Hovedsstyret Oslo

Ledelsen ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) i Oslo består av et hovedsstyre.

Hovedstyret ved Studentunionen Høyskolen Kristiania (SHK) består av; Leder, nestleder, økonomiansvarlig, HR og strategiansvarlig og drift og kommunikasjonsansvarlig. Hovedledelsen består av Hovedsstyret med samtlige utvalgsledere.

Hovedledelsen har ansvaret for at Studentunionen blir driftet slik det står i vedtektene som er festet av Generalforsamlingen, og at utvalgene overholder gitte regler og retningslinjer. Ledelsen har ukentlige møter hvor den nåværende situasjonen i de ulike utvalgene diskuteres, og overordnede beslutninger tas. Dette er viktig for å sikre fremtidig vellykket drift.