PR- og Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen i Studentunionen gjør relevant arbeid knyttet til foto, video, sosiale medier, grafisk produksjon samt utforming av skolens nettside. Avdelingen blir drevet som et kommunikasjonsbyrå og arbeider tett med de andre utvalgene i studentforeningen. Ønsker du relevant erfaring innen kommunikasjonsfeltet er Kommunikasjonsavdelingen noe for deg.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.

PR- og kommunikasjonsansvarlig (leder)

Ansvar: PR- og kommunikasjonsansvarlig har hovedansvaret og overordnet myndighet for ekstern kommunikasjon og intern kommunikasjon innad i studentunionen. All kommunikasjon skal være utformet i henhold til profilhåndboken. Hen opprettholder og utvikler kommunikasjonskanaler mellom Hovedstyret, utvalgene og studentene ved Høyskolen Kristiania. I tillegg har hen ansvaret for å profilere SHK gjennom de ulike informasjons- og kommunikasjonskanalene. PR- og kommunikasjonsansvarlig skal godkjenne all kommunikasjon hvor SHK er avsender eller medaktør.

I tillegg er PR- og kommunikasjonsansvarlig forpliktet til å følge oppgitte retningslinjer for bruk av SHK sin logo i henhold til profilhåndboken. Retningslinjer for visuell profilering settes av PR- og kommunikasjonsansvarlig i samråd med Hovedstyret i SHK.

Overordnede oppgaver: PR- og kommunikasjonsansvarlig er leder for kommunikasjonsutvalget, og skal sørge for å opparbeide gode kommunikasjons- og profileringskanaler for SHK i samarbeid med digital markedsfører (ny stilling). Hen er kontaktperson for alle utvalgene som driver profileringsarbeid. Kommunikasjonsplaner skal lages av PR- og kommunikasjonsansvarlig, og hen skal i samarbeid med digital markedsfører ha kontroll på kommunikasjonskanalene i organisasjonen til enhver tid.

Daglige oppgaver: PR- og kommunikasjonsansvarlig har daglig ansvar for at all form for kommunikasjon fra SHK til enhver tid er oppdatert og i tråd med profilhåndboken. All informasjon og kommunikasjon som skal til medlemmene, eller eksterne aktører, skal godkjennes av PR- og kommunikasjonsansvarlig. Det samme gjelder alt av grafiske løsninger og visuell kommunikasjon.

Denne stillingen gir deg god læring og erfaring med å være en leder. Ved å sitte i stillingen arbeider du tett med mennesker, tar tøffe avgjørelser, delegerer arbeidsoppgaver for å fullføre bestillinger, opparbeider kunnskap om å ha god kontroll og gir tilbakemeldinger. Som leder bør du være ansvarsbevisst, pliktoppfyllende, aktiv og engasjert.

 

Nestleder

Som nestleder i kommunikasjonsutvalget skal du fungere som lederens høyre hånd. Du har ansvar for videreformidling av informasjon internt i utvalget. Nestleder har som oppgave å sende ut møteinnkallelse i samsvar med leder, skrive agenda, sende ut referat og hjelpe til der det trengs. I tillegg skal nestleder booke alt utvalget trenger til møter og arrangementer. Stillingen er av stor relevans for at utvalget skal fungere optimalt. Hen deltar også på egne nestledermøter med andre nestledere i SHK.

Denne stillingen gir deg god erfaring og lærdom med strukturerte oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Som nestleder bør du være en strukturert, ansvarlig og engasjert person.

 

Grafiker (3 stykk)

Som grafiker i kommunikasjonsutvalget har du som hovedoppgave å ta deg av utforming av både små og store grafiske oppdrag for de andre utvalgene i studentunionen. Dette innebærer alt fra plakater, flyers, programblad, brosjyrer, logo og lignende. Dette vil gjelde for både digitale og analoge kanaler

Stillingen krever at du har kunnskaper innen grafisk design, og forskjellene ved digitale og trykte medier. Det betyr at du er komfortabel i Adobe-programmene Illustrator, InDesign og Photoshop. Stillingen er viktig for at studentunionen skal følge den samme visuelle profilen.

Denne stillingen gir deg god erfaring i å jobbe med andre mennesker og aktivt bruke tilbakemeldinger i designprosessen. Dette er for å tilfredsstille oppdragsgiverens behov.

Tekstforfatter (1 stykk)

Som tekstforfatter i kommunikasjonsutvalget har du som hovedoppgave å utforme god tekstuell kommunikasjon for studentunionen. Du vil få mange typer oppdrag. Dette er alt fra å skrive egne tekster, korrekturlese tekster for andre utvalg, hjelpe grafiker med tekst som skal brukes på plakater, bannere, brosjyrer og lignende. Det er ønskelig med kunnskaper innen faget.

