Om Studentunionen

Studentunionen ved Høyskolen Kristiania (SHK) er skolens studentforening. Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. SHK omfatter alle studenter ved Høyskolen. Vi holder til i Oslo og Bergen.

Studentforeningen er en religiøs og politisk uavhengig interesseorganisasjon som drives av og for studentene. Formålet med SHK er å fremme studentenes interesser ovenfor stiftelsen, det offentlige, næringslivet og samfunnet, samt å skape tverrfaglige relasjoner og nettverk.


Alle aktive medlemmer i SHK jobber frivillig for at din studietid skal bli best mulig. For å kunne bli enda bedre, ønsker vi flere engasjerte studenter i foreningen. Derfor vil vi gjerne at du skal søke deg inn til en stilling i SHK, eller være med på å opprette nye, spennende utvalg.

Bli aktiv! Her finner du en oversikt over ledige stillinger i Oslo og Bergen!

Som aktivt medlem vil du få et svært bredt nettverk på tvers av valgt studieprogram, samt opplevelser, vennskap, erfaringer og kompetanse som du tar med deg videre i livet. I tillegg ser mange arbeidsgivere svært positivt på kandidater som har tatt på seg frivillige verv under studietiden.


Vår visjon er å skape attraktive muligheter.


 

Visjon

  • Fremme et inkluderende og sosialt studentmiljø
  • Gjøre studentene mer attraktive for næringslivet
  • Arbeide for å oppnå økt studentpolitisk innflytelse
  • Være synlige og tilgjengelige for medlemmer og eksterne aktører

 

Overordnet mål

Det overordnede målet for SHK er å videreutvikle studentforeningen i en positiv og ambisiøs retning, i den hensikt å skape en sterkere organisasjon både internt og eksternt. Videre vil dette kunne lede til gode synergieffekter, eksempelvis ved økte sponsorinntekter, en bedre CV til studentene i møte med arbeidslivet, nye relasjoner og erfaringer med tanke på å benytte teori i praksis under studietiden.

 

Verdier

SHK sine verdier har som formål å gi en felles identitet, skape et grunnlag for effektivt samarbeid og en likeartet løsningsorientering. I tråd med visjonen vil den visualisere organisasjonens ønsker og ambisjoner, både når det gjelder aktivitet i nåtid og konkrete mål for framtiden.

 

Ansvar: Profesjonelle, punktlige og pålitelige.
Relasjonsbyggende: Både vennskapelige og yrkesrettede.
Tillit: Til hverandre som venner, kollegaer og vervets ansvar.
Ivrige: Vi er engasjerte og hardt arbeidene sjeler.
Gøy: Vi skal ha det gøy!