Studentinfo – Westerdals Oslo ACT

 

Kjære alle sammen.

Fredag 9. desember signerte fra Høyskolen Kristiania og Anthon B. Nilsen Utdanning en intensjonsavtale om å kjøpe Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen for intensjonsavtalen er et ønske om å styrke fagmiljøet og gi studentene et enda bedre studietilbud.

Begge parter ønsker å arbeide frem mot en løsning der Høyskolen Kristiania overtar ansvaret for studentene, fagmiljø, eiendeler og forpliktelser. Gjennom dette ønsker vi å utvise et samfunnsansvar til beste for studentene og læringsmiljøet, samt svare på en politisk ambisjon om færre og sterkere utdanningsinstitusjoner.

Høyskolen Kristianias hovedintensjon er å utvikle en sterkere og mer robust høyskole, med høyere kvalitet i utdanningene gjennom et større fagmiljø. Høyskolen vil ta ansvar for de krav som er rettet mot Westerdals Oslo ACT basert på historiske forhold.

Høyskolen Kristiania er en stiftelse som over 100 år har drevet kompetanse innenfor undervisning og forskning. Vi er trygge på at vi som eiere, vil skape de beste forutsetninger for Westerdals Oslo ACT fremover hvor vi skal fortsette å videreutvikle høyskolen slik at studenter skal få gode utdanningstilbud og relevante jobber.

Når Høyskolen Kristiania kjøper Westerdals Oslo ACT, så er høyskolen fortsatt en stiftelse, og alle midlene som er i stiftelsen, vil forbli i stiftelsen. Pengene brukes til å investere i studietilbudet og læringsmiljøet.

På kort sikt vil ingen av studentene oppleve forandringer og alt vil fortsette som normalt. Dersom overtakelsen blir en realitet vil alle studentene bli en del av en ny og større en høyskole og få et større fagmiljø med relaterte fag og studier.

Med vennlig hilsen

Solfrid Lind
Adm.dir, Høyskolen Kristiania

Trond Blindheim
Rektor, Høyskolen Kristiania

Eivind Langøigjelten
Leder, Studentunionen ved Høyskolen Kristania