Kjære Crew

 

Kjære Crew, takk for at dere stiller opp! Into Campus er helt avhengig av den jobben dere gjør og det hadde vært umulig uten dere. Takk for at dere vil være med på å skape den beste Into Campus-uken noensinne – det har aldri vært viktigere med godt samhold og gode hjelpere. Uken vil by på fantastiske konserter og arrangementer, og du kommer garantert til å få mange nye venner!

Infomøte og kick-off!

Det er ennå ikke satt en dato for infomøtet og kick-off, så mer informasjon om dette kommer!

Hvordan er mine arbeidsoppgaver?

Som Crew er du med på selve produksjonen av Into Campus. Det vil si at du faktisk er med på å skape Into Campus, og vi er helt avhengig av at dere gjør de arbeidsoppgavene dere er tildelt. Det kan for eksempel være oppgaver som opprigg/nedrigg av scene, sceneproduksjon, vedlikehold, vakthold, servering og dekorering. Du kommer til å jobbe skift på ca. 8-9 timer i 3-4 dager med mat og drikke inkludert. På jobb er det påbudt at man har på seg crew t-skjorten du får utdelt. De resterende dagene kan du delta på lik linje som alle andre, og selvfølgelig gå kledd akkurat slik du ønsker. Når du skal jobbe er det selvfølgelig kjempeviktig at du møter tidsnok til avtalt tid. Skulle det være noe må dere bare kontakte (meg) Markus Holt Havardsgard. Kontaktinfo ligger lenger ned på siden.

Hva får jeg igjen for det?

Vi har sagt det før, og vi sier det igjen: Vi setter enormt stor pris på at dere er med oss gjennom uken – vi er helt avhengig av dere! Som takk for at du stiller opp vil du få en personlig attest for ditt arbeid. Du kommer også til å få muligheten til å få nye venner blant de andre ambassadørene, som også kan være en fordel for deg senere i en jobbsituasjon.