Generalforsamling 2020

Tirsdag 20 Oktober blir det digital generalforsamling.
20.oktober.2020 Kl.: 17:00 ønsker Kontrollkomiteen i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania
alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskole, som har betalt kontingent til SHK,
velkommen til DIGITAL generalforsamling, høsten 2020.
Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle
studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, som har betalt kontingent til SHK,
har stemmerett.
Plan for generalforsamlingen
17:00 Zoom åpnes
17:15 Generalforsamlingen åpnes av kontrollkomiteen
* sak 1 Godkjennelse av innkallng
* sak 2 Valg av Ordstyrer, Referenter.
* sak 3 Valg av -2- representanter for godkjenning av protokoll
* sak 4 Godkjennelse av dagsorden
* Sak 5 Godkjenning av årsberetning 2020
* Sak 6 Orientering av budsjettet for 2021
* Sak 7 Votering av budsjett 2021
* Sak 8 Vedtekter – RedKom sin innstilling
* Sak 9 Votering av vedtekter
___
15 minutters pause – Frist for benkeforslag
___
* Sak 10 Orientering av Arbeidsprogram 2021
* Sak 11 Votering av Arbeidsprogram 2021
* Sak 12 Valg av hovedstyret
* Sak 13 Eventuelt
* Sak 14: Godkjennelse av helheten
Ca 20:00 Generalforsamlingen avsluttes.
___
På grunn av den situasjonen vi er i er det nødvendig med påmeldingsskjema. Det er frist til å melde seg på 24 timer før.
Husk å skrive studentnr. og navn for å få stemmerett!
Eventuelle spørsmål kan sendes til leder@studentunionen.no

 


Dokumenter til generalforsamlingen

Årsberetning 2020

Dokument for endringsforslag:
Endringsforslag budsjett, klikk her
Endringsforslag vedtekter, klikk her 
Endringsforslag Arbeidsprogram, klikk her
Innsending av eventuelt, klikk her
Oversikt over innsendte endringsforslag:
Endringsforslag budsjett finner du her
Endringsforslag vedtekter finner du her
Endringsforslag Arbeidsprogram finner du her
Eventuell finner du her