Bergen // 4 kjappe med linjeforeningen for HR og personalledelse

Linjeforeningen for HR og personalledelse er en frivillig organisasjon for og av studenter ved Høyskolen Kristiania, Bergen. Gjennom ulike arrangementer engasjerer de seg for å skape et godt faglig og sosialt miljø på sitt studium, – og som de påpeker selv; utrolig spennende og gøy å være en del av!


Tekst: Ida Kjeldsen
Foto: Linjeforeningen for HR og personalledelse


Hvem er dere?

Linjeforeningens styre består i hovedsak av fem stillinger.Fra venstre har vi nestleder Malin Ruud, Karina Morland som markedsansvarlig, Kine Renbjor som logistikkansvarlig, Karen Holta som fagansvarlig og Linn Selstad som leder.


Hva driver dere med?

Linjeforeningens formål er å skape en arena for faglig utvikling utover hva som er fastlagt i studieplanen, samt øke det faglige engasjementet til studentene.

– Vi arrangerer ulike arrangementer som blant annet foredrag og workshops som tar utgangspunkt i dagsaktuelle temaer innenfor HR, forklarer leder ved linjeforeningen Linn Selstad og legger til: – Det er et faglig relevant ekstratilbud for HR-studentene som de ikke får igjennom skolen.

Ikke bare faglig

Om vi skal tro nestleder Malin Ruud rett, er det ikke kun det faglige det rettes fokus opp mot, linjeforeningen bidrar også til å skape et sosialt nettverk mellom studenter og næringslivet.

– Det er gøy at vi i linjeforeningen ses på som et bindeledd mellom studentene her på skolen og næringslivet, forklarer Ruud og legger til: – Det er utrolig viktig å bygge nettverk, – jo tidligere, jo bedre!

Samtidig legger Selstad vekt på at linjeforeningen aktivt jobber for å skape et godt faglig og sosialt miljø på HR-studiet.

– Vi profilerer oss gjennom arrangementene, og synes det er gøy når vi får gode faglige tilbakemeldinger fra både studenter og forelesere. Men det som er ekstra gøy, er når vi ser studentene faktisk engasjerer seg, og ser på arrangementene som en sosial møteplass. Da har vi virkelig levert noe til målgruppen vår, forklarer Selstad.


Hvorfor er dere engasjert i Linjeforeningen?

Vi studenter har et såpass tøft jobbmarked i vente, og 1/3 av arbeidsgivere verdsetter uoppfordret arbeid. I løpet av studietiden kan derfor frivillige verv for mange være gull verdt når jobbsøkerprosessen begynner.

– Å sitte i styret gir oss en mulighet til å utøve teorien vi har lært i praksis. Samtidig får vi innsikt i hvordan en organisasjon fungerer, og den erfaringen er fin å ta med seg videre ut i arbeidslivet, forklarer Ruud.

Å være en del av linjeforeningen krever at en klarer å håndtere flere baller i luften på en gang, og likevel prestere faglig, men Selstad mener dette ikke bør være noe som skal skremme studentene ved å ikke engasjere seg.

– Å ha et faglig relevant verv på skolen er både gøy, motiverende og spennende. Vi kommer i kontakt med mange nye mennesker, og får prøve oss på forskjellige arbeidsoppgaver som vi muligens vil møte igjen senere i arbeidslivet, forklarer Selstad.

Bare positivt

Å ha et frivillig verv gjør at man skiller seg ut fra andre kandidater, men som Ruud legger vekt på, – det aller viktigste er at man blir en del av et sosialt fellesskap her på skolen.

– Gjennom møter og arrangementer blir vi ekstra godt kjent med hverandre, og ikke minst med alle studentene som møter opp. Det er gøy å se at vi i linjeforeningen klarer å skape noe, og det er ekstremt morsomt å se resultatet, forklarer Ruud.


Hva er planene fremover?

Hansatur

Mandag 13. mars (Karrieredagene) vil Linjeforeningen stå på stand. Her kan studenter stille eventuelle spørsmål de måtte ha. På denne dagen vil dere studenter også ha mulighet til å melde dere på Hansatur. Her vil vi få omvisning rundt på Hansa bryggeri, med bedriftspresentasjon av bryggeriet og HR-avdelingen. Utflukten avsluttes på Dolly Dimples. Det er begrensede plasser så førstemann til mølla!