Idretten

Idretten er til for alle studentene ved Høyskolen Kristiania. Er du glad i å møte nye mennesker, ha det gøy og samtidig være i aktivitet, stiller du godt rustet for å delta på våre aktiviteter!

Bli med i fotball-, volleyball- eller håndballgruppene, som har ukentlige treninger og kamper. Da får du også muligheten til å være med på turneringer som samler studenter fra hele landet. Det stilles lave krav til ferdigheter, men desto større krav til godt humør.

Bli medlem av våre Facebookgrupper og få invitasjoner til treninger her:

Idretten arrangerer i tillegg en årlig tur til Hemsedal og surfeturer til varmere strøk, samt andre arrangement fra snø, ski, brett og afterski til sol, varme, surfing og grilling på stranden.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.

Leder

Leder av Idretten har som ansvar å se til at alle i utvalget gjør sine arbeidsoppgaver til enhver tid, og hjelper også til om nødvendig. Leder har i oppgave sammen med sin nestleder å arrangere og lede møter for eget utvalg samt å delta på utvalgsledermøte med leder og nestleder fra hovedstyret, sammen med lederne fra resten av utvalgene i SHK.

 Hovedoppgavene til leder av Idretten er å sørge for planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer i regi av idretten. Dette kan blant annet være “HK til fjells”, idrettsdagen under Into Campus, Holmenkollstafetten m.m. Herav følger bl.a. tett dialog med prosjektansvarlig, delegering av ansvarsområder og arbeidsoppgaver til utvalgsmedlemmer (inkludert seg selv), samt følge opp og sørge for at disse blir gjennomført på en tilfredsstillende måte.

Ved å sitte i dette vervet blir du en del av et sosialt læringsmiljø som kan gi deg høyt utbytte. Du bygger deg et større sosialt nettverk, samt et nettverk bestående av andre engasjerte mennesker som kan være en ressurs senere i næringslivet.

Som leder er det viktig at du står frem for dine utvalgsmedlemmer, og er et godt forbilde både internt i utvalget og Studentunionen som helhet. Du vil få et ansvarsområde som består av å lede en gruppe mennesker mot å nå mål og forventninger dere har satt. Det er derfor viktig at du er strukturert, engasjert og ansvarlig som person. Lederskapet du blir tildelt vil du få god bruk for videre i arbeidslivet og kommer til godt nytte i yrkesmessig utvikling.


Nestleder

Som Nestleder skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt i utvalget, samt til resten av Studentunionen.
Det er dermed viktig at du som nestleder stiller spørsmål til leder og andre i utvalget i forhold til hva du mener er relevant for deg å vite. Dette så du vet hva du skal svare eller videreformidle om noen i eller utenfor utvalget spør om noe i forhold til hva som foregår i Idretten.

Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og ikke minst booke alt utvalget trenger av rom til møter. Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt!

Vedkommende deltar også på Nestledermøter med de andre nestlederne i Studentunionen, samt deltar på utvalgsledermøte om ikke leder har mulighet til å stille. Denne stillingen gir deg god erfaring og lærdom med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Nestlederen har tidligere vært med på å arrangere blant annet “HK til fjells”, Idrettsdagen under Into Campus og Holmenkollstafetten. Å være nestleder i Idretten gir deg ikke bare arbeidserfaring, men bygger også nettverket ditt og Studentunionen i seg selv er en plattform der gode relasjoner blir skapt. Bør være en strukturert, ansvarlig og engasjert person som synes det er gøy å jobbe med andre.


Prosjektansvarlig

I denne stillingen vil du jobbe med arrangementer og eventer i regi av Idretten. Noen oppgaver denne stillingen har hatt de tidligere årene er planlegging av surfetur i samarbeid med Lapoint, planlegging av Idrettsdagen under Into Campus, samt “HK til fjells” i samarbeid med resten av Idretten m.m.

Prosjektansvarlig tar for seg promotering av de ulike idrettene og samarbeider en del med kommunikasjonsavdelingen og markedsavdelingen. Det er fordel å være sosial og initiativtaker, da vi jobber i team og får muligheten til å gjennomføre sosiale aktiviteter tett med studentene. En skal også møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten.

Gjennom dette året får du god erfaring innen promotering, planlegging og organisering av forskjellige eventer. Studentunionen er kjent for sitt samhold, og du er garantert nye venner, og ikke minst kontakter etter dette året i vervet.


Prosjektmedarbeider

Prosjektmedarbeider fungerer som prosjektansvarliges høyre hånd. Vedkommende skal bidra på lik linje som prosjektansvarlig, og hjelpe vedkommende med så og si alt prosjektansvarlig gjør. Oppgavene prosjektmedarbeider har er i tråd med prosjektansvarlig sine, eksempelvis arrangering av surfeturer, idrettsdagen og HK til fjells.

