Hvelvet

Hvelvet er en av studentpubene ved Høyskolen Kristiania, i Kirkegata 24-26. Dette er en selvstendig bedrift som ble opprettet august 2006. Her kan du møte dine medstudenter og få mange nye venner i løpet av året. Hvelvet er drevet av studenter, for studenter.

Hvelvet ligger i Oslos eldste bankhvelv i hjertet av skolen og mulighetene er store for å skape og bevare minner for resten av livet. Gjengen på Hvelvet jobber frivillig og står på for at hver torsdag skal bli uforglemmelig! På Hvelvet kan du slappe av etter en lang dag med lesing, eller ta den helt ut eller for å feire noe stort. Hvelvet gjør kvelden rikere sammen med gode venner, herlig stemning og studentvennlige priser.


STILLINGENE TIL HVELVET 2022 VIL BLI LYST UT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT ILA HØSTEN 2021!

Barsjef

Som barsjef har du ansvaret for den daglige driften av baren. I all hovedsak vil du ha et overordnet fokus på drift, lover og eksterne aktører. Som barsjef vil du være styreleder i Hvelvet studentpub og ha personalansvar for dine 5 styremedlemmer. Du vil delta på ukentlige møter med ditt utvalg og møter annenhver uke for utvalgsledere. Du vil drive en bedrift som er i drift kontinuerlig gjennom året, og både skolen, Studentunionen og skolens studenter vil se at du og utvalget ditt driver denne forsvarlig. Dette vervet vil gi den en stor kontaktflate og utvide ditt nettverk på skolen. Du vil få muligheten til å delta på mange morsomme arrangementer og bidra til at dine medstudenter får den beste studenttilværelsen som er mulig å oppnå.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Opprettholde drift i henhold til Norsk lov om servering av alkohol og regnskap.
 • Delegere oppgaver til utvalgsmedlemmer og følge opp progresjon.
 • Jobbe som skiftleder på turnus med utvalget ditt på åpningskvelder.
 • Samarbeide med andre utvalg.
 • Ha kontakt med skolens ledelse.
 • Være ansvarlig for lokalets sikkerhetsrutiner.
 • Besvare mail.
 • Representere Hvelvet og Studentunionen på en god måte.
 • Delta på stands og promotering av Studentunionen og Hvelvet.
 • Støtte andre arrangementer i regi av skolen og Studentunionen.
 • Arrangere sosiale arrangementer for crew og utvalgsmedlemmer.
 • Annet påfallende arbeid.

Stillingens krav til driften av Hvelvet:

 • Må drifte Hvelvet på en sunn og økonomisk riktig måte.
 • Til en hver tid opprettholde de krav og regler satt av norsk lov og næringsetaten.
 • Opprettholde og kontinuerlig vurdere sikkerhetsmessige tiltak i Hvelvets lokaler.
 • Må innen 1 måned etter overtagelse av verv gjennomføre og bestå næringsetatens prøver som; etablererprøven og kunnskapsprøven.

Krav til søker:

 • Må være over 20 år.
 • Fri vandel

Nestleder

Som nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon intern i utvalget, samt til resten av Studentunionen. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda og sende ut referat. Nestleder må avlegge kunnskapsprøve hos Næringsetaten for å stille som medansvarlig for pubens servering- og skjenkebevilling. I tillegg skal en tilegne seg kunnskaper om de andre medlemmene sine rutiner og ansvar da nestleder må trå til hvis noen i utvalget ikke er tilstede.

Nestleder må være strukturert og holde god orden rundt seg. En skal sørge for at de andre styremedlemmene bidrar til drift og vedlikehold, og gjør en innsats for at det ser rent og ordentlig ut på Hvelvet til enhver tid sammen med barsjef. Stillingen innebærer et nært samarbeid med barsjef, hovedstyret samt administrasjonen på Høyskolen Kristiania. Det bør nevnes at ved start/slutt av hvert semester vil en bruke mer tid på grunn av fadderuke og andre arrangementer som er arrangert av Studentunionen. Stillingen som Nestleder gir deg en rekke gode erfaringer. Du får god innsikt i bardrift og hvordan organisere en bedrift generelt og du bygger et betraktelig større nettverk på skolen. Dette vervet krever et stort engasjement, pågangsmot og tilgjengelighet. En må kunne motivere og spre glede på arbeidsplassen. Tidligere erfaringer fra koordineringsarbeid er en fordel. En skal kunne bidra til å opprettholde verdiene om fellesskap, engasjement, samarbeid og tillit.


Økonomimedarbeider

Som økonomimedarbeider for Hvelvet har man ansvar for å ha kontinuerlig oversikt over den økonomiske situasjonen til studentpuben. Dette inkluderer oversikt over fakturaer, utleggsskjema, kontanter, post og oppgjør. I tillegg vil du bokføre all økonomisk aktivitet gjennom kontantstrømanalyser innad i utvalget og oversikt over eventuelle økonomiske uregelmessigheter. Videre har man ansvaret for å fremlegge statistikk som viser de økonomiske resultatene sammenlignet med foregående år. Økonomiansvarlig ved Hvelvet studentpub jobber tett med barsjef, samt økonomiansvarlig i Hovedstyret og resten av økonomiutvalget. Økonomimedarbeider må være strukturert for å holde god orden rundt det økonomiske på Hvelvet.


