Utvalg

Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. Se en oversikt over våre utvalg under, der finner du også all kontaktinformasjon til de ulike medlemmene.

Kontaktinformasjon SHK Oslo:

Driftsorienterte utvalg:

Næringslivsrettede utvalg:

Politiske utvalg:

Sosiale utvalg:

Mer informasjon om utvalgene og deres oppgaver finner du her.

Kontaktinformasjon SHK Bergen: