NASJONALPOLITISK DELEGASJON

Den nasjonalpolitiske delegasjonen er 5 studentar som i utgangspunktet er valgt på landsmøtet 2022.

I 2022 er/blir de konstituert av dei tillitsvalgte etter ei innstilling frå Sentralstyret.

Søknadsskjema: https://forms.gle/CjJaQzr72q4HUGzz8

Prosessen for konstituering er følgende:

  1. Søknad
  2. Intervju med Valgkomite
  3. Presentasjon til Tillitsvalgtsledelsen Oslo og Bergen
  4. Vedtak.

Usikker?   Spørsmål?

Leder Studentunionen Kristoffer M Egset

– Ta kontakt med Leder av Sentralstyret Kristoffer M Egset på leder@studentunionen.no eller +47 950 87 033

Den nasjonalpolitiske delegasjonen skal fremme studentunionens interesser nasjonalt, og delta på arrangement og landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon 

 

Studentunionen rekrutterer fortløpende studenter i Oslo og Bergen som ynskjer ein av stillingane under, det vil bli arrangert eit påtroppseminar der studentane skal bli kjent med kvarandre og sitt verv, samt opplæring i ansvarsområdet. Det er ingen krav til politisk bakgrunn eller erfaring, men motiverte studenter som vil jobbe for studentane sitt beste og bidra til at studentbevegelsen går ei retning som gagner HK og FK studenter best.

 

NSOs landsmøte 2022 (LM22)

For meir informasjon se følgende link.

Landsmøtet 2022

NSO dekker reise og opphold for delegater og faste observatører som har meldt seg på og bestilt reise innen de fastsatte fristene. Delegatene må i tillegg være innmeldt på eget skjema fra medlemslaget, innen 10. mars, for å få stemmerett på landsmøtet. Delegatfordeling for landsmøtet 2022 finner man her: https://www.student.no/lm12/lm12-delegater/.

Informasjon om påmelding til landsmøtet og formøtet sendes ut sammen med innkallingen senest 24. februar.

Formøte 2022

  1. – 3. april arrangeres det formøte. Formøtet er spesielt tilpasset nye delegater som aldri før har deltatt på etlandsmøte. Mer informasjon om formøtet kommer.

 

 

Søknadsskjema: https://forms.gle/CjJaQzr72q4HUGzz8

 

Nasjonalpolitisk Delegasjonsleder. 

 

Nasjonalpolitisk delegasjonsleder skal følge opp Lokalpolitisk delegasjonsledere og ivareta samarbeid blant desse 3. 

 

  • Passe på at alle verv i delegasjonen har tilstrekkelig opplæring frå Kursgruppa til NSO. https://www.student.no/om-nso/organisasjonskart/kursgruppa/ 
  • Det administrative ved påtropp og tilgong til Disk og Mail. 
  • Publisering og rekruttering til verv, både i delegasjonen og i komiteene.
  • NSO er kontinuerlig oppdatert med gjeldande delegasjonsskjema og at delegasjonen er på innkallinglister til møter. 

 

Leder skal også leggje til rette for moglegheit til å vedta ein Politisk plattform på landsmøtet, og relevante resoulsjoner på landsmøtet og i landsstyret. 

Leder er også førstelinje kontakt med NSO og andre Studentdemokratier i studentpolitiske saker. 

 

Læringsmiljø og likestillingspolitisk ansvarlig

Læringsmiljø- og likestillingspolitisk ansvarlig har ansvar for læringsmiljøpolitikk og Studentunionens likestillingsarbeid ivaretas. Denne stillingen sammarbeider tett med Tillitsvalgte i alle ledd særskilt representanter i læringsmiljøutvalget.

Læringsmilj- og likestillingspolitisk ansvarlig skal følge opp nasjonalt arbeid med læringsmiljø og likestillingspolitikk, i samarbeid med NSO og andre studentdemokratier. 

 

Fag og forskningspolitisk ansvarlig

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for Studentunionens utdanningspolitikk og forskningspolitikk. Denne stillingen må samarbeide godt med tillitsvalgte som sitter i utdanningsutvalget og ivareta ein god dialog med prorektor for utdanning og Prorektor Forskning og kunstnerisk utvikling

Fag og forskningspolitisk ansvarlig skal følge opp nasjonalt arbeid om utdanning og forskningspolitikk, i samarbeid med andre studentdemokratier og NSO. 

Internasjonalt ansvarlig

Internasjonalt ansvarlig skal ivareta internasjonale studenter sine politiske perspektiv på studentpolitikken på HK. Internasjonalt ansvarlig har eit særskilt ansvar for ivareta internasjonal studenters involvering i Studentunionen og å tilrettelegge for innveksklingsstudenter har tilstrekkelige velferdstilbud på campus. Internasjonalt ansvarlig skal også følge opp nasjonalt arbeid med internasjonal studentpolitikk i samarbeid med andre studentdemokratier og NSO. 

Internasjonalt ansvarlig skal også samarbiede med utvekslingspartenere Kristiania har og jobbe med internasjonalisering i studieprogram, praksismoglegheiter og studieturer om det blir mulig. Internasjonalt ansvarlig skal jobbe tett med Internasjonal avdeling og andre relevante ledd i Studentunionen for å realisere strategien.

Velferdpolitisk ansvarlig

Velferdspolitisk ansvarlig skal følge opp studentunionens Velferdspolitikk og velferdstilbud tilgjengelig for studentane. Denne studenten skal jobbe opp mot studentsamskipnadane i samarbeid med dei lokalpolitisk delegasjonane. Denne representanten må ha god oversikt over lokale og nasjonale velferdspolitiske saker og de utfordringene studentane møter i sin kvardag. Arbeidet krever go dinnsikt i institusjonens og samskipnadane sine ansvarsområder og tilbod. 

Søknadsskjema: https://forms.gle/CjJaQzr72q4HUGzz8