Markedskoordinator

Som Markedskoordinator for Hvelvet er dine oppgaver å planlegge og gjennomføre alle arrangementer som Hvelvet arrangerer. Du har også ansvar for markedsføring av arrangementene. Du vil være i tett dialog med kommunikasjonsavdelingen for utforming av grafisk arbeid. Markedskoordinator er ansvarlig for å lage og kontinuerlig oppdatere

Hvelvets årshjul. Du er ansvarlig for å bidra til den daglige driften av Hvelvet og å stille opp i de ukentlige utvalgsmøtene, samt å jobbe tett sammen med crew. Du er ansvarlig. Du vil være ansvarlig for å markedsføre Hvelvet i sosiale medier (facebook, instagram og snapchat). Det vil være en fordel – men ikke krav – om man har gode ferdigheter innen grafisk, foto eller film selv.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • Bestille vakter til arrangement
 • Bestille grafisk materiell av kommunikasjonsavdelingen
 • Bestille foto eller film av kommunikasjonsavdelingen
 • Bestille eventuelle premier/spons fra markedsavdelingen
 • Ukentlige møter
 • Jobbe som skiftleder på turnus med utvalget ditt på åpningskvelder
 • Drifte Hvelvets sosiale plattformer
 • Oppdatere Hvelvets årshjul

Crewansvarlig

Som crewansvarlig har du ansvaret for alle som jobber i Hvelvet, og opplæringen i samarbeid med resten av styret. Daglige oppgaver crewansvarlig har, er å ha dialog med crew, lage og sende ut vaktlister, og besvare henvendelser på mail og melding. En skal da påse at alle møter på jobb og gjør en innsats som crew, det er også din oppgave å snakke med crew som ikke gjør det de skal, eller som kanskje ikke passer som crew.

Dette vervet krever at man er tilgjengelig, åpen, tålmodig, strukturert og ærlig. Det er viktig å tilegne seg gode rutiner, da du har mye jobb som krever tilgjengelighet og planlegging. Du må også være god på å planlegge slik at de ansatte kan følge strukturerte vaktlister og blir informert om arrangementer i god tid. Stillingen som crewansvarlig gir deg god erfaring med å være leder for en større gruppe og du vil få god erfaring med å jobbe tett med andre mennesker. Du får også muligheten til å bygge et betraktelig større nettverk på skolen. En må kunne motivere og spre glede, samt bidra til å opprettholde verdiene fellesskap, engasjement, samarbeid og tillit.


Innkjøpsansvarlig

Som innkjøpsansvarlig har du ansvar for at Hvelvet har nok varer til enhver tid. Det innebærer garnityr, glass, mineral-/blandevann, og ikke minst alkoholholdige drikkevarer. Med andre ord er det du som bestemmer hvordan menyen ser ut. En viktig del av oppgavene til innkjøpsansvarlig er å ha kontroll på varelageret og bestille varer deretter. Mye av tiden til innkjøpsansvarlig går med til å ta imot varer og sette disse på plass i kjøleskap og på lager.

Som innkjøpsansvarlig er det viktig at du er praktisk anlagt og er strukturert samt klarer å holde oversikt over varebeholdningen til enhver tid. Som innkjøpsansvarlig er du også i mye kontakt med flere bedrifter som Hvelvet opp igjennom flere år har bygget samarbeid med. Du vil være ansvarlig for og vedlikeholde disse avtalene og vil lære mye av hvordan reelle bedrifter handler og operer. Dette vil gi deg et innsyn og arbeidserfaring som er ettertraktet hos arbeidsgivere ved endt studium.


Driftsansvarlig

Som driftsansvarlig er dine hovedoppgaver å holde baren, lager og personalrom ryddig og i orden til enhver tid. Det innebærer mye praktisk arbeid som går ut på å fikse feil og mangler i lokalet samt erstatte ødelagt interiør eller tekniske artikler. Innunder driftsansvaret ligger det mangfoldige oppgaver som går på lyd, lys og annet teknisk men også kontroll på renholdet. Man har i tillegg ansvar for oppdateringer og bruk av kasse og terminaler.

Som driftsansvarlig er det viktig å være praktisk anlagt samtidig som det å ha et overblikk til enhver tid er en god egenskap. Fra denne stillingen får man erfaring fra et bredt spekter av oppgaver som er nyttig å ha med seg videre som erfaring.


Prosjektansvarlig

Som prosjektmedarbeider vil du bistå crewansvarlig om det trengs. Han/hun vil også få oppgaver som inkludererbåde små oppgaver som innkjøp av nødvendige rekvisita til baren, bistand tilmarkedsansvarlig ved eksempelvis opphenging av plakater men også deltagelse i større prosjekter der det trengs.

Som prosjektmedarbeider vil du få innblikk i arbeidsoppgavene til flere av de andre stillingene, og dermed få mange varierte erfaringer.


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
STILLINGENE TIL HVELVET 2022 VIL BLI LYST UT PÅ ET SENERE TIDSPUNKT ILA HØSTEN 2021!