Karriereutvalget

I regi av Karriereutvalget arrangerer Studentunionen, sammen med ledelsen på Høyskolen Kristiania, en årlig karriereuke som består av tre dager, for å gi skolens studenter et innblikk i næringslivet. Karriereutvalget er det eneste utvalget i Studentunionen som består av både studenter og representanter fra Høyskolen. Alt av planlegging, gjennomføring, økonomiske beslutninger og møter vil skje i samarbeid med representanter fra Høyskole ledelsen. Det er derfor viktig å gjøre seg kjent med ansvarsfordelingen i utvalget. I Karriereutvalget er det også en overlappingsperiode som betyr at du som søker deg til karriereutvalget 2022 skal du være med på planleggingen og gjennomføringen av karrieredagene allerede i Januar 2022. 

På karrieredagene får man faglig innspill, inspirasjon til jobb etter studier og muligheten til å møte noen av landets beste innenfor sine fagfelt. Karrieredagene er til for å bygge viktige kontakter og gjøre studentene mer attraktive i møte med arbeidslivet. Dagene byr på spennende foredrag, bedriftstorg, konkurranser og mye mer. 

Tidligere år kan karrieredagene blant annet vise til foredragsholdere som Preben Karlsen, Arne Hjeltnes, Bjørn Kjos, Carl Størmer, Dag Otto Lauritzen, Moods of Norway, Egil Søby og Gerd Liv Valla.

Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.

Leder

Som leder av Karriereutvalget har man det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av karriererettede arrangementer i regi av Studentunionen og Høyskolen Kristiania. Man er ansvarlig for å gjennomføre i tråd med Studentunionens retningslinjer, og sørge for at det er økonomisk gjennomførbart. Leder deltar på utvalgsledermøter med representanter fra Hovedstyret og de andre utvalgslederne i Studentunionen. Du har i tillegg til utvalgsledermøter obligatoriske møter med representantene fra Høyskolen som du må delta på ukentlig for å opprettholde samarbeidet med skolen. Som utvalgsleder er det viktig at du fremstår som tydelig og klar i beslutningene du tar på vegne av utvalget og Studentunionen. Du bør beherske arbeid under press samt ha en grunnleggende økonomisk forståelse. I tillegg er det viktig at du har gode samarbeidsevner da du må kunne samarbeide med både ditt eget utvalg men også arbeidsgruppen fra Høyskolen.

Gjennom denne stillingen tilegner du deg egenskaper og erfaring som leder. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt. Du er nødt til å være en fleksibel person for å kunne være effektiv, produktiv, proaktiv og en problemløser for utvalget og arrangementer. At du er målrettet og ambisiøs er viktig i stillingen som leder for Karrieredagene.


Nestleder

Nestleder fungerer som lederens høyre hånd og sørger for at utvalget handler i henhold til vedtektene. Det er nestleder sin oppgave å sende ut møteinnkallelse, skrive agenda, sende ut referat og sørge for at utvalget skriver statusrapporter som gjør det enkelt å justere arbeidsmengden internt i utvalget. I samarbeid med arbeidsgruppen fra Høyskolen har nestleder ansvar for å lage kjøreplaner til alle arrangementene og ikke minst booke det utvalget trenger av rom til møter.

Stillingen er av stor relevans for at et utvalg skal fungere optimalt. Denne stillingen gir deg god erfaring og kompetanse med administrative oppgaver, rutiner og ansvarsfordeling. I tillegg lærer du å jobbe tett med mennesker, å gi tilbakemeldinger, formidle dine synspunkter og ta del i avgjørelser. Du må også delta på obligatoriske møter med arbeidsgruppen fra Høyskolen tre-fire ganger i måneden, i tillegg må du være tilgjengelig for å kunne være med på selve gjennomføringen av karrieredagene.


Prosjektmedarbeider (2 stykk)

Som prosjektmedarbeiderhar man ansvaret for arrangement planlegging samt gjennomføring av Karrieredagene. Dette innebærer blant annet booking av lokaler, samt utarbeide program/dagsplan for arrangementet og planløsning for lokalet. Som prosjektmedarbeiderhar du ansvaret for å sikre at aktivitetene under arrangementet flyter, standplassfordeling for bedriftene og delegere oppgaver til andre i utvalget. Prosjektmedarbeider må jobbe strukturert og hardt for at alle brikker skal falle på plass og det vil være en fordel å ha erfaring eller ambisjon om å jobbe med arrangementplanlegging. Du må også delta på obligatoriske møter med arbeidsgruppen fra Høyskolen tre-fire ganger i måneden, i tillegg må du være tilgjengelig for å kunne være med på selve gjennomføringen av karrieredagene.


Bookingansvarlig stand (2 stykk)

Som bookingsansvarlig tog, er du i samarbeid med arbeidsgruppen fra Høyskolen ansvarlig for å booke relevante bedrifter til stand hvor bedriftene får vist hvem de er og snakket med studenter. Du vil ta stor del i planleggingen og gjennomføringen av standtorget. I tillegg vil du, sammen med eventansvarlig fra Høyskolen koordinere og snakke med de ulike bedrifter for å planlegge selve standtorget. I stillingen som booking ansvarlig er det viktig at du har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner da du skal samarbeide både med utvalget, arbeidsgruppen fra Høyskolen samt eksterne bedrifter. Du vil også knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt. Du må også delta på obligatoriske møter med arbeidsgruppen fra Høyskolen tre-fire ganger i måneden, i tillegg må du være tilgjengelig for å kunne være med på selve gjennomføringen av karrieredagene.


Bookingansvarlig foredrag (2 stykk)

Som bookingansvarlig for foredrag, er du sammen med arbeidsgruppen fra Høyskolen ansvarlig for å skaffe foredragsholdere som er relevante for de ulike studieretningene på Høyskolen Kristiania. Til denne stillingen er det viktig at du har gode samarbeidsevner og kan jobbe under press. Du vil samarbeide mye med både utvalget men også med Høyskolen og eksterne bedrifter. Du vil knytte til deg nye kontakter både internt på skolen og eksternt.

Du må også delta på obligatoriske møter med arbeidsgruppen fra Høyskolen tre-fire ganger i måneden, i tillegg må du være tilgjengelig for å kunne være med på selve gjennomføringen av karrieredagene. 


Hvordan fungerer rekrutteringsprossessen i Studentunionen?
Først og fremst anbefaler vi deg å gjøre deg kjent med de ulike utvalgene og stillingene Studentunionen tilbyr slik at du søker på den stillingen som passer deg best. Etter å ha fylt ut søknadsskjemaet som du finner lengre ned på siden, kan det ta opptil èn uke før du hører fra oss. Du vil da bli invitert til et intervju med representanter fra utvalget du søker til. Intervjuet vil hovedsaklig være en samtale for å bli bedre kjent med deg og din bakgrunn – så det er ikke noe å grue seg til! Under intervjuet vil du få en oppdatering på når du kan forvente å få endelig tilbakemelding.
Ønsker du å bli en del av Studentunionen 2022 kan du fylle ut søknadsskjema her.