Generalforsamling 2021

Torsdag 29 april blir det digital generalforsamling.
29.april. 2021 Kl.: 17:00 ønsker Kontrollkomiteen i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania
alle studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskole, som har betalt kontingent til SHK,
velkommen til DIGITAL generalforsamling, høsten 2020.
Medlemmer av Tillitsutvalget og aktive medlemmer med verv i SHK er møtepliktig. Alle
studenter ved Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania, som har betalt kontingent til SHK,
har stemmerett.
Plan for generalforsamlingen
17:00 Zoom åpnes
17:30 Generalforsamlingen åpnes av kontrollkomiteen
* sak 1 Godkjennelse av innkallng
* sak 2 Valg av Ordstyrer, Referenter.
* sak 3 Valg av -2- representanter for godkjenning av protokoll
* sak 4 Godkjennelse av dagsorden
* Sak 5 Hovedstyrets beretning
* Sak 6 Vedtekter – RedKom sin innstilling
* Sak 7 Votering av vedtekter
* Sak 8 Nasjonal konferanse mandat
* Sak 9 Votering av Nasjonal konferanse mandat
* Sak 10 Valg av hovedtillitsvalgt 
___
15 minutters pause
___
* Sak 10 Orientering årsregnskap 2020
* Sak 11 Revidering av budsjett 2021
* Sak 12: Votering revidering av budsjett 2021
* Sak 13: Eventuelt
* Sak 14: Godkjennelse av helheten
Ca. 21:15 Generalforsamlingen avsluttes
___

På grunn av den situasjonen vi er i er det nødvendig med påmeldingsskjema. Det er frist til å melde seg på 24 timer før. Husk å skrive studentnr. og navn for å få stemmerett! Påmeldingsskjema: https://forms.gle/D824yH3iRviYAR7r8

Eventuelle spørsmål kan sendes til leder@studentunionen.no

 


Dokumenter til generalforsamlingen

 


Dokument for endringsforslag:
Endringsforslag vedtekter, klikk her
Endringsforslag revidert budsjett, klikk her
Skjema for innsending av eventueltsaker, klikk her

 


Oversikt over innsendte endringsforslag:
Endringsforslag vedtekter finner du her
Endringsforslag revidert budsjett finner du her
Oversikt over innsendte eventueltsaker finner du her