Interesseforeningen

Her ved Høyskolen Kristiania har vi nå noe vi ikke tidligere har hatt, nemlig interesseforeninger. Dette er foreninger som er åpne for alle, som kan dannes av alle og alle vil definitivt finne en forening som passer for seg. Eksempler på foreninger som eksisterer allerede er foreningen Kvinner og IT, Westerdalsrevyen – og mange flere!

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2020 kan du fylle ut søknadsskjema her.

Interesseforening-ansvarlig

Interesseforenings-ansvarlig har ansvar for de ulike interesseforeningene som allerede er samt bistå i søknad om midler og opprettelse av en ny interesseforening. IF-ansvarlig har også ansvar for at foreningene følger retningslinjene og vedtektene som er satt. IF-ansvarlig vil også delta på utvalgsledermøter, og er bindeleddet mellom foreningene og Studentunionen. Interesseforeninger er foreninger som er åpne for alle, som kan dannes av alle og alle vil definitivt finne en forening som passer for seg. Eksempler på foreninger som eksisterer allerede er foreningen Kvinner og IT, Westerdalsrevyen, BIOS – og mange flere!


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2020 kan du fylle ut søknadsskjema her.