Det samme gjelder for prosjektmedarbeider som for prosjektansvarlig:

Det er fordel å være sosial og initiativtaker, da vi jobber i team og får muligheten til å gjennomføre sosiale aktiviteter tett med studentene. En skal også møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten.

Gjennom dette året får du god erfaring innen promotering, planlegging og organisering av forskjellige eventer. Studentunionen er kjent for sitt samhold, og du er garantert nye venner, og ikke minst kontakter etter dette året i vervet.


Håndballansvarlig damer/herrer

Som håndballansvarlig i Studentunionen ved Høyskolen Kristiania har du ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger (en i uka), kamper og eventuelle dugnader. Du har ansvar for seriepåmelding, hall-leie og annet praktisk arbeid rundt driften av et velfungerende håndballtilbud ved Høyskolen Kristiania. Av faglige kvaliteter er det en fordel å kunne lede treninger, samtidig som kandidaten er strukturert og holder god oversikt for Idrettsutvalget, men også deltakende spillere. En skal i tillegg møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten. Den som tar på seg treneransvar for laget må være positiv, engasjert og motivert til å fremheve håndballen og skape et positivt og sosialt miljø.

Ett år i stillingen som håndballansvarlig gir mye erfaring. På tvers av de forskjellige idrettene jobber Idrettsutvalget med flere store begivenheter gjennom skoleåret som gir relevant erfaring uansett hva du studerer. Du vil blant annet få erfaring innen møtekultur, gjennomføring av arrangementer og ledelseserfaring. Som håndballansvarlig får du også muligheten til å bli kjent med mange andre mennesker i Studentunionen, og du kan jobbe tett med personer i andre utvalg som kan gi deg en større variasjon i arbeidet. Her har du muligheten til å skaffe deg et stort nettverk av innflytelsesrike og dyktige personer.

Dette er en mulighet for deg som ønsker å gi litt ekstra og i retur få et år fylt med sosiale sammenkomster, en aktiv hverdag og masse gøy.


Fotballansvarlig dame/herre

Arbeidsoppgavene til fotballansvarlig er planlegging og gjennomføring av treninger samt kamper, i regi av Studentunionen. Vedkommende har også ansvaret for påmelding til både serie og cup, og å være lagets kontaktperson. I samarbeid med andre trener(e) har vedkommende ansvar for å anskaffe treningstider og bane til lagene. I tillegg møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten. Arbeidsoppgaver som kan forekomme i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten.

Det som kreves av motivasjon er ønsket om å gjøre en god jobb i forhold til ansvaret du har. En person som er fotballinteressert, sprer glede og engasjement er en stor fordel og vedkommende bør være strukturert og kunne lede treninger. Man har ansvar for mange ulike personligheter. Alt fra personer som elsker å vinne og ønsker resultater, til de som kun er med for gøy. Det vil derfor være viktig å kunne tilpasse seg og snakke til de ulike personlighetene. Det er fint om personen har interesse for å lede en gruppe mennesker, ettersom stillingen inneholder strukturering og planlegging av treninger og kamper, samt spillergrupper.

Studentunionen tilbyr vedkommende et godt samarbeid både innad i Idretten og på tvers av andre utvalg. Det er rom for å feile og man blir kjent med utrolig mange fine folk.


Yoga-ansvarlig

Yoga-ansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av yoga-treninger for studentene på Høyskolen Kristiania og Westerdals. Det kreves ingen sertifisering for å bli yoga-ansvarlig, men personen må ha yogaerfaring og være interessert i treningsformen. Hun/han må kunne lede treningene ukentlig, være strukturert og ansvarlig, samt positiv og oppmuntrende for deltakerne.

Vedkommende må ha et ønske om å motivere studentene og ha forståelse for at deltakerne på timen kan ha forskjellig erfaringsgrunnlag innenfor idretten. Derfor søkes en blid og inkluderende person som samtidig er tålmodig og har forståelse for hver enkelt sine grenser.

Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, samt være kontaktperson for studentene som deltar på treningene.

Videre skal hun/han delta på utvalgsmøter i regi av Idretten. I tillegg til dette er yoga-ansvarlig sine oppgaver å hjelpe til med planlegging og gjennomføring av arrangementer av Idretten og/eller ved andre behov. Til gjengjeld kan Studentunionen og Idretten tilby et miljø med positive og treningsglade mennesker. Vedkommende får delta på morsomme arrangementer i regi av Idretten og får samtidig erfaring innenfor ledelse. Gjennom et år i stillingen som yoga-ansvarlig får man testet egne grenser og får god erfaring i hvordan det er å lede en gruppe, samt snakke foran mange mennesker. Mest av alt får man utrolig mye moro, latter og lek sammen med sine medstudenter og blir kjent med en masse nye mennesker.