Denne stillingen gir deg god erfaring i å jobbe med tekst. Det vil si å være kortfattet, velge riktig ord og at de ordene du velger fengende, overbevisende og engasjerende. Uansett hva slags stilling du får videre er det relevant å kunne skrive godt..

 

Fotograf (2 stykk)

Som fotograf i kommunikasjonsutvalget dekker du arrangement i regi av studentunionen, i tillegg til andre aktuelle saker som blir produsert til nettsiden. Jobben din er å fange de øyeblikkene som vi vil forevige, og bidra til å få både kommunikasjonsavdelingen og hele studentunionen til å fremstå profesjonell og visuelt godt.

Du jobber tett med filmfotograf, journalister og webansvarlig. I tillegg må du være fleksibel og ha mulighet til å dra ut på oppdrag, da det kan være flere oppdrag på kort tid. Ettersom du vil være tilstede ved mange av de aktuelle anledningene vil stillingen gi deg en unik sjanse til å komme i kontakt med elever fra hele skolen.

I denne stillingen bør du ha eget utstyr, vidvinkelobjektiv og ekstern blitz, eventuelt tingang til dette om nødvendig.  I tillegg er det ønskelig at du har kunnskap i Adobe-programmene som Lightroom eller Photoshop + Brigde.

 

Webansvarlig (1 stykk)

Som webansvarlig i kommunikasjonsutvalget har du ansvaret for å drifte nettsiden. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig, journalist og fotograf ved publisering og forming av nyhetssaker. I tillegg vil du ha hovedansvar for profilering av samarbeidspartnere på våre annonseplasser i samarbeid med Markedsavdelingen. Det er ønskelig med kunnskaper i å bygge nettside i WordPress.

 

Filmfotograf ( 2 stykk)

Som filmfotograf i kommunikasjonsutvalget har du som ansvar å filme arrangementer i regi av studentunionen og annet relevant materiell. Du står også ansvarlig for å redigere og klippe materialet, og sørge for overføring i riktig format til de plattformer hvor filmen skal distribueres. Jobben din er å fange de øyeblikkene studentunionen vil forevige, og bidra til å få både kommunikasjonsavdelingen og hele studentunionen til å fremstå profesjonell og visuelt godt.

Du jobber tett med fotograf, journalister og grafikere. I tillegg må du være fleksibel og ha mulighet til å dra ut på oppdrag, da det kan være flere oppdrag på kort tid Ettersom du vil være tilstede ved mange av de aktuelle anledningene vil stillingen gi deg en unik sjanse til å komme i kontakt med elever fra hele skolen.

Stillingen krever at du har kunnskap innen feltet, og du bør ha eget eller tilgang på utstyr som kamera, stativ og mikrofon. I tillegg er det ønskelig at du har kunnskap i Adobe-programmene, spesielt Premiere Pro CC (eventuelt en annen redigeringsplattform).

 

Journalist (2 stykk)

Som journalist i kommunikasjonsutvalget skriver du redaksjonelle tekster for Studentunionen rettet mot studenter på Høyskolen Kristiania. Dette er blant annet saker som tar for seg det som skjer på høyskolen, men også saker som ellers er relevant for studenter.

Du tar i mot oppdrag og bestillinger fra lederen og medarbeidere i kommunikasjonsutvalget, samt øvrige utvalg i studentunionen. Andre oppgaver er å samle informasjon, gjennomføre intervjuer, skrive egne tekster som kan være av relevant informasjon for studentene og bearbeide tekster til publisering på web.

Stillingen krever at du har kunnskap om journalistikk, har gode samarbeidsevner, er fleksibel og kan snakke med fremmede mennesker.

SoMe – Ansvarlig

Som SoMe – Ansvarlig i kommunikasjonsutvalget har du som oppgave å ha kontroll på alle digitale plattformer. Som person er du engasjert, og du skal fungere som en ambassadør for studentunionen ved å oppdatere jevnlig på Instagram, Facebook og Snapchat. Med andre ord krever stillingen at du er tilgjengelig, interessert i sosiale medier, og villig til å promotere seg selv som studentunionens ansikt utad på Snap- og Instagramstory. Dette innebærer å poste/filme temaer som er av relevans for studentene.

I tillegg har du ansvar, i samarbeid med leder, for det som skal publiseres på digitale plattformer fra andre utvalg. Dette kan være arrangementer, aktiviteter og samarbeidspartnere.

 


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.