Bli en del av SHK

Vi trenger sultne studenter – Studentunionen serverer venner for livet, ei meningsfull studietid og litt CV-mat!

Studentunionen er en nonprofitt studentorganisasjon som er frivillig drevet av studenter, for studenter. Vi søker nå etter enda flere studenter til å fylle de resterende plassene i Studentunionen 2022! Vi søker deg som ønsker å utvide ditt sosiale nettverk, skape en forskjell for studentene ved Høyskolen Kristiania og oppleve masse gøy. Dette er en perfekt mulighet for å engasjere seg og skaffe relevant erfaring! Les mer her.

 

(UTVALGSMEDLEMMER OG UTVALGSLEDER)

 

Studentunionen Oslo

Hvordan fungerer rekrutteringsprosessen i Studentunionen Oslo?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Tiltredelse av vervene skjer fortløpende. Vervene er for ett kalenderår. Vi søker nå etter de siste studentene til å fylle de resterende plassene i utvalget. Ved tiltredelse vil du få god opplæring av resten av utvalget og vil begynne arbeidet så fort som mulig, samt bli bedre kjent med resten av utvalget og Studentunionen.

LEDIGE STILLINGR OSLO:

Into Campus
2 stykk fadderansvarlig:
Som fadderansvarlig er jobben først og fremst å rekruttere faddere og teamledere til fadderuken. Videre skal faddere og teamledere få opplæring i rollen de skal inn i, og det er også de fadderansvarlige sitt ansvar. Å sette sammen faddergrupper er en stor jobb som alle fadderansvarlige i samarbeid med koordinator har ansvar for. Som medlem av Into Campus jobber man tett sammen gjennom hele semesteret og man får være delaktig i alt som har med planleggingen av fadderuken Into Campus å gjøre. Du får god erfaring med å snakke foran både små og litt større forsamlinger under opplæringsperioden, og du vil være en viktig brikke i gjennomføringen av Into Campus.
 
Sikkerhetsansvarlig:
Som Sikkerhetsansvarlig har du ansvar for den overordnede sikkerheten under Into Campus. Sikkerhetsansvarlig skal ha jevnlig dialog med Sikkerhetsansvarlig for skolen. Dette krever at du er dedikert. Det er fint om du har erfaring med å håndtere større menneskemengder (vekter, konsert, event etc). Kunnskap gir trygghet, og denne rollen er viktig for å kunne trygge studentene på at Into Campus er i de beste hender. Sikkerhetsansvarlig har ansvar for varsling og rapportering dersom det oppstår noen hendelser under fadderuken. 
 
PR- og kommunikasjon 
Webansvarlig:
Som webansvarlig i kommunikasjonsutvalget har du ansvaret for å drifte nettsiden. Du vil jobbe tett med PR-ansvarlig, journalist og fotograf ved publisering og forming av nyhetssaker. I tillegg vil du ha hovedansvar for profilering av samarbeidspartnere på våre annonseplasser i samarbeid med Markedsavdelingen. Det er ønskelig med kunnskaper i å bygge nettside i WordPress, men det er ikke et krav.
 
Markedsavdelingen 
Leder 
Markedsansvarlig er leder for markedsavdelingen, og har det overordnede ansvaret for å knytte eksterne kontakter som kan gi Studentunionen både faglig og økonomisk vinning. Dette betyr at markedsansvarlig er bindeleddet mellom det eksterne næringslivet og studentene. I denne rollen har du ukentlige møter med eget utvalg og deltar selv på utvalgsledermøter med andre utvalgsleder omtrent to ganger i måneden.  På utvalgsmøtene er det du som skal holde møtene, mens på ledermøte er det hovedstyret som har ansvar for møte. Markedsansvarlig har ansvar for å lede og følge opp medarbeiderne i avdelingen, og samtidig et hovedansvar for å koordinere arbeidsoppgaver med andre utvalg der det er relevant.

Markedsansvarlig står ansvarlig for kontinuerlig oppdatering av kontakter og priser for all ekstern markedsvirksomhet. Sammen med PR- og kommunikasjonsansvarlig, har du ansvar for å overholde Studentunionen sin profilering internt og eksternt. I tillegg vil du jobbe veldig mye med å vedlikeholde relasjonen til eksisterende samarbeidspartnere, samt anskaffelse av nye relevant bedrifter/organisasjoner.

 

Event 
Prosjektmedarbeider 1: 
Som prosjektmedarbeider vil man jobbe tett med de andre i utvalget, og være med på all planlegging i forkant av et arrangement. Som prosjektmedarbeider 1 vil man være bookingansvarlig sin høyre hånd, ved å bistå med booking av hospitality rider. En overordnet oversikt over bookinger som er blitt gjort vil være en av dine hovedoppgaver. Man kan også stå ansvarlig for å booke inn crew til de forskjellige arrangementene og ellers hjelpe til med løpende oppgaver dersom det trengs, som blant annet dekor og catering. Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdatert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til ved behov.
 
Prosjektmedarbeider 2:
Som prosjektmedarbeider 2 vil man jobbe tett med det meste innenfor utvalget, avhengig av det eventet som foreligger. Du vil være markedskoordinatoren sin høyre hånd og bistå han/hun der det er behov. Man står ansvarlig for å booke inn crew til de forskjellige arrangementene og hjelpe til med løpende oppgaver. Du vil i samarbeid med prosjektmedarbeider 1 stå ansvarlig for alt av dekor. Kontinuerlig skal du som prosjektmedarbeider holde deg oppdatert på hva som skjer i utvalget, samt hjelpe til ved behov.

Ledige verv Nasjonalt

Ledige Nasjonalpolitiske verv!