Fusjonskoordinator

“Fusjonskoordinator har som formål å jobbe med fusjonen mellom Studentunionen ved Høyskolen Kristiania og Studentsamfunnet på Westerdals Oslo ACT.

Som en del av utdanningsinstitusjonenes fusjonering, er det blitt opprettet en ytterligere funksjon i Studentunionen som skal sørge for at interessene til studentene ved Høyskolen Kristiania ivaretas når det skal settes sammen en ny organisasjon. Fusjonskoordinatoren vil være kontaktperson til TU (tillitsutvalget) i Studentunionen, for å blant annet sikre at riktig og viktig informasjon blir kommunisert til studentene. Fusjonskoordinatoren vil jobbe veldig tett med leder i Studentunionen, og vil være hans/hennes høyre hånd i denne prosessen.

Formålet med stillingen er å både sørge for, men også kvalitetssikre, at det blir iverksatt tiltak og aktiviteter for at en fusjonering av begge studentforeningene skjer, og ikke minst at det blir vellykket”.