Kjære FADDER

 .

Kjære fadder!

Først og fremst må vi starte med å si at vi er utrolig takknemlige for at du ønsker å bidra under Into Campus 2021. Vi setter så utrolig stor pris på all hjelpen vi får av deg. Uten deg hadde det ikke vært mulig å arrangere Into Campus-uken for de nye studentene. Vi får ikke sagt nok ganger at det å være fadder innebærer et stort ansvar, dere skal sørge for at de nye studentene føler seg velkommen til Høyskolen Kristiania som mulig.

Dere vil også være ambassadør for det gode samholdet vi har på skolen vår. Det er din oppgave å inkludere alle fadderbarna i gruppen, samt introdusere de for nye bekjentskap og ta initiativ til å få med alle på dag- og kveldsarrangementer. Det er viktig å huske på at Into Campus-uken først og fremst skal være gøy for alle som deltar dette gjelder faddere og fadderbarn. Alkohol er tillatt, men drikkepress er uakseptabelt. Det er ikke alle som nyter alkohol ved fest, og det er viktig at alle blir tatt hensyn til på lik linje og at de blir respektert for deres egne grenser. Vi har nulltoleranse for over-beruset tilstand og andre rusmidler enn alkohol under Into Campus-uken. Hvis dette ikke overholdes klipper vi båndet ditt og du vil miste din tilgang til Into Campus-uken.

Infomøte og Kick off.

Det er enda ikke satt en dato for infomøtet og kick-off, så mer informasjon om dette kommer!

 

Arbeidsoppgaver

Dine oppgaver under Into Campus-uken er som sagt først og fremst det å sørge for at alle de nye studentene føler seg velkommen til Høyskolen Kristiania. Du som fadder vil fungere som fadderbarna sin støtte og et av våre mellomledd. Informasjon og beskjeder vil bli gitt gjennom en Facebook gruppe som kommer snart.

Teamlederen din vil også være med å gi deg den informasjonen du trenger for hver dag, dette vil foregå gjennom facebook gruppen din teamleder har laget. På slutten av hver dag skal fadderne i hver gruppe ta kontakt med sin teamleder og rapportere hjemkomst av fadderbarna. Teamlederen din er en person du kan stole på.  De skal skrive under på en taushetsplikt som gjelder både før, under og etter Into Campus. Hvilket vil si at du kan spørre teamlederen din om alt du måtte trenge, om det skulle være noe ubehag eller generelle spørsmål. De er der for deg!

Som fadder skal du være tilgjengelig for fadderbarna dine hele tiden gjennom uken. Husk at fadderbarna er helt ferske Oslo-studenter og du er der for å passe på at de til enhver tid finner frem dit de skal. Gode møtepunkter er på sentrale områder som f. eks Oslo S, ved skolen, Nationaltheatret eller ved Slottet. Vi ønsker at dere oppfordre dem til å laste ned både Ruter-appen og RuterReise-appen. Vi ønsker at du prøver å få med deg de nye studentene på alle arrangementer i løpet av oppstartsuken, det krever samtidig at du som fadder også stiller opp på det som skjer. Oppstartsuken er til for å skaffe nye eller flere bekjentskap dette er en viktig tanke å ha i bakhodet. Du husker kanskje selv alle du ble kjent med under Into Campus? Disse bekjentskapene er uvurderlige ved skolestart. Det skaper en trygghet for fadderbarna, det at de har medstudenter å forholde seg til. Skulle det mot formodning skje at du blir syk under Into Campus skal faddere på samme gruppe og teamleder kontaktes med en gang. Ved behov vil da f. eks teamlederen din kunne stille opp og være med som fadder i gruppen din. Dette er saker som det vil bli vurdert en løsning på der og da.

 

Påmelding for å bli fadder finner du her!

Har du spørsmål? De kan sendes til, Charlotte Røed på  fadderansvarlig2.ic@studentunionen.no

Lykke til, og tusen takk! Vi gleder oss til en helt villt bra uke i lag med dere! Hilsen oss fadderansvarlige i Into Campus-styret 2021.