Kontakt: Linjeforeningen for reiseliv og hotelledelse – Bergen

Martin Kildal
Leder
Ragnhild Moe
Nestleder
Synne Furnes
Kommunikasjonsansvarlig
Glenn Solheim
Fagansvarlig