Tverrfaglig samarbeid

Den siste måneden har studentene fra linjene interiør, grafisk design og journalistikk jobbet med en tverrfaglig oppgave. De jobber på tvers av to byer, da studentene fra interiør og grafisk design kommer fra Oslo. På torsdag skal det endelige produktet leveres.


Tekst: Sirill Heimdal

Foto: Maria Benæs Hunvik


Hvert team består av rundt ni personer. Oppgaven går utpå at en skal lage en utstilling rundt temaet integrering. Løsningen av oppgaven er opp til hvert enkelt team.

– Poenget er at alle skal bidra med sitt og det skal skinne gjennom at det er tre ulike studieretninger som har jobbet sammen om oppgaven, forteller Marte Sandvold Nygaard som studerer journalistikk. 

Hensikten med oppgaven er at man skal lære å samarbeide på tvers av fagene med mennesker som har ulike ferdigheter. Samtidig lærer man å dra nytte av dette, noe som er svært relevant i både studie-og arbeidsliv.

– Det er også en utfordring at de andre studentene er fra Oslo, og bare er her i Bergen i to korte perioder. Men det har vært utrolig kjekt å bli kjent med dem og spennende å se hvordan de jobber, sier Marte.

Å jobbe i store grupper kan være utfordrende til tider, dette har vi alle erfart.

– Det er til tider krevende. Det er mange å ta hensyn til når en jobber såpass mange på et prosjekt. 

Til tross for noen utfordringer synes Marte at dette vært et spennende og lærerikt prosjekt å jobbe med, og håper resultatet blir bra. 

– Det er en fin erfaring å ha med seg videre. Det er absolutt noe jeg vil gjøre igjen. 
bilde1