Utvalg

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Se en oversikt over våre utvalg i menylinjen til høyre, der finner du også all kontaktinformasjon til de ulike medlemmene.