Crossfit-ansvarlig

Crossfit-ansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av treninger for studentene på Høyskolen Kristiania og Westerdals. Vedkommende har også ansvar for anskaffelse av treningstid, samt være kontaktperson for studentene som deltar på treningene. Videre er han/hun med på møter i regi av Idretten, og har stemmerett ved beslutningssaker.

Crossfit-ansvarlig sine oppgaver er i tillegg til dette å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten, og ved andre behov. Personen bør ha interesse av å motivere gruppe og enkeltpersoner, samtidig kunne tilrettelegge trening etter behov/nivå. Du bør være interessert i å trene, kunne lede treninger, samt være strukturer og ansvarlig.

Studentunionen kan tilby personen som får stillingen en unik mulighet til å aktivisere studentenes hverdag. Denne muligheten gjør at du kan bli bedre kjent med andre studenter og de ulike utvalgene i Studentunionen. Du lærer gjennom et år i denne stillingen å bli bedre kjent med deg selv og hvordan du opptrer som leder/ansvarlig for andre studenter.


Ansvarlig innebandy

Arbeidsoppgavene til innebandyansvarlig er planlegging og gjennomføring av treninger samt kamper, i regi av Studentunionen. Vedkommende har også ansvaret for påmelding til både serie og cup, og å være lagets kontaktperson. Innebandyansvarlig har i tillegg ansvar for å ordne med treningstider og bane til lagene. Man skal også møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten. Arbeidsoppgaver som kan forekomme i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten. Et eksempel på dette er idrettsdagen i fadderuken.

Det som kreves av motivasjon er ønsket om å gjøre en god jobb i forhold til ansvaret du har. En person som er innebandyinteressert, sprer glede og engasjement er en stor fordel og vedkommende bør være strukturert og kunne lede treninger. Man har ansvar for mange ulike personligheter. Alt fra personer som elsker å vinne og ønsker resultater, til de som kun er med for gøy. Det vil derfor være viktig å kunne tilpasse seg og snakke til de ulike personlighetene. Det er fint om personen har interesse for å lede en gruppe mennesker, ettersom stillingen inneholder strukturering og planlegging av treninger og kamper, samt spillergrupper.

Studentunionen tilbyr vedkommende et godt samarbeid både innad i Idretten og på tvers av andre utvalg. Det er rom for å feile og man blir kjent med utrolig mange fine folk.


Ansvarlig Volleyball

Arbeidsoppgavene til volleyballansvarlig er planlegging og gjennomføring av treninger samt kamper, i regi av Studentunionen. Vedkommende har også ansvaret for påmelding til både serie og cup, og å være lagets kontaktperson. Volleyballansvarlig har i tillegg ansvar for å ordne med treningstider og bane til lagene. Man skal også møte opp på utvalgsmøter i regi av Idretten. Arbeidsoppgaver som kan forekomme i tillegg til dette er å hjelpe til ved planlegging og gjennomføring av arrangementer arrangert av Idretten. Et eksempel på dette er idrettsdagen i fadderuken.

Det som kreves av motivasjon er ønsket om å gjøre en god jobb i forhold til ansvaret du har. En person som er volleyinteressert, sprer glede og engasjement er en stor fordel og vedkommende bør være strukturert og kunne lede treninger. Man har ansvar for mange ulike personligheter. Alt fra personer som elsker å vinne og ønsker resultater, til de som kun er med for gøy. Det vil derfor være viktig å kunne tilpasse seg og snakke til de ulike personlighetene. Det er fint om personen har interesse for å lede en gruppe mennesker, ettersom stillingen inneholder strukturering og planlegging av treninger og kamper, samt spillergrupper.

Studentunionen tilbyr vedkommende et godt samarbeid både innad i Idretten og på tvers av andre utvalg. Det er rom for å feile og man blir kjent med utrolig mange fine folk.

 


Økonomiansvarlig

Som økonomi ansvarlig i idretten, vil du ha ansvar for det økonomiske som går inn og ut av idrettens budsjett. Vedkommende vil styre økonomien i form av delegering av penger som idretten har i sitt totale budsjett gitt av studentunionen og hovedstyret. Økonomiansvarlig har en sentral rolle i idretten, da det ofte er behov for eksempelvis nye drakter, leie av lokaler og baner, samt nytt utstyr generelt. Økonomiansvarlig er i tillegg et viktig bindeledd, og vil samarbeide tett med både leder og nestleder. I tillegg vil vedkommende ha flytende kontakt med andre økonomiansvarlige i ulike utvalg, samt hovedstyrets økonomiansvarlig.

Denne rollen passer for personer som har litt kunnskap om økonomi, og som kan litt om å lage budsjett, gjerne lage litt grafer eller være flink på PC. Dette er ingen krav, men kun positivt dersom de er oppfylt. 


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.