er å ta del i aktuelle arenaer og representere Studentunionen på en best mulig måte.  Utvalget jobber aktivt opp mot ledelsen på skolen, men også ut mot andre høyskoler og universiteter, velferdstinget i Oslo for å gjøre studietilværelsen for Høyskolen Kristiania sine studenter best mulig.

Mye av det du lærer i utvalget kommer du til å dra nytte av i et samfunnspolitisk perspektiv i arbeidslivet senere. Du bygger deg også et stort nettverk, både eksternt, men også innad på skolen, blant skolens studenter og administrasjon.

Utvalget er ny oppstartet, og det vil derfor være mulig å forme mye av stillingen og utvalgets innhold underveis.

Leder i dette utvalget er representant i Hovedstyret. Stillingsbeskrivelsen til leder i dette utvalget står under Hovedstyret og søknad sendes til hr@studentunionen.noog nestleder@studentunionen.no. Den skal inneholde CV og søknadstekst. Husk å oppgi hvilken stilling du ønsker å søke deg til.


Nestleder

Nestleder er leders høyre hånd, og skal sørge for at utvalget handler i henhold til vedtektene og dets mandat. Stillingen er sentral og har stor påvirkning på at utvalget skal fungere optimalt. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med Leder, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget.

Nestleder har ansvaret for internkommunikasjon, og vil fungere som personalsjef for utvalget og har en sentral rolle for utvalgets struktur, rutiner og ansvarsfordeling. Like viktig er det også å holde seg oppdatert på saker som omhandler studenter. For eksempel følge med på stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre nyheter som kan være interessant for studiehverdagen.

Man vil også bli god på å gi tilbakemeldinger, formidle sine synspunkter og ta del i avgjørelser. Du vil jobbe tett med medarbeiderne i eget utvalg. samtidig som du skal bistå utvalget i hektiske perioder hvor det er mye som skjer i Studentunionen.

Man må ikke være partipolitisk aktiv, men må inneha en viss interesse for politikk og politiske prosesser og ha et ønske om å lære mer om disse.


Arrangement- og debattansvarlig

Arrangement- og debattansvarlig vil ha overordnet ansvar for ulike arrangementer i form av valgtorg og stands. Du vil lage kjøreplaner til alle arrangementer og ha oversikt over alle involverte parter til en hver tid. Du vil tilegne deg egenskaper som effektiv, produktivitet og problemløser gjennom håndtering av situasjoner som oppstår før, under og etter arrangementer og stander. Det er en krevende, men spennende jobb.

Evnen til å skape nye relasjoner og opprette et bredt nettverk blant politikere og administrasjon er essensielt.

Man må være ikke partipolitisk aktiv, men må inneha en viss interesse for politikk og politiske prosesser og ha et ønske om å lære mer om disse.


Prosjektmedarbeider x3

Som politisk prosjektmedarbeider vil du være den som innarbeider deg kunnskap om det politiske bildet, politiske prosesser og hvordan man best kan få gjennomført Studentunionen sin politiske plattform. Politisk ansvarlig bør inneha en interesse for politikk fra før av. Man vil også være en støttespiller for hele utvalget ved å være den som er fleksibel og lett tar tak i andre oppgaver. I utvalget komme man til å jobbe med ulike retninger innen studentpolitikken, og som politisk prosjektmedarbeider kommer man til å være den som jobber tettest opp mot eksterne når det gjelder politikk.

Studentunionen har representanter i ulike politiske forum, blant annet velferdstinget, her vil man kunne sitte som representant og få på seg en god erfaring.

Man må være ikke partipolitisk aktiv, men må inneha en viss interesse for politikk og politiske prosesser og ha et ønske om å lære mer om disse.